menu

Arbeidscontract opstellen

Het opstellen is niet verplicht aangezien een mondelinge afspraak hierin ook rechtsgeldig is. Maar door de juridische eigenschappen is het opstellen van een arbeidscontract eigenlijk onmisbaar als je besluit iemand in dienst te nemen. Daarom is het van belang dat je weet welke zaken er in een arbeidscontract horen te zitten als je deze gaat opstellen.

Arbeidscontract opstellenEen arbeidscontract geeft in hoofdlijnen weer welke afspraken er zijn gemaakt rond een functie. Denk aan de looptijd, het salaris of de werktijden en werkzaamheden die de medewerker kan verwachten. Een arbeidscontract is maatwerk. Wat er precies in staat kan dus per contract verschillen. Wel zijn er hoofdlijnen die gewoonlijk in zo’n document beschreven staan.

Arbeidscontract ook nuttig bij tijdelijke ondersteuning

In ons artikel starten met personeel vertellen wij het een en ander over de verschillende vormen waarmee er een extra kracht ingehuurd kan worden. Maar ook met een uitzendkracht of tijdelijke vakantiekracht is het raadzaam goed op juridische, fiscale en administratieve veranderingen te letten. Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming tussen werkgever en werknemer. Een schriftelijke vorm is voor de geldigheid van een arbeidsovereenkomst niet vereist. Dit is wel het geval voor enkele specifieke bedingingen, zoals het concurrentiebeding en het proeftijdbeding. Het is natuurlijk altijd verstandig een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Zo’n overeenkomst kan ook een voor akkoord ondertekende aanstellingsbrief zijn.

Zelf het arbeidscontract opstellen?

Je kan ervoor kiezen om zelf een arbeidscontract op te stellen, maar je kunt dit ook simpel uitbesteden. Grotere bedrijven laten dit vaak over aan juristen en advocaten wat het een vrij kostbaar gebeuren maakt. Dit resulteert meestal wel in de beste persoonlijke documenten wat bij lastige situaties geen overbodige luxe is. Bij een simpeler arbeidscontract kun je ook gebruik maken van zogenaamde standaardcontracten. Ook kun je er zelf een opstellen al is het dan wel aan te raden deze even te laten controleren door een jurist.

Gezagsverhouding

Sluit je een arbeidsovereenkomst af dan is er sprake van een gezagsverhouding tussen jou als werkgever en je werknemer. De werknemer moet zich richten naar opdrachten die hij of zij van jou krijgt. Je hebt als werkgever de bevoegdheid om instructies aan de werknemer te geven. Je bepaalt dan de werktijden van de werknemer en stelt regels vast voor het melden van ziekte. De werknemer houdt zich aan deze regels, mag opgedragen werk niet weigeren en zorgt ervoor dat opgedragen werk binnen de hiervoor bepaalde termijn klaar is.

Looptijd

Arbeidsovereenkomsten worden gesloten voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de duur zijn bepaald door de duur van een project (zoals het bouwen van een huis) of door een concrete kalenderperiode. Een project levert alleen dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op, wanneer het einde of de voltooiing van het werk objectief is te bepalen. Omdat dit niet vaak het geval is, komt een contract voor bepaalde tijd in de vorm van een vaste kalenderperiode veel vaker voor.

Vormvoorschriften arbeidsovereenkomst

Hoewel de arbeidsovereenkomst zelf dus niet aan de schriftelijke vorm is gebonden, moet u als werkgever een aantal belangrijke zaken wel in een schriftelijke opgave aan uw werknemer verstrekken.

 • De naam en woonplaats van partijen;
 • De plaats waar de arbeid wordt verricht;
 • De functie van de werknemer;
 • Het tijdstip van indiensttreding;
 • De duur van de overeenkomst;
 • Arbeidsduur per dag/week;
 • Hoogte van het vakantiegeld;
 • Aantal vakantiedagen;
 • De opzegtermijn;
 • Duur van eventuele proeftijd;
 • Het loon en de termijn van uitbetaling;
 • Of er een pensioenregeling geldt voor de werknemer;
 • De toepasselijkheid van een CAO.

Aanvullende zaken in het arbeidscontract

Ook afspraken over het werken bij concurrenten (concurrentiebeding), en gebruik van beeld- of tekstueel materiaal (intellectueel eigendomsrecht), alsmede het delen van informatie die op de werkvloer wordt opgedaan (geheimhoudingsbeding) kun je beter maar wel opnemen tijdens het opstellen van een arbeidscontract, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Maar door enkel dit soort dingen te benoemen ben je er nog niet. Elk arbeidscontract moet passen bij de individuele werknemer met wie het is aangegaan. Als je verschillende mensen in dienst neemt of wil nemen, dan kan je dus aardig wat tijd kwijt zijn aan het opstellen van deze contracten. Helemaal als de een voor bepaalde tijd werkt, de ander een minimum-urencontract heeft en nog iemand anders weer aan de slag gaat als oproepkracht. Denk er dus goed over na of je het opstellen van arbeidscontracten zelf gaat doen of dat je er iemand voor inhuurt.