e-boekhouden

Pensioenbeleggen

Als je aanvullend pensioen wil opbouwen, kan je dit doen door te beleggen. Het grootste verschil met regulier beleggen is dat pensioenbeleggen belastingvoordelen heeft. Om hier gebruik van te maken moet je aan een paar voorwaarden voldoen, zoals een pensioengat en een geblokkeerde bankrekening.

PensioenbeleggenZzp’ers en andere ondernemers moeten zelf hun pensioen regelen. Nu beleggingsondernemingen sinds 2017 ook lijfrentes mogen aanbieden, zijn er meer mogelijkheden om je pensioen op te bouwen. Voor ondernemers bieden deze een goed alternatief. Nu kon je natuurlijk al regulier beleggen voor je oude dag. Maar pensioenbeleggen verschilt op een paar belangrijke punten met normaal beleggen.

Let op: ook voor je pensioen beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt je inleg (deels) verliezen.

Wat is pensioenbeleggen?

Ondernemers moeten zelf aanvullend pensioen opbouwen. Om zzp’ers hiervoor dezelfde kansen te bieden als werknemers, kent ons land een aantal regelingen. Pensioenbeleggen is een van die mogelijkheden.

Wil je pensioenbeleggen met belastingvoordeel? Open vandaag nog een beleggingsrekening bij DEGIRO of Brand New Day en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Pensioenbeleggen is normaal beleggen maar met fiscaal voordeel. Je kunt voor je pensioen beleggen via een geblokkeerde beleggingsregeling. Dat geeft twee voordelen. Ten eerste betaal je pas inkomstenbelasting over het geld op het moment dat je het pensioen daadwerkelijk uitkeert. Deze uitstel van betaling kan gunstig zijn, omdat de tarieven voor gepensioneerden meestal lager zijn.

Een tweede voordeel is dat je geen vermogensbelasting betaalt over het opgebouwde pensioen. Over het geld op een reguliere beleggingsrekening moet dat bijvoorbeeld wel.

Wanneer moet je beginnen met pensioenbeleggen?

Veel ondernemers sparen in de eerste jaren nog niet voor een pensioen. Logisch, als je veel startkapitaal nodig hebt en de eerste jaren veel moet investeren, kun je het geld goed gebruiken. Je kunt pas beginnen met pensioen opbouwen als je zeker weet dat je de komende tijd regelmatig het geld kunt missen.

Aan de andere kant is het ook niet slim om te lang te wachten met het opbouwen van een pensioen. Hoe langer je de tijd hebt, hoe meer rendement je kunt opbouwen. En hoe minder risico je hoeft te lopen om het gewenste resultaat te behalen.

Waarom een geblokkeerde beleggingsrekening?

Tot een bepaalde hoogte is vermogen belastingvrij. Kom je hierboven, dan krijg je te maken met vermogensbelasting. Deze belasting loopt op naarmate je bezittingen toenemen. Maar vermogen dat bedoeld is voor je oudedagsvoorziening, is hiervan vrijgesteld. Je hoeft dus geen inkomstenbelasting over je pensioenbeleggingen te betalen.

Over je pensioenbeleggingen hoef je geen  inkomstenbelasting te betalen.

Je moet dan wel kunnen aantonen dat je het geld ook daadwerkelijk voor je pensioen gebruikt. Dit doe je met een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening, ook wel een lijfrenterekening genoemd. Je geld staat daarbij vast tot een afgesproken datum.

De duur verschilt en is onder meer afhankelijk van het aantal jaren dat je nog verwacht te werken. Toch is bij pensioenbeleggen een periode van minimaal tien jaar gebruikelijk. De uitkeringsfase kan direct ingaan op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt, maar je kan het ook uitkeren tot vijf jaar daarna.

Wil je pensioenbeleggen met belastingvoordeel? Open vandaag nog een beleggingsrekening bij DEGIRO of Brand New Day en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Hoeveel moet ik maandelijks inleggen?

Een goed pensioen is gemiddeld zo’n tachtig procent van het laatst verdiende salaris. Als je in de vijftig jaar voor je pensioenleeftijd in Nederland hebt gewoond, krijg je natuurlijk al AOW. Dit is ongeveer gelijk aan het bijstandsniveau. Het verschil tussen deze twee bedragen moet je dus zelf aanvullen. Maar het is natuurlijk helemaal aan jou of je een hoger of lager pensioen opbouwen wilt. Bedenk daarbij wel dat je als pensionado meestal minder vaste lasten hebt. Ook hoef je meestal minder belasting te betalen.

Voordat je al je vermogen overmaakt naar een geblokkeerde bankrekening, loont het de moeite om eerst te kijken wat jouw jaarruimte precies is. Er geldt namelijk een limiet aan het bedrag dat je jaarlijks belastingvrij mag inleggen. Hoeveel dit precies is, kun je berekenen via de Belastingdienst.

Als je nog weinig hebt ingelegd voor je pensioen, is het goed mogelijk dat je reserveringsruimte uit eerdere jaren kunt gebruiken. Deze niet-benutte jaarruimte gaat maximaal zeven jaar terug. Op die manier kun je je pensioen ook wat extra aanvullen.

Wat is het rendement?

Net als bij regulier beleggen heb je ook bij pensioenbeleggen zelf veel invloed op het rendement. Wat is bijvoorbeeld het gewenste vermogen? Hoeveel tijd heb je om dit bij elkaar te krijgen? Ben je bereid om risico’s te lopen? En wil je zelf beleggen of geef je het liever uit handen? Al deze zaken hebben invloed op de strategie en de uitkomst van je belegging.

Het rendement op je beleggingen hangt ten eerste af van de aandelen die je gekozen hebt. Je kunt je inleg verliezen. Het hangt dus af van je risicoprofiel. Zo kun je beleggen in aandelen van bedrijven in opkomende markten, maar je kunt ook obligaties kopen van bedrijven die al honderd jaar bestaan. Die laatste optie heeft minder risico’s, maar levert gemiddeld gezien ook minder rendement op.

Wil je pensioenbeleggen met belastingvoordeel? Open vandaag nog een beleggingsrekening bij DEGIRO of Brand New Day en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Daarnaast is je opbrengst afhankelijk van hoe lang je gaat beleggen. Over tientallen jaren is het gemiddelde rendement op de beurs wereldwijd ongeveer acht procent per jaar. Maar of dit de komende jaren ook zo is, is allesbehalve zeker. Er zijn ook jaren waarin het rendement fors lager dan het gemiddelde ligt en er flinke verliezen worden gemaakt. Het is daarom slim om ten minste voor tien jaar te beleggen.

Zorg tenslotte dat je jouw inleg spreidt. Je wilt niet je hele pensioen afhankelijk maken van één organisatie, branche of bestuur. Spreid je kansen, zodat de winst in de ene belegging een mogelijk verlies in de andere belegging kan opvangen.

Risico’s van pensioenbeleggen

beleggen voor het pensioenPensioenbeleggen is qua risico vergelijkbaar met regulier beleggen. Het risicoprofiel kan namelijk variëren van zeer voorzichtig (ook wel defensief) tot zeer risicovol (offensief). Daartussen ligt nog een heel groot gebied. De belangrijkste vuistregel luidt: hoe langer je de tijd hebt om te beleggen, des te meer risico je kunt nemen.

Als je belegt voor je pensioen kun je dus in het begin meer risico nemen en dit afbouwen naarmate het pensioen dichterbij komt. In de beginjaren heb je namelijk nog de kans om mogelijke verliezen goed te maken. Vlak voor je pensioen heb je die tijd niet meer, en je wil natuurlijk niet met lege handen komen te staan. Als je geen professional bent, kan het daarom geen kwaad om je aan te sluiten bij een fonds.

Als je voor beleggingen kiest, kijk dan niet alleen naar het verwachte rendement. Kijk ook goed naar de beheerkosten, fondskosten en servicekosten. Daarnaast kun je vragen om de prospectus. Dit document bevat informatie over het bedrijf zelf, hun financiële geschiedenis en de kosten die zij aan jou doorberekenen. Ook is het verstandig om eens met een financieel adviseur te praten.

Nadelen pensioenbeleggen

Pensioenbeleggen heeft voordelen, zoals dat je geen vermogensbelasting betaalt over dit kapitaal. Maar het heeft ook zo zijn nadelen.

Het grootste minpunt van pensioenbeleggen is dat het opgebouwde vermogen niet vrij beschikbaar is. Waar je met regulier beleggen zelf kiest wanneer je je winst pakt en gebruikt, staat het opgebouwde bedrag bij pensioenbeleggen in principe vast tot de afgesproken einddatum. Vind je het een vervelend idee dat je niet tussentijds bij je geld kunt? Dan is de normale manier van beleggen misschien meer iets voor jou.

Er zijn wel uitzonderingen waarbij je je pensioen kunt afkopen, maar de voorwaarden liegen er niet om. Vaak kan dit alleen als je partner komt te overlijden of je arbeidsongeschikt raakt. Is dit niet het geval, maar heb je bijvoorbeeld dringend geld nodig voor een bedrijfsinvestering? En kun je dit niet op een andere manier financieren? Dan betaal je inkomstenbelasting plus revisierente. Die laatste is een forse boete van twintig procent.

Beleggingsrekening openen bij online brokers

De meeste mensen starten met pensioenbeleggen via hun eigen bank. Dat heeft zeker voordelen, maar de grote banken zijn relatief duur. De kosten van het platform waarop je belegt is daarbij van grote invloed op het resultaat, omdat je over een lange periode gaat investeren.

En als je voor een lange periode gaat beleggen is het wel goed om te weten dat de kosten van het platform waarmee je belegt, veel invloed kan hebben op het uiteindelijke resultaat.