menu

Freelance ondernemen

Wat is freelance ondernemen:
Freelance is een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever. “Freelance” is geen juridisch bestaande term. Juridisch gaat het hier meestal om een ‘overeenkomst van opdracht’. Er is dan ook geen sprake van een werkgever, uitsluitend van een opdrachtgever. Iemand die freelance opdrachten aanneemt, heet wel freelancer. Bron: Wikipedia.org.

Een freelance ondernemer is de tussenstap tussen een bedrijf en een medewerker in loondienst. In feite is een freelance ondernemer meestal een directeur van een eenmanszaak. Hij werkt voor zichzelf en heeft meerdere opdrachtgevers. Echter een freelancer heeft zelden andere mensen in dienst dan de freelancer zelf en werkt vaak langdurig voor dezelfde opdrachtgevers. Aan de andere kant is een freelance ondernemer gewoon een medewerker in dienst die alleen voor de wet als externe partij gezien wordt. Officieel is er geen gezagsverhouding, in de praktijk maakt het vaak niet uit of de opdrachtgever werkelijk de baas of de klant is, gezag hebben ze allebei.

Omdat er in principe geen KvK inschrijving noodzakelijk is kan het voorkomen dat een ondernemer zichzelf als freelancer ziet maar dat de Belastingdienst gewoon besluit dat deze persoon in loondienst is. Dit kan grote gevolgen hebben. Zo kan achteraf besloten worden dat de werkgever achterstallige premies moet betalen. Als dit over meerdere freelancers gaat en/of over meerdere jaren kan dit bedrag flink oplopen. Het is daarom belangrijk er zeker van te zijn dat niet alleen de ondernemer zichzelf als freelancer ziet maar dat de Belastingdienst dit ook zo ziet.

Wanneer ben je freelance aan het ondernemen:

Meerdere opdrachtgevers
De meest duidelijke oplossing is te zoeken naar meerdere opdrachtgevers. Als je voor verschillende partijen aan het werk bent, ben je zelfstandig. De Belastingdienst ziet je dan als freelance ondernemer. Dit kan al bij enkelen (4 of meer) per jaar.

Werktijden variëren
Als er vaste werktijden zijn met een vaste structuur en dit is voor een langere tijd dan kan de Belastingdienst dit zien als verkapte loondienst. Bijvoorbeeld als er elke maandag en dinsdag gewerkt wordt voor hetzelfde bedrijf. Er is dan geen prestatiegerichte opdracht meer. Er wordt geen doel meer nagestreeft. Als een product is afgeleverd en je er dus enkele keren niet meer geweest bent, en er wordt een nieuwe opdracht afgesloten dan is dat natuurlijk oké.

Belastingaangifte
Als je ondernemer wordt doe je zelf een aangifte. Zelf dien je aan te tonen dat je verantwoordelijk bent voor de financiële administratie van de diensten en/of producten die je bedrijf biedt. In principe kunnen incidentele freelance opdrachten gewoon bij overige inkomsten worden opgegeven. Er is geen registratieverplichting. Wel is het in veel gevallen aan te raden om even langs de Kamer van Koophandel te gaan voor een inschrijving. Je kunt dan de BTW van kosten terugkrijgen. Kleine ondernemers met minder dan 1800 euro BTW per jaar mogen dit vaak (gedeeltelijk) houden en voor actieve parttimers die meer dan 1225 uur per jaar freelance werken zijn er aftrekmogelijkheden die kunnen oplopen tot een belastingvrije voet van meer dan 10.000 euro.

Freelance VAR-verklaring
Natuurlijk kan het voorkomen dat een grote opdrachtgever je langere tijd in wil huren en je hierdoor fulltime tijdelijk (jaren?) voor een enkele opdrachtgever moet werken. Dat kan wel maar dan moet de Belastingdienst het er wel mee eens zijn. Sommige opdrachtgevers willen dit vooraf graag duidelijk op papier en eisen voordat de opdracht definitief akkoord is eerst een bewijs via een VAR-verklaring.

Hoe start je als freelance ondernemer
In Nederland kan iedereen zichzelf zien als freelance ondernemer. Iedereen mag een opdracht aannemen, deze uitvoeren en een factuur (rekening) sturen. In eerste instantie kun je dit, zolang het incidenteel gebeurt, opgeven bij de Belastingdienst als inkomen uit overige werkzaamheden. Bewaar wel altijd een kopie van de rekening en opdrachtbevestiging.

Indien er na verloop van tijd voor meer opdrachtgevers gewerkt wordt of als er te veel (bijvoorbeeld voor meer dan duizenden euro’s op jaarbasis) voor een opdrachtgever wordt gewerkt moet je even opletten. Indien er maar sprake is van één opdrachtgever betekent dit aan het einde van het jaar veelal dat er sprake is van loondienst. Meerdere opdrachtgevers kan betekenen dat inschrijving in de KvK fiscaal voordelig wordt.

Zodra er een KVK inschrijving is moet er in veel gevallen BTW verrekend worden. De opdrachtgever kan dit weer verrekenen dus dit kan bij het oude bedrag worden opgeteld. Kleine ondernemers met minder dan 1800 euro positief saldo BTW mogen dit vaak houden.  Als er verder de verwachting is dat er meer dan 1225 uur per jaar (drie dagen per week) aan de onderneming besteed wordt (dat is inclusief administratie, lezen vakliteratuur, offerte uitbrengen etc.) dan zijn er interessante fiscale voordelen voor ondernemers.

Freelance overeenkomsten kunnen ook gesloten worden naast arbeid uit loondienst. Iedereen kan en mag in Nederland wettelijk een overeenkomst tot het leveren van een product  of het verrichten van een prestatieafsluiten, maar alleen een persoon die in Nederland werkzaam mag zijn, mag dit werk in Nederland tot stand brengen.

Meer over freelance ondernemen:
Freelance.nl – Marktplaats voor opdrachtgevers en freelancers.