Als zelfstandige je pensioen regelen

Als zelfstandige je pensioen regelen

De pensioenvoorziening blijft voor veel zzp’ers een lastig onderwerp. Je kunt immers niet terugvallen op een collectieve pensioenregeling via de een werkgever, dus zul je zelf wat moeten regelen. Veel zzp’ ers zijn hier echter niet mee bezig of denken: dat regel ik later wel. Toch is het belangrijk om als zelfstandige goed na te denken over je pensioen en op tijd te regelen dat je ook later nog voldoende inkomen hebt om van rond te komen. In dit artikel lees je hoe je als zelfstandige je pensioen kunt regelen.

Voor zzp ‘ers bestaan er verschillende mogelijkheden om een pensioenvoorziening te regelen. Enkele opties zijn:

  1. Pensioenregeling werkgever laten doorlopen
  2. Fiscale oudedag Reserve
  3. Lijfrente of banksparen
  4. Zelf sparen

Pensioenregeling werkgever laten doorlopen

Wanneer je begint als zzp’er kun je de collectieve pensioenregeling via je werkgever nog drie jaar laten doorlopen. Dit is dus slechts een oplossing voor korte duur. Daarna zul je toch zelf wat moeten gaan regelen.

Fiscale oudedag reserve (FOR)

Om het voor ondernemers wat gemakkelijker te maken zelf een pensioen te regelen, bestaat er de Fiscale Oudedag Reserve. Dit houdt in dat je jaarlijks een deel van de winst van je bedrijf mag reserveren voor de oudedagvoorziening. De Belastingdienst stelt jaarlijks vast hoeveel er maximaal gereserveerd mag worden. De gereserveerde bedragen worden pas belast als je 65 jaar bent geworden. Omdat je dan soms een lager belastingtarief betaalt, kan dat een besparing opleveren. Dit gereserveerde geld kun je ook gebruiken voor de aankoop van een lijfrente of bankspaarproduct.

Lijfrente of banksparen

Dit brengt ons direct bij de volgende mogelijkheid om zelf je pensioen te regelen als zelfstandige. Je kunt via een verzekeraar een lijfrenteverzekering afsluiten of een bankspaarrekening via een bank. Deze twee opties leveren nog een extra fiscaal voordeel op, omdat de ingelegde premies fiscaal aftrekbaar zijn in box 1 en het tegoed niet belast wordt in box 3 van de inkomstenbelasting.

Je kunt in beide gevallen kiezen voor een periodieke inleg (maandelijks of jaarlijks) of voor een koopsom. Dit laatste wil zeggen dat je eenmalig een groot bedrag inlegt. Je inleg groeit in beide gevallen door de rente die je ontvangt over het ingelegde geld. Bij banksparen kun je kiezen tussen sparen en beleggen. Kies je voor pensioenbeleggen? Dan is je rendement afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Bij een verzekerde lijfrente is je rendement afhankelijk van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.

Zelf sparen

Een andere optie om zelf te voorzien in je pensioenregeling is gewoon sparen. Je kunt maandelijks zelf een bedrag opzij zetten op een spaarrekening om zo een kapitaal op te bouwen voor je pensioen. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van je fiscale oudedag reserve. Als je spaart via een gewone spaarrekening geldt wel dat zodra je vermogen boven de heffingsvrije grens uitkomt, het tegoed belast wordt in box 3 van de inkomstenbelasting.

Eigen pensioenfonds voor zzp’ers?

Vooralsnog bestaan er geen collectieve pensioenregelingen voor zzp’ ers. Er zijn al wel verschillende stappen ondernomen om dit voor elkaar te gaan krijgen. Dit is ook terug te zien in de verkiezingsprogramma’s van enkele politieke partijen. De VVD heeft bijvoorbeeld expliciet in haar verkiezingsprogramma opgenomen hiervoor stappen te willen ondernemen. Andere partijen, zoals de PVDA en D66, willen startende zzp’ers de mogelijkheid bieden om langer door te sparen in de collectieve pensioenregeling van hun werkgever.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten