menu
Banner 728x90

Factoring

Klanten die te laat of helemaal niet betalen, het is de nachtmerrie van elke ondernemer. Deze uitstaande facturen kunnen er zomaar voor zorgen dat jij bepaalde investeringen niet kunt doen of zelfs in de financiële problemen terechtkomt. Door te kiezen voor factoring, waarbij de openstaande betalingen (gedeeltelijk) worden voorgefinancierd, blijft je werkkapitaal op peil.
Factoring: kosten, verschillen en voor- & nadelen Factoring kan op meerdere manieren worden ingevuld. Wat bij elke maatschappij identiek is, is dat zij (een deel van) de openstaande facturen voorfinancieren. In veel gevallen is dit maximaal negentig procent. Hoe de dienst verder wordt ingevuld, is aan de factormaatschappij zelf. Zo zijn er aanbieders die het debiteurenbeheer en eventueel het risico dat de klant helemaal niet betaalt van je overnemen. Maar er zijn ook partijen die helemaal niet zitten te wachten op interactie met jouw klanten en zodoende uitsluitend de facturen willen voorfinancieren.

Factoring is in Amerika, waar het is ontstaan, heel gebruikelijk. In Nederland is deze vorm van debiteurenfinanciering nog niet heel bekend, maar langzamerhand verovert het ook ons land. Dit komt vooral omdat er inmiddels verschillende varianten zijn, waardoor het voor een grotere groep ondernemers interessant kan zijn.

Wat zijn de voorwaarden bij factoring?

Waar factoring bijvoorbeeld voorheen alleen voor de grotere concerns beschikbaar was, is het nu ook toegankelijk voor het midden- en kleinbedrijf. Al zijn er wel bepaalde voorwaarden waar de facturering aan moet voldoen. De meeste factorbedrijven werken bijvoorbeeld niet met deel- of termijnfacturen. Ook zijn goederen of diensten die vooraf worden gefactureerd doorgaans niet geschikt.

Verder kan het zijn dat de factormaatschappij alleen de facturen richting zakelijke klanten wil overnemen. Lever je aan consumenten, dan is het aantal partijen dat wil samenwerken dus een stuk kleiner.

Factoring voor kleine bedrijven

In Nederland zijn er veel factoringmaatschappijen actief die zich richten op het grootbedrijf. Gelukkig zijn er ook voor freelancers, zzp’ers en het mkb aanbieders die factoring aanbieden.

  • O2 Factoring
    Richt zich specifiek op zzp’ers en het mkb en op facturen aan bedrijven. Hierbij kun je zelf kiezen welke facturen je wilt indienen. Na goedkeuring heb je binnen 24 uur het geld op je rekening. Zie website.
  • Freelance Factoring
    Factoring voor freelancers. Ideaal als je maar één of enkele facturen uitbesteden en klanten die snel betalen in eigen beheer wilt houden. Zie website.
  • Invoice Finance
    Heb je continu behoefte aan extra werkkapitaal? Invoice Finance biedt snel extra zakelijk krediet op basis van openstaande debiteuren. Zie website.

American factoring versus de traditionele manier

American factoringBinnen het mkb wordt voornamelijk gewerkt met American factoring, waarbij er losse facturen worden ingediend bij de factormaatschappij. Binnen een x aantal uur wordt dit factuurbedrag uitbetaald, minus de vooraf afgesproken kosten voor factoring. In de meeste gevallen is dit een bepaald percentage van het factuurbedrag. Naast het voorfinancieren van de facturen nemen de meeste maatschappijen die werken volgens dit principe eveneens de invorderingsprocedure en het risico van dubieuze debiteuren op zich.

Het voordeel van American factoring is dat je zelf kunt kiezen welke facturen (of debiteuren) je wilt overdragen. Hier staat tegenover dat de factormaatschappij deze keuze ook heeft. Wanneer zij bijvoorbeeld een bepaalde debiteur niet willen overnemen omdat deze in hun ogen een verhoogd risicoprofiel heeft, dan moet jij dit accepteren. Zelfs wanneer dit een grote of belangrijke klant voor je is.

Bij traditionele factoring dien je geen losse facturen in, maar krijg je een krediet. De hoogte van dit bedrag is een percentage van de totale uitstaande debiteurenportefeuille. Factormaatschappijen die volgens deze methode werken, kunnen zowel een vast bedrag per jaar rekenen als een percentage van de omzet eisen. Ook is het gebruikelijk dat er een verplichting geldt voor het aantal facturen dat je er minimaal moet onderbrengen per maand. Een ander belangrijk kenmerk is dat deze partijen doorgaans niet bereid zijn om het debiteurenbeheer over te nemen en/of het kredietrisico af te dekken.

Traditionele factoring wordt veelal aangeboden door banken of dochterondernemingen van banken. Vanwege deze bankalliantie gelden er strengere voorwaarden en is er minder maatwerk mogelijk dan bij American factoring, waarbij de aanbieders niet aan een bank zijn gelieerd.

Wat kost factoring?

De vergoeding die een factormaatschappij vraagt is grotendeels afhankelijk van de financiële status van jouw debiteuren. Op basis van deze gegevens probeert de maatschappij in te schatten wat hun kredietwaardigheid (rating) is en hoe groot het risico is dat ze niet (op tijd) betalen. Hoe lager de kredietwaardigheid, des te hoger de kosten zijn. Maatschappijen die American factoring aanbieden, maken hiervoor gebruik van ratings die worden verstrekt door kredietinformatiebureaus als Graydon en Dun & Bradstreet. Factormaatschappijen die zijn gelieerd aan banken gebruiken hiervoor hun eigen ratingsysteem.

Ook wordt er gekeken naar de betaaltermijn die jij hanteert richting de klanten. Heb je een betaaltermijn van een maand, dan betaal je een hoger percentage dan wanneer je twee weken aanhoudt. Omdat de kosten dus afhankelijk zijn van meerdere variabelen, is het lastig om een concrete indicatie te geven van wat factoring kost. Maar grofweg kun je zeggen dat de kosten van American factoring tussen de vier en negen procent van de factuurwaarde ligt.

Of factoring voor jou een interessante financieringsvorm is, hangt niet alleen af van bovenstaande variabelen, maar ook van externe factoren. Wanneer je bijvoorbeeld ook een bankkrediet kunt aanvragen, kan het zijn dat dit voordeliger is. Het rentepercentage hiervan ligt over het algemeen lager dan het percentage dat factormaatschappij vragen aan commissie.

Maar deze vergelijking is wel wat kort door de bocht, aangezien je bij factoring niet alleen een financiering krijgt, maar in de meeste gevallen ook het debiteurenbeheer en kredietrisico uitbesteedt. Daarnaast heeft een factormaatschappij een adviserende functie. Zij kunnen immers als geen ander inschatten of het verstandig is om al dan niet met een bepaalde opdrachtgever in zee te gaan.

Zijn er ook nadelen?

Dat factoring diverse voordelen heeft, is inmiddels wel duidelijk. Maar net als bij elke andere financieringsvorm kleven er ook nadelen aan. Naast het feit dat het gemiddeld genomen duurder is dan een bankkrediet, kan het ook slecht vallen bij je klanten. Zo kunnen zij denken dat het momenteel slecht gaat met jouw onderneming of dat je in geldnood zit. Ook zijn er mensen die het vervelend vinden om een factuur te krijgen via een factormaatschappij in plaats van direct van jou.

Vanwege het uitbesteden van de debiteuren, worden factormaatschappijen wel eens vergeleken met incassobureaus. En hoewel er de nodige overeenkomsten zijn – in beide gevallen worden debiteuren opgeroepen om de openstaande facturen te betalen – zijn er grote verschillen.

Het belangrijkste verschil is dat een factormaatschappij de facturen vrijwel direct uitbetaalt, terwijl een incassobureau pas in actie komt zodra een debiteur de betalingstermijn heeft overschreden. Ook is een incassobureau fors duurder om in te schakelen omdat er een dwangbevel moet worden betaald. En waar een incassobureau opereert uit eigen naam, zal een factormaatschappij zich eerder opstellen als een verlengstuk van jouw organisatie en zodoende vriendelijker van toon zijn.