Werkkapitaal

Het geld op de lopende rekening van je onderneming is je werkkapitaal. Je kunt hiermee uitgaven betalen en het kapitaal gebruiken als buffer wanneer inkomsten wat langer op zich laten wachten. Maar hoe kun je een tekort aan werkkapitaal op korte termijn voorfinancieren?

Inhoud:

Wat is werkkapitaal?

netto werkkapitaal berekenenSimpel gezegd is je werkkapitaal, ook wel cashflow genoemd, het bedrag dat je nodig hebt om op korte termijn aan financiële verplichtingen te voldoen. Denk aan het voorfinancieren van de leveranciers, salarissen, voorraden of marketingkosten.

Bedrijven zonder voldoende werkkapitaal komen in de problemen met dagelijkse uitgaven. Door het berekenen van je liquiditeit kun je zien hoeveel werkkapitaal jouw bedrijf nodig heeft. Je berekent dan hoe goed jouw bedrijf in staat is om de kosten op korte termijn te betalen.

Simpel gezegd is je werkkapitaal het bedrag dat je beschikbaar hebt om rekeningen mee te betalen.

Wil je niet langer wachten op debiteuren? B2b-facturen kun je laten voorschieten door factoring. Een financier als Floryn kan de volgende werkdag al jouw factuur betalen.

bruto werkkapitaal is het geld inclusief vlottende activa

Wat valt er onder het werkkapitaal van bedrijven?

Ondernemers zien het geld op de rekening meestal als het werkkapitaal. Als je het wilt berekenen volgens de regels van het boekhouden dan is de formule van werkkapitaal het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden) op de balans van de onderneming.

Werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva.

Vlottende activa zijn dus dingen die snel geld opleveren en vlottende passiva zijn kortlopende schulden schulden die je (regelmatig en) snel moet betalen. Het verschil is je bruto werkkapitaal. Het bedrag dat je werkelijk kunt inzetten voor de kortlopende schulden is je netto werkkapitaal.

Je vlottende activa voorfinancieren

Werkkapitaal berekenen Als debiteuren opeens een veel langere betaaltermijn hanteren kun je op korte termijn in de problemen komen met je saldo. Ook als je groeit moet je soms werkkapitaal financieren. Als je vandaag veel voorraad moet kopen of door groei meer debiteuren hebt kun je een tekort aan saldo krijgen. Volgens de boekhouding is je werkkapitaal dan positief maar in de praktijk heb je toch extra cash-geld nodig om kortlopende schulden te betalen.

Hetzelfde geldt voor de btw die je voorschiet op bedrijfskosten. Nu valt dit bij de aanschaf van kleine bedrijfsmiddelen meestal nog mee, maar niet als je duizenden euro’s moet investeren. Het bruto-bedrag is met vreemd vermogen te financieren, maar de btw moet je voorfinancieren met eigen werkkapitaal. Groeiende bedrijven hebben daarom vaak extra liquiditeit nodig.

Snel geld lenen voor je onderneming? Floryn of Bridgefund financieren ondernemers. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Werkkapitaal en het voorfinancieren van btw

Dat er onvoldoende geld op de rekening staat om vlottende activa als voorraden te betalen kan verschillende oorzaken hebben. Sowieso is het heel normaal dat de liquiditeit van een onderneming pieken en dalen kent. Bijvoorbeeld rond de btw-aangifte. Vooraf staat naast jouw eigen liquide middelen ook geïncasseerde btw op je rekening. Maar na de aangifte ben je dit kwijt.

En bij een wat langere betaaltermijn is de kans groot dat nog niet alle uitstaande facturen zijn betaald als jij kwartaalaangifte doet. Je moet het bedrag aan omzetbelasting dan voorfinancieren. Dit zorgt voor een negatieve invloed op het werkkapitaal en wanneer het om grote bedragen gaat, kan dit lastig zijn.

Omzetbelasting heeft soms veel invloed op het lopende werkkapitaal.

Zelf je werkkapitaal verbeteren

Gelukkig zijn er een aantal manieren waarop je zelf op korte termijn het werkkapitaal verbeteren kunt. Allereerst door invloed uit te oefenen op je debiteuren. Een kortere betaaltermijn of strakker debiteurenbeleid levert soms veel werkkapitaal op. Misschien kun je klanten zelfs een deel van het factuurbedrag vooruit laten betalen.

Er zijn een aantal manieren waarop je zelf het werkkapitaal kunt verbeteren.

Voor de inkomende facturen geldt het omgekeerde. Als je iets meer tijd neemt om je crediteuren te betalen heb je langer het werkkapitaal beschikbaar voor overige kortlopende schulden. Een goede financiële administratie is hierbij noodzakelijk, want je wilt de relatie met je leverancier goed houden en dus niet de uiterste betaaldatum missen.

Werkkapitaal financieren

Heb je een werkkapitaalfinanciering nodig om voldoende liquide middelen te krijgen voor je onderneming? Voor veel ondernemers is de bank een logische oplossing voor vreemd vermogen. Terecht, want als dit lukt is dit vaak een goedkope manier om aan extra geld te komen.

Voor een langere lening waarbij je onderpand kunt bieden, bijvoorbeeld voor het financieren van een machine of auto, zijn er mogelijkheden. Voor kortlopend vreemd vermogen, zoals snel en flexibel werkkapitaal, is het lastiger.

Rekening courant-krediet: rood staan via de bank

rekening courant-krediet: rood staanAls de bank kort vreemd vermogen biedt is dat meestal met een rekening courant-krediet (bedrijfskrediet). Hierbij kun je tot een afgesproken bedrag aan krediet lenen. Vooral bedrijven die veel pieken en dalen hebben in hun werkkapitaal, bijvoorbeeld omdat ze seizoensgebonden werk hebben of seizoenartikelen verkopen, financieren de liquiditeit veelal op deze manier.

Een rekening courant-krediet is een populaire vorm van het financieren van werkkapitaal.

Je betaalt dan alleen rente over het bedrag dat je rood staat. Al is deze vorm van extra werkkapitaal meestal beperkt tot een klein percentage van je totaal aan vlottende activa zoals debiteuren of voorraden. Voor veel bedrijven is dat niet voldoende.

Online werkkapitaal lenen via vreemd vermogen

Voor kort vreemd vermogen zijn er steeds meer mogelijkheden. Het grote verschil met de bank is dat online platformen doorgaans werken zonder onderpand. Bovendien automatiseren ze het gros van de processen, waardoor ze kredietaanvragen veel sneller verwerken. Enkele aanbieders van werkkapitaal die momenteel populair zijn binnen het mkb:

Biedt zakelijke leningen, zakelijk krediet, factoring, bol.com-verkoperskrediet en zakelijke hypotheken tot 3 miljoen euro. Een zakelijk krediet kan meegroeien met je omzet. Je betaalt wekelijks 1 tot 4 procent van het krediet (rente en aflossing) terug via een automatische incasso.

BridgeFund biedt zakelijke leningen voor investeringen in machines, inventaris of voorraad. Geeft een zakelijk krediet van 5.000 tot 250.000 euro met een looptijd van 3 tot 24 maanden met een alles-in-1 tarief vanaf 0,7% per maand. Je moet minimaal 50.000 omzet hebben en 12 maanden bestaan.

New10 biedt een zakelijke lening of krediet met een looptijd van 3 tot 60 maanden. Het aanbod wordt berekend op basis van je jaarcijfers en transactiedata van de afgelopen 15 maanden. Je hebt de hele looptijd een vaste rente en kunt kosteloos extra aflossen. New10 is onderdeel van ABN Amro.

Factoring: facturen laten voorfinancieren

Heb je een (tijdelijk) tekort aan liquiditeit omdat je moet wachten tot jouw afnemers hun openstaande facturen betalen? Dan kun je ervoor kiezen om deze uitstaande facturen, ook wel vorderingen genoemd, te verkopen via factoring. Hierbij schiet de factormaatschappij (een deel van) de factuur voor en heb je dus direct extra werkkapitaal tot je beschikking.

Wil je niet langer wachten op debiteuren? B2b-facturen kun je laten voorschieten door factoring. Een financier als Floryn kan de volgende werkdag al jouw factuur betalen.

Binnen factoring zijn er verschillende varianten ontstaan, waardoor de financiering op meerdere manieren kan worden ingevuld. Binnen het mkb is American factoring het meest gebruikelijk. Bij deze variant bepaal je zelf welke facturen je wilt laten voorfinancieren. De keerzijde is dat de factormaatschappij deze keuze ook heeft. Als zij vinden dat een bepaalde debiteur te veel risico’s met zich meebrengt, dan zullen ze daarvan de factuur weigeren.

Bij American factoring bepaal je zelf welke facturen je wilt laten voorfinancieren.

Leverancierskrediet: voorfinanciering via je leverancier

via leverancierskrediet je werkkapitaal verbeterenSoms hoef je helemaal geen geld te lenen om je werkkapitaal te verbeteren, maar ben je er al mee geholpen wanneer je de kosten kunt uitstellen. Dit kun je onder meer doen met leverancierskrediet, waarbij je (een deel van) de ingekochte voorraad op een later moment betaalt.

Leverancierskrediet wordt veel gebruikt voor het voorfinancieren van groeiende voorraden. Daarnaast is het soms ook geschikt voor startende ondernemers die het lastig vinden om het hele assortiment voor te financieren. Al is deze groep voor leveranciers wel risicovoller.

Door voorraden via je leverancier te financieren behoud je werkkapitaal voor andere rekeningen.

Wanneer je een voorraadfinanciering zoekt zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Om te beginnen accepteren niet alle leveranciers een krediet of achterafbetaling. Daarnaast zijn er grote verschillen in de betaaltermijn, de betaalvoorwaarden en de hoogte van het leverancierskrediet. Ook zijn er leveranciers die een forse rentevergoeding vragen waardoor een rekening courant krediet via de bank soms goedkoper is.

Benieuwd welke zakelijke financiering de beste keuze is voor jouw bedrijf? Zie ook onze info over startkapitaal, een bedrijfslening of de verschillen met bedrijfskrediet.

Investeerders: lenen via één of meerdere financiers

een financiering ophalen via een investeerderWanneer je kapitaalbehoefte continu groeit, bijvoorbeeld omdat je bedrijf snel groeit, kun je ook op zoek gaan naar een investeerder. Die durft soms wat meer risico te lopen en koopt aandelen van je onderneming of financiert via een achtergestelde lening.

Particuliere investeerders worden soms business angels of informal investors genoemd. Meestal zijn dit (oud-)ondernemers die anderen willen helpen met hun kennis en geld. Voor regulier werkkapitaal zijn investeerders niet zo geschikt.

Groei je sneller dan je werkkapitaal aan kan? Dan wil een investeerder dit soms financieren.

Het is geen ideale oplossing maar als jij sneller groeit dan je werkkapitaal aan kan, bijvoorbeeld omdat je succes hebt met een nieuw product, afzetkanaal of in het buitenland, dan kan een investeerder deze groei financieren. Hierdoor heeft je bedrijf meer eigen vermogen wat weer mogelijkheden biedt voor andere financieringen.

Crowdfunding minder geschikt voor werkkapitaal

Ook crowdfunding, waarbij je een financiering ophaalt bij meerdere mensen, kan helpen. Al is het voor werkkapitaal meestal minder geschikt. Het publiek wil vaak zien dat je jouw onderneming succesvoller maakt en extra geld op de lopende rekening is dan niet heel spannend. Ook is crowdfunding niet zo snel. Soms is een campagne vlug volgeschreven en lijkt het een snelle financieringsvorm, maar is er al wekenlang contact met een platform over de campagne.

Benieuwd welke zakelijke financiering de beste keuze is voor jouw bedrijf? Zie ook onze info over startkapitaal, een bedrijfslening of de verschillen met bedrijfskrediet.