menu

Urencriterium ondernemers

Ondernemers moeten van de belastingdienst aan een urencriterium voldoen voor zij zich ondernemer mogen noemen. Tenminste de eenmanszaken. Daaronder vallen ook de meeste  freelancers en ZZP-ers. Voor  ondernemingsvormen als het Besloten Vennootschap is het urencriterium niet van toepassing.

Wat is het urencriterium?
Ondernemers hebben in vergelijking tot mensen in loondienst andere belastingvoordelen. Veel hiervan zijn best gunstig en bedoeld om het zelfstandig ondernemen te stimuleren. Om te zorgen dat niet heel Nederland zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel en voor een paar tientjes per jaar in aanmerking komt voor een belastingaftrek die kan oplopen tot een paar duizend euro, is er een minimum aan uren bepaald. Om met de eenmanszaak als ondernemingsvorm in aanmerking te komen voor de ondernemers belastingaftrekposten dien je aan het urencriterium te voldoen. Je moet minimaal dit aantal uren besteden aan je eigen onderneming om voor de belastingvoordelen in aanmerking te komen. In 2010 is dit urencriterium 1225 uur.

Urencriterium in feiten
Het urencriterium is bedoeld om te bepalen of het gaat om een actieve zelfstandige ondernemer of dat het mogelijk een slapende KVK inschrijving is. Per kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 december, moet je minimaal 1225 uur aan de onderneming besteden. Helaas is dit dus vaak niet van toepassing voor het eerste jaar van startende ondernemers, omdat je vaak al halverwege een jaar bent als je je inschrijft bij de KVK.

Daarnaast zijn er nog enkele losse eisen waarvan sommige vrij logisch te verklaren zijn (je mag bijv. geen 65 jaar of ouder zijn omdat je dan al onder andere belastingregels valt) en in speciale gevallen, zoals zwangerschap, zijn er speciale regels voor ondernemers waarin een ander urenaantal van toepassing is.

Voor het urencriterium tellen alle uren mee, afgerond op hele uren, die je besteedt aan je eigen onderneming. Dat hoeven dus niet allemaal declarabele uren te zijn! Bij veel beroepen kun je gemakkelijk twee keer zoveel uren schrijven aan de Belastingdienst dan aan klanten! Denk alleen maar aan het lezen van vakbladen, reistijd, administratie, het op internet rondsurfen en onderzoeken van allerlei zaken, communiceren met klanten, maar ook het brainstormen met je partner over de juiste bedrijfsnaam zijn uren die besteed aan de onderneming. Deze tellen allemaal mee!

De belangrijkste reden waarom je het urencriterium wilt halen is in de meeste gevallen omdat het van invloed kan zijn op de inkomstenbelasting aangifte van ondernemers. Zo is het een van de eisen is voor de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost is direct ergens tussen de vier- en achtduizend euro. Bij starters komt de startersaftrek hier dan vaak bovenop.

Uren bewijzen
Het urencriterium is een vakje dat je wel of niet aanvinkt bij de aangifte van de inkomstenbelasting, maar dit moet je wel kunnen bewijzen als de belastingdienst twijfelt. Je kunt losse software voor de urenregistratie aanschaffen maar het mag ook met een oude agenda, je bonnetjes, oude offertes en je kilometeradministratie. Dit kan allemaal bewijslast zijn. Hoe je het aantoont is een grijs gebied. Zo ken ik ondernemers die het urencriterium aantoonden met hun aantal declarabele uren, met de uren van personeel die blijkbaar begeleid zijn, en soms zelfs met het aantal offertes of telefoonrekeningen. Zolang je het aantal uren maar zo goed kan onderbouwen dat een belastingadviseur, of in een extremer geval een rechter, van mening raakt dat jij deze uren echt gewerkt hebt.

Twijfel je of je het haalt? Houd dan een duidelijke agenda bij en schrijf alle uren gedetailleerd op! Dit is verreweg de gemakkelijkste en helderste manier. Je zult merken dat door alle uren die je kunt maken in de avonduren of in de weekenden het op zich niet zo moeilijk is als je echt voor de onderneming gaat. Met een beetje surfen op internet op zoek naar de goedkoopste verzekering of het lezen van bijvoorbeeld deze internetpagina, ben je al snel weer een uur verder. Maar toch betekent het wel dat je een jaar lang wekelijks een flink aantal uren echt met je onderneming bezig moet zijn.

Urencriterium halen in een crisisjaar?
Het urencriterium is regelmatig onderwerp van gesprek. Zo was in 2009 bepaald dat de belastingdienst dat jaar soepel omging met het urencriterium. Dit omdat vanwege de crisis het voor veel ondernemers lastig was om voldoende te verdienen met de eigen onderneming. Sommigen hebben een tijdelijke uitzendbaan of parttime baan naast de onderneming genomen om toch aan het gewenste inkomen te komen, of hebben om andere crisisgerelateerde redenen gedeeltelijk stilgelegen. Andere jaren, wanneer het economisch beter gaat, kan de belastingdienst strenger optreden.

Urencriterium in de politiek
Daarnaast hebben de politieke partijen verschillende plannen met betrekking tot het urencriterium. Zo heeft GroenLinks het een belangrijk punt gemaakt naar de verkiezingen van 2010 om het urencriterium af te schaffen. De mening van deze partij is dat ondernemers het in de meeste gevallen al moeilijk genoeg hebben als ze de uren niet kunnen vullen met de eigen onderneming. Blijkbaar is het werk dan al beperkt, en als de belastingdienst dat dan ook nog eens afstraft omdat het urencriterium niet gehaald wordt maak je het de ondernemers extra moeilijk, zo vinden sommige partijen waaronder GroenLinks. Zij willen bijvoorbeeld het ondernemen in deeltijd extra stimuleren, maar dan moeten deze deeltijdwerkers wel dezelfde voordelen van het ondernemerschap genieten als andere ondernemers.

Meer partijen staan hier positief tegenover en het is dus de vraag of het urencriterium zal blijven bestaan.