e-boekhouden

Pensioenbeleggen

Wie (extra) pensioen wil opbouwen, kan dit doen door te beleggen. Het grootste verschil met regulier beleggen is dat pensioenbeleggen belastingvoordelen heeft. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet je voldoen aan meerdere voorwaarden, zoals het hebben van een pensioengat en een geblokkeerde bankrekening.

PensioenbeleggenZzp’ers en andere ondernemers moeten zelf hun pensioen regelen. Sinds in 2017 een wetswijziging ervoor zorgde dat ook beleggingsondernemingen lijfrentes mogen aanbieden, is het aantal mogelijkheden om (aanvullend) pensioen op te bouwen toegenomen. Voor ondernemers bieden deze een goed alternatief voor pensioensopbouw. Nu kon je natuurlijk al via een reguliere beleggingsrekening beleggen voor je oude dag, maar dit verschilt op een aantal punten wezenlijk van pensioenbeleggen.

Let op: ook pensioenbeleggen gaat gepaard met risico’s, je kunt je inleg (deels) verliezen.

Wat is pensioenbeleggen?

Ondernemers moeten zelf pensioen opbouwen. Om bijvoorbeeld zzp’ers hiervoor dezelfde kansen te bieden als werknemers kent ons land een aantal regelingen. Beleggen is een van de mogelijkheden. Om zeker te zijn dat je het geld opzij zet als oudedagsvoorziening gelden de regelingen alleen als je dit doet via een geblokkeerde beleggingsrekening.

Wil je pensioenbeleggen? Dat kan soms met extra belastingvoordeel. Open vandaag nog een Binck beleggingsrekening en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Dat geeft belastingvoordelen. Zo betaal je pas inkomstenbelasting over het geld dat je nu inlegt op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd. Deze uitstel van betaling is gunstig omdat de tarieven voor gepensioneerden meestal lager zijn. Een ander voordeel is dat je geen vermogensbelasting betaalt over het opgebouwde pensioen.

Het geld dat je op een reguliere beleggingsrekening hebt staan moet je vermogensbelasting over betalen. Indien het op een geblokkeerde rekening staat en valt onder pensioenbeleggen, hoef je hierover geen vermogensbelasting te betalen.

Wanneer moet je beginnen met pensioenbeleggen?

Veel ondernemers sparen in de eerste jaren nog niet voor een pensioen. Logisch, als je veel startkapitaal nodig hebt en de eerste jaren veel moet investeren dan kun je het geld simpelweg niet missen. Je kunt dus pas beginnen met pensioen opbouwen wanneer je zeker weet dat je de komende tijd regelmatig wat geld kunt missen.

Aan de andere kant is het ook niet slim om te lang te wachten met het opbouwen van een pensioen. Hoe langer je de tijd hebt hoe minder risico je hoeft te lopen om het gewenste resultaat te behalen. Want er zijn nogal wat opties. Zo kun je beleggen in aandelen van bedrijven in opkomende markten maar je kunt ook obligaties kopen van bedrijven die al honderd jaar bestaan. Het zal je niet verbazen dat die laatste optie meestal minder rendement oplevert, maar dat de kans op verlies ook veel kleiner is.

Waarom beleggen via een geblokkeerde beleggingsrekening?

Tot een bepaalde hoogte is vermogen belastingvrij. Kom je hierboven, dan krijg je te maken met vermogensbelasting. Deze belasting loopt op naarmate je bezittingen toenemen maar de Nederlandse regering heeft besloten dat vermogen dat bestemd is voor de oudedagsvoorziening hiervan is vrijgesteld. Omdat je moet kunnen aantonen dat je het geld daadwerkelijk gebruikt voor je pensioen heb je een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening nodig (ook wel een lijfrenterekening genoemd). Hierbij staat je geld vast tot een vooraf afgesproken datum.

De duur verschilt en is onder andere afhankelijk van het aantal jaren dat je nog verwacht te werken, maar een periode van minimaal tien jaar is gebruikelijk. De uitkeringsfase kan direct ingaan op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt, maar het is ook mogelijk om de uitkeringen maximaal vijf jaar later in te laten gaan.

Wil je pensioenbeleggen? Dat kan soms met extra belastingvoordeel. Open vandaag nog een Binck beleggingsrekening en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Hoeveel moet ik maandelijks inleggen voor een goed pensioen?

Omdat je als pensionado meestal minder belasting hoeft te betalen, en meestal minder vaste lasten hebt, is een goed pensioen gemiddeld gezien zo’n tachtig procent van het laatst verdiende salaris. Als je de vijftig jaar voor pensioenleeftijd in Nederland hebt gewoond krijg je al AOW. Het verschil tussen deze twee bedragen moet je dus zelf aanvullen. Maar het is natuurlijk helemaal aan jou of je een hoger of lager pensioen opbouwen wilt.

Voordat je (vrijwel) al je vermogen overmaakt naar een geblokkeerde bankrekening loont het de moeite om eerst te kijken wat jouw jaarruimte precies is. Er geldt namelijk een limiet aan het bedrag dat je jaarlijks belastingvrij mag inleggen. Hoeveel dit precies is, kun je berekenen via de Belastingdienst.

Ook is het, wanneer je nog weinig hebt ingelegd voor je pensioen, in de meeste gevallen mogelijk om gebruik te maken van de reserveringsruimte uit eerdere jaren. Deze niet-benutte jaarruimte gaat maximaal zeven jaar terug, waardoor je je pensioen extra kunt aanvullen.

Een beleggingsrekening openen via een brokers (beleggingsplatform)

De meeste mensen starten met pensioenbeleggen via hun huisbank. Dat heeft zeker voordelen, maar de grotere banken zijn relatief duur en als je voor een zeer lange periode gaat beleggen is het wel goed om te weten dat de kosten van het platform waarmee je belegt, veel invloed kan hebben op het uiteindelijke resultaat.

Wil je pensioenbeleggen? Dat kan soms met extra fiscaal voordeel. Open vandaag nog een Binck beleggingsrekening en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Nadelen pensioenbeleggen

beleggen voor het pensioenPensioenbeleggen heeft zowel voor- als nadelen. Het grootste minpunt van pensioenbeleggen is dat het opgebouwde vermogen niet vrij beschikbaar is. Waar je bij de reguliere variant zelf beslist wanneer je besluit om je winst te pakken en te gebruiken voor een grote privéuitgave, staat het opgebouwde bedrag bij pensioenbeleggen in principe vast tot de afgesproken einddatum. Vind je het een vervelend idee dat je niet tussentijds bij je geld kunt, dan is de reguliere manier van beleggen misschien meer iets voor jou.

Er zijn wel uitzonderingen waarbij je je pensioen kunt afkopen, maar de voorwaarden liegen er niet om. Vaak kan dit alleen wanneer je partner komt te overlijden of wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Is dit niet het geval, maar heb je bijvoorbeeld dringend geld nodig voor een bedrijfsinvestering en kun je dit niet op een andere manier financieren, dan betaal je inkomstenbelasting én revisierente (oftewel een boete) van twintig procent.

Wat is het rendement?

Net als bij regulier beleggen is je strategie afhankelijk van meerdere aspecten. Wat is bijvoorbeeld het gewenste vermogen? Hoeveel tijd heb je om dit bij elkaar te krijgen? Ben je bereid om risico’s te lopen? En wil je zelf beleggen of geef je het liever uit handen? Al met al zijn er behoorlijk wat variabelen die invloed hebben op de strategie en de uitkomst van je belegging.

Het rendement op je beleggingen hangt onder meer af van de gekozen aandelen en/of obligaties en de marktontwikkelingen. Wereldwijd gezien, en over een periode van tientallen jaren, is het gemiddelde rendement op de beurs zo’n acht procent per jaar geweest. Maar het is allesbehalve zeker of dit ook de komende jaren zal gebeuren. Omdat er ook jaren zijn waarin dit gemiddelde fors lager ligt, of zelfs (flinke) verliezen worden gemaakt, is het aan te raden om minimaal tien jaar te beleggen.

Daarnaast is het verstandig om je beleggingen zo samen te stellen dat je brede spreiding hebt, waardoor winst in de ene belegging eventuele verliezen in andere beleggingen kan opvangen.

Risico’s pensioenbeleggen

Pensioenbeleggen is qua risico vergelijkbaar met regulier beleggen. Het risicoprofiel kan namelijk variëren van zeer voorzichtig (ook wel defensief genoemd) tot zeer risicovol (offensief). Daartussen ligt nog een heel groot gebied. De belangrijkste stelregel is dat hoe langer je de tijd hebt om te beleggen, des te meer risico je kunt nemen.

In de meeste gevallen wordt er in het begin wat meer risico genomen en wordt dit afgebouwd naarmate het pensioen dichterbij komt. In de beginjaren heb je namelijk nog de kans om eventuele verliezen goed te maken, maar vlak voor je pensioen heb je dit niet en wilt op dit moment natuurlijk niet met (vrijwel) lege handen komen te zitten. Als je geen professional bent, kan daarom het geen kwaad om je aan te sluiten bij een fonds.

Bij het maken van een keuze is het goed om niet alleen naar het verwachte rendement te kijken, maar ook naar de beheerkosten, fondskosten en servicekosten. Daarnaast kun je vragen om hun prospectus. Dit document bevat informatie over het bedrijf zelf, hun financiële geschiedenis en de kosten die zij aan jou doorberekenen. Ook is het verstandig om eens met een financieel adviseur om tafel te gaan.