Banksparen

Een manier om als ondernemer pensioen op te bouwen, is door te sparen. Doe je dit via een geblokkeerde rekening, dan wordt dit banksparen genoemd. Je bepaalt zelf hoe vaak en hoeveel geld je inlegt. Maar eenmaal gestort, blijft gestort. Voldoe je aan de belastingregels, dan levert dit belastingvoordeel op.

Als zzp’er ontkom je er meestal niet aan om zelf je pensioen te regelen. Heb je een pensioentekort, dan kun je pensioen opbouwen door middel van banksparen.

Wat is banksparen?

Bij banksparen stort je het geld op een geblokkeerde bankspaarrekening. Vergelijkbaar met regulier pensioen is dit geld waarover je pas belasting betaalt als je het uitkeert. Net als bij pensioenbeleggen staat je geld vast tot een vooraf afgesproken einddatum. Tenzij je bereid bent om hier fors voor te betalen, betekent dit dat je tussentijds niet bij je vermogen kunt.

Banksparen is sparen voor je pensioen via een geblokkeerde bankspaarrekening.

Banksparen versus lijfrenteverzekering

banksparenBanksparen biedt ondernemers de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen zonder dat hier een verzekeringselement om de hoek komt kijken. Tot en met 2007 kon je alleen sparen voor je pensioen via een lijfrenteverzekering. Dit veranderde toen op 1 januari 2008 banksparen werd geïntroduceerd.

In grote lijnen lijken de twee pensioenproducten op elkaar: in beide gevallen bouw je vermogen op via een geblokkeerde rekening, dat na een bepaalde datum in termijnen wordt uitgekeerd als aanvulling op je AOW. Maar er zijn grote verschillen. Zo keert een lijfrenteverzekering uit tot het moment dat je overlijdt. Hierbij maakt het niet uit of je 75 wordt of 105.

Bij banksparen leg je vooraf vast in hoeveel jaar het spaartegoed wordt uitgekeerd. Vaak is dit voor minimaal twintig jaar, maar je kunt er ook voor kiezen om het tegoed uit te spreiden over bijvoorbeeld dertig jaar. Overlijd je voordat de uitkeringsperiode is afgelopen, dan gaat het resterende bedrag naar je nabestaanden. Bij een lijfrente-uitkering stoppen de betalingen op het moment van overlijden.

Wil je pensioenbeleggen met belastingvoordeel? Open vandaag nog een beleggingsrekening bij DEGIRO of Brand New Day en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Enkele voordelen van banksparen

Waar de verzekeringsvariant afneemt in populariteit, is banksparen afgelopen jaren populairder geworden. Dit komt onder meer omdat lijfrenteverzekeringen destijds meerdere malen negatief in het nieuws kwamen. In de afgelopen jaren zijn er diverse woekerpolissen aan het licht gekomen, waarbij mensen een mooi rendement kregen voorgespiegeld, maar er in werkelijkheid vooral veel geld naar verzekeraars en tussenpersonen ging.

Dit betekent niet dat er geen goede aanbieders zijn van lijfrenteverzekeringen, maar banksparen is naast een lijfrenteverzekering wel een veilig alternatief geworden. Je kunt er ook voor kiezen om je inleg te spreiden door een deel op te bouwen met banksparen en een deel op te bouwen via een lijfrenteverzekering.

Voorwaarden van een bankspaarrekening

Voordat je een geblokkeerde rekening kunt openen, moet je eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te beginnen met je ouder zijn dan achttien jaar, maar jonger dan de AOW-leeftijd. Daarnaast moet er sprake zijn van een pensioentekort, maar dat is voor de meeste ondernemers niet zo’n probleem.

Als zelfstandige heb je al snel te maken met een pensioentekort omdat je slechts deels, of misschien helemaal geen, pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds. En het opbouwen van een oudedagsvoorziening in eigen beheer is vaak niet het eerste waar ruimte voor is zodra je een bedrijf opstart. Wil je weten wat jij tot dusver hebt opgebouwd? Via deze site zie je wat je hebt opgebouwd en hoeveel je krijgt uitgekeerd zodra je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Andere aandachtspunten bij banksparen

Wat voor de meeste ondernemers het grootste nadeel van banksparen vormt, is dat je tussentijds niet bij je vermogen kunt. Stel dat je een geld nodig hebt om bijvoorbeeld een bedrijfsinvestering te doen, dan kun je dit niet even van je rekening halen en later terugstorten. Daarnaast moet je niet vergeten dat de geblokkeerde rekening zelf ook geld kost.

Ga je een geblokkeerde rekening openen, dan is het verstandig om niet alleen naar het rendement te kijken, maar ook naar de maandelijkse of jaarlijkse kosten. Ook al lijken de verschillen misschien gering, als je het bekijkt of twintig of misschien wel dertig jaar kan het flink oplopen. Je kunt de rekening afsluiten zonder tussenkomst van een financieel adviseur, maar het is ook mogelijk om je (tegen betaling) eerst te laten adviseren.

Wil je pensioenbeleggen met belastingvoordeel? Open vandaag nog een beleggingsrekening bij DEGIRO of Brand New Day en bouw zelfstandig kapitaal op voor later.

Hoe werkt fiscaal aantrekkelijk sparen?

Waar je bij een reguliere spaarrekening inlegt met nettobedragen, doe je dit met banksparen met brutobedragen. Daarnaast valt het saldo van een geblokkeerde rekening niet in box drie maar in box één. Dit heeft als voordeel dat je gedurende de opbouwfase geen belasting betaalt over je vermogen. Zodra de uitkeringen van start gaan, betaal je wel inkomstenbelasting over de bedragen die je aan jezelf uitkeert. Maar tot die tijd kun je rendement maken en het belastingtarief is bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd meestal lager.

sparen voor het pensioen via een geblokkeerde spaarrekeningBij de inleg is het handig om eerst naar je jaarruimte en/of reserveringsruimte te kijken, aangezien dit op de korte termijn al belastingvoordelen oplevert. Bij de jaar- en reserveringsruimte mag je de inleg tot een bepaald bedrag aftrekken van je inkomsten in box één waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Via deze tool van de belastingdienst kun je berekenen hoeveel je belastingvrij kunt inleggen. De hoogte van dit bedrag verandert wel eens, waardoor het verstandig is om altijd eerst de site te checken voordat je geld inlegt.

Het is mogelijk om meer te sparen dan je jaarruimte en/of reserveringsruimte toelaat, maar dit bedrag is niet aftrekbaar. Sterker nog, zonder belastingvoordeel is banksparen niet aan te raden omdat je dan dubbel belasting betaalt: eerst wanneer je het stort en daarna wanneer je de einddatum bereikt en het vermogen laat uitkeren. In dat geval kun je het geld beter op een reguliere spaarrekening zetten.

Bij het sparen via een reguliere bankrekening zijn er wel een aantal aandachtspunten. Naast het feit dat je geen gebruik kunt maken van de belastingvoordelen kan het zijn dat je belasting moet betalen over je vermogen. In tegenstelling tot het geld op een geblokkeerde rekening moet je het vermogen op een reguliere spaarrekening opgeven bij het doen van je belastingaangifte.

Rendement opbouwen met vaste of actuele rente

Bij banksparen kun je op twee manieren rente incasseren: door gebruik te maken van de actuele rente of een vaste rente. Kies je voor de actuele rente, dan krijg je de de rente die op dat moment geldt. Dit kan dus per jaar verschillen.

Je kunt ook rekenen met een vaste rente, waardoor je over elke inleg een vast rentepercentage incasseert. Deze rente staat vast vanaf de datum waarop je begint met sparen tot en met de einddatum van de geblokkeerde rekening. Over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd is, des te meer rente je krijgt. Het voordeel van een vast rendement is dat je beter kunt inschatten wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Het nadeel is dat je geen profijt hebt van een rentestijging. Hier staat tegenover dat een rentedaling ook geen invloed heeft op jouw rendement.

Tussentijds geld opnemen

Wil je (een deel van) het pensioengeld opnemen voordat de einddatum is bereikt, dan kan dit alleen door een boete te betalen. Dit komt omdat je anders onterecht gebruik hebt gemaakt van de belastingvoordelen. Om dit te compenseren moet je een revisierente betalen. Dit bedrag is vastgesteld op twintig procent van het afkoopbedrag. Daarbovenop betaal je inkomstenbelasting. Hoeveel belasting je betaalt is afhankelijk van de fiscale voordelen die je hebt gehad. In het meest ongunstige geval houd je slechts zo’n 28 procent over van het vermogen dat je afkoopt.

Ben je van plan om een gering bedrag af te kopen? Dan kan het zijn dat de revisierente vervalt. Koop je het bedrag af omdat je blijvend arbeidsongeschikt bent geworden, ook dan vervalt de revisierente, naast dat je belasting over de afkoopsom moet betalen.