Pensioenbeleggen

Je kunt aanvullend pensioen opbouwen door te beleggen. Het grootste verschil met regulier beleggen is dat pensioenbeleggen belastingvoordelen heeft op korte termijn. Hiervoor moet je een geblokkeerde bankrekening openen, waarvan je tussentijds geen geld kunt opnemen.

Beleggen voor je pensioen

Pensioenbeleggen voor ondernemersZzp’ers en andere ondernemers moeten zelf hun pensioen regelen. Je kunt een lijfrente afnemen, maar beleggingsondernemingen bieden ook andere  mogelijkheden om pensioen mee op te bouwen.

Iedereen kan beleggen voor later, maar pensioenbeleggen verschilt van normaal beleggen. Belangrijk is dat je aanvullende pensioenopbouw niet eenvoudig tussentijds kunt opnemen.

Let op: ook voor je pensioen beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt je inleg (deels) verliezen.

Wil je pensioenbeleggen met belastingvoordeel? Open vandaag nog een beleggingsrekening bij DEGIRO of Brand New Day en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

online een pensioenrekening openen

Wat is pensioenbeleggen?

Ondernemers moeten zelf aanvullend pensioen opbouwen. Om zzp’ers hiervoor dezelfde kansen te bieden als werknemers, kent ons land een aantal regelingen. Pensioenbeleggen is een van die mogelijkheden. Als je aanvullend pensioen opbouwt via een geblokkeerde beleggingsregeling kan dat voordelen opleveren.

Pensioenbeleggen is normaal beleggen maar biedt op korte termijn fiscaal voordeel. Ten eerste betaal je pas inkomstenbelasting over het geld op het moment dat je het pensioen uitkeert. Deze uitstel van betaling kan gunstig zijn, omdat de tarieven voor gepensioneerden meestal lager zijn.

Een tweede voordeel van beleggen op een geblokkeerde pensioenrekening is dat je geen vermogensbelasting betaalt over het opgebouwde vermogen. Over het geld op een reguliere beleggingsrekening moet dat bijvoorbeeld wel.

Met een geblokkeerde pensioenrekening betaal je geen vermogensbelasting over het opgebouwde pensioen.

Wanneer moet je beginnen met pensioenbeleggen?

Veel ondernemers sparen in de eerste jaren nog niet voor een pensioen. Logisch, als je veel startkapitaal nodig hebt en de eerste jaren liever investeert in je onderneming kun je het geld nog niet missen. Je kunt pas beginnen met pensioen opbouwen als je langere tijd regelmatig wat geld opzij kunt zetten.

Aan de andere kant is het ook niet slim om te lang te wachten met het opbouwen van een pensioen. Hoe langer je de tijd hebt, hoe meer rendement je kunt opbouwen. En hoe minder risico je hoeft te lopen om het gewenste resultaat te behalen.

jaarruimte berekenen

Waarom een geblokkeerde beleggingsrekening?

Tot een bepaalde hoogte is vermogen belastingvrij. Kom je hierboven, dan krijg je te maken met vermogensbelasting. Deze belasting loopt op naarmate je bezittingen toenemen. Vermogen voor je oudedagsvoorziening is hiervan vrijgesteld.

Over je pensioenbeleggingen hoef je geen  inkomstenbelasting te betalen.

Je betaalt geen inkomstenbelasting over je pensioenbeleggingen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je het geld voor je pensioen gebruikt. Dit doe je met een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening, ook wel een lijfrenterekening genoemd. Je geld staat daarbij vast tot een afgesproken datum.

De duur verschilt en is onder meer afhankelijk van het aantal jaren dat je nog verwacht te werken. Toch is bij pensioenbeleggen een periode van minimaal tien jaar gebruikelijk. De uitkeringsfase kan direct ingaan op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt, maar je kan het ook uitkeren tot vijf jaar daarna.

Wil je pensioenbeleggen met belastingvoordeel? Open vandaag nog een beleggingsrekening bij DEGIRO of Brand New Day en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Hoeveel moet ik maandelijks inleggen?

geld reserveren voor als je met pensioen gaatEen goed pensioen is gemiddeld zo’n tachtig procent van het laatst verdiende salaris. Dit is vaak voldoende, omdat je als pensionado meestal minder vaste lasten hebt en minder belasting betaalt.

Als je in de vijftig jaar voor je pensioenleeftijd in Nederland hebt gewoond, krijg je al AOW. Dit is ongeveer gelijk aan het bijstandsniveau. Het resterende deel kun je zelf aanvullen met pensioen.

Het is helemaal aan jou of je een hoger of lager pensioen wilt opbouwen, al geldt er wel een maximum dat je belastingvrij kunt inleggen. Dit is je fiscale jaarruimte. Voordat je al je vermogen overmaakt naar een geblokkeerde bankrekening, is het slim om eerst deze jaarruimte te berekenen via de Belastingdienst.

Je fiscale jaarruimte is de limiet aan het bedrag dat je jaarlijks belastingvrij opzij mag zetten voor pensioen.

Als je nog weinig hebt ingelegd voor je pensioen, kun je vaak reserveringsruimte uit eerdere jaren  gebruiken. Deze niet-benutte jaarruimte gaat maximaal zeven jaar terug. Op die manier kun je je pensioen ook wat extra aanvullen.

Wat is het rendement?

Net als bij regulier beleggen heb je ook bij pensioenbeleggen zelf veel invloed op het rendement. Wat is bijvoorbeeld het gewenste vermogen? Hoeveel tijd heb je om het geld voor je pensioen bij elkaar te krijgen? Ben je bereid om risico’s te lopen? En wil je zelf beleggen of laat je dit doen? Al deze zaken hebben invloed op de strategie en de uitkomst van je belegging.

Het rendement op je beleggingen hangt ten eerste af van de beleggingen die je kiest. Je kunt je inleg verliezen. Het hangt dus af van je risicoprofiel. Zo kun je beleggen in aandelen van bedrijven in opkomende markten, maar je kunt ook obligaties kopen van bedrijven die al honderd jaar bestaan. Die laatste optie heeft minder risico’s, maar levert gemiddeld gezien ook minder rendement op.

Wil je pensioenbeleggen met belastingvoordeel? Open vandaag nog een beleggingsrekening bij DEGIRO of Brand New Day en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Daarnaast is je opbrengst afhankelijk van hoe lang je gaat beleggen. Over tientallen jaren is het gemiddelde rendement op de beurs wereldwijd ongeveer acht procent per jaar. Maar of dit de komende jaren ook zo is, is onzeker. Er zijn ook jaren waarin het rendement fors lager dan het gemiddelde ligt en er flinke verliezen worden gemaakt. Het is daarom slim om ten minste voor tien jaar te beleggen.

Zorg tenslotte dat je jouw inleg spreidt. Je wilt niet je hele pensioen afhankelijk maken van één organisatie, branche of bestuur. Spreid je kansen, zodat de winst in de ene belegging een mogelijk verlies in de andere belegging kan opvangen.

Risico’s van pensioenbeleggen

beleggen voor het pensioenPensioenbeleggen is qua risico vergelijkbaar met regulier beleggen. Het risicoprofiel kan namelijk variëren van zeer voorzichtig (ook wel defensief) tot zeer risicovol (offensief). Daartussen ligt nog een heel groot gebied. De belangrijkste vuistregel luidt: hoe langer je de tijd hebt om te beleggen, des te meer risico je kunt nemen.

Als je belegt voor je pensioen kun je dus in het begin meer risico nemen en dit afbouwen naarmate het pensioen dichterbij komt. In de beginjaren heb je namelijk nog de kans om mogelijke verliezen goed te maken. Vlak voor je pensioen heb je die tijd niet meer, en je wil natuurlijk niet met lege handen komen te staan. Als je geen professional bent, kan het daarom geen kwaad om je aan te sluiten bij een fonds.

Als je voor beleggingen kiest, kijk dan niet alleen naar het verwachte rendement. Kijk ook goed naar de beheerkosten, fondskosten en servicekosten. Daarnaast kun je vragen om de prospectus. Dit document bevat informatie over het bedrijf zelf, hun financiële geschiedenis en de kosten die zij aan jou doorberekenen. Ook is het verstandig om eens met een financieel adviseur te praten.

Nadelen pensioenbeleggen

Pensioenbeleggen heeft ook nadelen. Het grootste minpunt van pensioenbeleggen is dat het opgebouwde vermogen niet vrij beschikbaar is. Er zijn uitzonderingen waarbij je je pensioen kunt afkopen, maar de voorwaarden zijn streng.

Waar je met regulier beleggen zelf kiest wanneer je je winst pakt en gebruikt, staat het opgebouwde bedrag bij pensioenbeleggen vast tot de afgesproken einddatum. Vind je het onprettig als je niet tussentijds bij je geld kunt? Dan is de normale manier van beleggen misschien meer iets voor jou.

Tussentijds opnemen kan vaak alleen als je partner komt te overlijden of als je arbeidsongeschikt raakt. Heb je het geld nodig om een bedrijfsinvestering te financieren? Dan betaal je inkomstenbelasting plus revisierente. Die laatste is een forse boete van twintig procent.

Beleggingsrekening openen bij online brokers

De meeste mensen starten met pensioenbeleggen via hun eigen bank. Dat heeft zeker voordelen, maar de grote banken zijn relatief duur. De kosten van het platform waarop je belegt is daarbij van grote invloed op het resultaat, omdat je over een lange periode gaat investeren.

Als je voor een lange periode gaat beleggen is het goed om te weten dat de kosten van het platform waarmee je belegt, veel invloed kan hebben op het uiteindelijke resultaat.