menu

Nieuwe incassowet moet ondernemers geld besparen

Het is je vast wel eens gebeurd. Dat een incassobureau bovenop de incassokosten ook nog eens een aanzienlijk bedrag aan administratie- en bureaukosten in rekening brengt. Door een nieuwe incassowet worden deze praktijken aangepakt. Op 1 juli treedt namelijk de wettelijke regeling buitengerechtelijke incassokosten in werking.

‘Incassobureaus hebben richtlijnen stelselmatig aan hun laars gelapt’

En als die wet in uitvoering wordt gebracht dan is het voor incassobureaus niet langer meer mogelijk om allerlei onduidelijke kosten ongelimiteerd in rekening te brengen. Want voor iedere schuld is namelijk een wettelijk maximum vastgesteld. Volgens jurist Antonie Kerstholt van Overeenkomst.nl hebben incassobureaus ‘de landelijke richtlijnen over rechtmatige incassokosten jarenlang stelselmatig aan hun laars hebben gelapt’.

Nu gebeurde het wel eens dat een incassobureau een vast bedrag van 25 euro of meer aan zogenaamde incassokosten in rekening bracht, terwijl daar in feite geen enkele kostenpost tegenover stond. Volgens Kerstholt is dit beleid niet alleen zichtbaar bij de kleine incassobureaus, maar ook bij de grotere en landelijke bekende bureaus.

Incassowet ook belangrijk voor aanmaningen

De nieuwe incassowet heeft ook gevolgen voor mkb-ondernemers. Aanmaningen moeten nu aan strenge eisen voldoen, want anders mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht bij het onbetaald blijven van de schuld.

Reacties