Eenmanszaak overnemen

Wil je een eenmanszaak overnemen of die van jou overdragen? Bij een overdracht van een onderneming komt veel kijken. Begin op tijd met het inwinnen van informatie, het opstellen van een realistisch overdrachtsplan en voorbereiden op de fiscale afrekening.

Wanneer een eigenaar van een eenmanszaak stopt met zijn bedrijf kan hij de eenmanszaak overdragen. Dat klinkt simpeler dan gezegd want een overname van eenmanszaken is soms een ingewikkeld proces.

Overname betekent einde van het KvK-nummer van de eenmanszaak

eenmanszaak overnemenEenmanszaken hebben geen aandelen zoals een besloten vennootschap en dat maakt de overdracht lastiger. Zo kun je het KvK-nummer niet overnemen. Dat betekent feitelijk dat je de eenmanszaak zelf stopt en dat de koper de eigendommen en rechten van de onderneming overneemt. Daarna schrijft de KvK het oude nummer uit.

Van de belastingdienst krijgt de koper dus ook een nieuw btw-nummer en de verkoper moet de belasting over de overnamesom meestal in een keer afrekenen met de belastingdienst.

Je voorbereiden op een bedrijfsovername? Laat je adviseren door een boekhouder en overweeg ook de overstap naar een besloten vennootschap met aandelen.

Dat je het KvK-nummer niet meeneemt wil natuurlijk niet zeggen dat een eenmanszaak geen waarde kan opbouwen. De inkomsten en eigendommen kunnen veel geld waard zijn. De handelsnaam is mogelijk een van die eigendommen en kan een koper bij een overname aan een nieuw KvK-nummer hangen in het Handelsregister.

Rechten, gegevens en contracten overdragen

Een nadeel van een nieuw KvK-nummer is dat je niet alle rechten kunt overdragen. Zo betekent een nieuw KvK-nummer meestal dat de koper alle klanten, leveranciers en verdere relaties hierover moet informeren, en dat deze hierdoor lopende contracten tussentijds kunnen stopzetten.

Klantgegevens of nieuwsbriefabonnees vallen onder de AVG en kan de koper dus niet zomaar gebruiken.

Ook vallen persoonlijke gegevens, zoals naam- en adresgegevens van klanten of e-mailadressen bij een nieuwsbrief, onder de AVG. Dat betekent dat de verkoper deze niet zomaar mag delen met de koper. Nu is het niet zo dat een nieuwe eigenaar direct een boete ontvangt als een nieuwsbrief een tijdje doorloopt of als die de gegevens nog een tijdje bewaart voor eventuele garantie of de boekhouding. Maar als de koper de gegevens na de overname commercieel inzet kan de toezichthouder daar hoge boetes voor uitschrijven.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

Overname door een familielid of onbekende koper

overname door kinderenWat is de reden van de bedrijfsovername? Gevoelsmatig maakt het wel uit of je kiest voor een maximale prijs via een makelaar of platform, of dat je juist een bekende kandidaat in de familiekring, binnen het bedrijf of onder zakenrelaties, als geschikte opvolger ziet.

Of je het bedrijf overdraagt aan een familielid of een onbekende koper heeft meestal ook invloed op de overdracht. Als je bijvoorbeeld het bedrijf geleidelijk wilt overdragen aan je kinderen dan kun je ervoor kiezen om de eenmanszaak eerst om te zetten in een besloten vennootschap en stapsgewijs de aandelen overdragen. Een onbekende koper zal hier minder snel voor openstaan.

Bepaal vooraf wat je wilt bereiken met de overdracht van de eenmanszaak.

Waardebepaling bij een eenmanszaak

Voor het opstellen van een realistisch scenario is het essentieel om tijdig de huidige staat van het bedrijf in kaart te brengen. Zo kun je eventuele zwaktes bepalen en aanpassingen doorvoeren, om een waardevermeerdering te realiseren. Vervolgens kun je de verkoopwaarde (laten) bepalen.

Voor de waardebepaling is het verstandig om advies in te winnen bij een financieel specialist. Deze zal de ontwikkeling en balans in de voorgaande jaren analyseren en toekomstige winstmogelijkheden vaststellen. Daarbij is het belangrijk om te bekijken hoe afhankelijk de bedrijfsinkomsten zijn is van de eigenaar. Hierdoor is een webshop met producten meestal meer waard dan een timmerman die zijn uren verkoopt.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

De overnamesom afrekenen met de belastingdienst

overdracht eenmanszaakBij een overdracht van een onderneming spelen de fiscale aspecten de grootste rol. De belastingdienst beschouwt een bedrijfsoverdracht als een bedrijfsbeëindiging. Daarom ben je verplicht om direct af te rekenen met de belastingdienst, voorafgaand aan de overname.

De stakingswinst is het verschil tussen de vastgestelde waarde op het moment van bedrijfsoverdracht en de boekwaarde van het bedrijf. De stakingswinst bestaat uit de stille reserves, de fiscale reserves en de goodwill. Over deze winst moet belasting betaald worden. Er is een aftrekpost beschikbaar bij het overdragen van een onderneming, de stakingsaftrek, dit betekent dat je minder belasting betaald over deze stakingswinst.

Geruisloze doorschuiving

Een mogelijkheid om een directe verrekening over de stakingswinst te voorkomen is de geruisloze doorschuiving. De bedrijfswaarde wordt dan overgedragen en behoudt de fiscale boekwaarde maar er hoeft nog geen belasting betaald te worden over de winst van de overdracht. Een uitzondering is er voor de oudedagsreserve, hierover moet de verkoper wel afrekenen. Er zijn een aantal voorwaarden voor de geruisloze doorschuiving:

  • De overnemende partij is al drie jaar ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
  • De overnemende partij moet minimaal drie jaar in de onderneming hebben gewerkt of samen hebben gedreven

Voor meer informatie over het overdragen van de eenmanszaak verwijzen we je graag door naar de site van de belastingdienst.