menu

Personeel verzekeren

Indien je personeel aan wilt nemen is het belangrijk de risico´s van hiervan te kennen. Zo is het bedrijf aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door personeel. Daarnaast bestaat er bij het aannemen van personeel kans op omzetverlies indien het personeel ziek of ontevreden wordt.

Personeel verzekerenDekking personeelsverzekering
Een personeelsverzekering bestaat niet. Alle verzekeraars bieden wel personeelsverzekeringen maar dit is eerder een combinatie van verschillende verzekeringen dan een bepaalde personeelsverzekering. Naast de logische extra kosten van personeel zoals bijvoorbeeld een extra werkplek of bedrijfskleding kan personeel ook zorgen voor onvoorziene kosten. Deze risico´s van personeel zijn grofweg in drie segmenten in te delen.

1. Schade
Simpelweg gezegd verhoogt personeel de kans op schade. Het bedrijf is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door personeel tijdens werktijd. In de meeste gevallen is dit risico af te dekken door de bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te laten bijwerken naar een dekking inclusief personeel en heeft dit geen echte gevolgen voor de premie.

2. Ziekte
Personeel kan ziek worden. Dan zit je niet alleen met werk dat niet gedaan wordt maar ook met de salaris- en salarisadministratiekosten. Deze laatste zijn te verzekeren. Bij eventuele ziekte van personeel wordt het salaris en relevante salariskosten in dit geval door de verzekeraar vergoed.

3. Problemen onderling
Personeel aannemen kan ook verkeerd uitpakken. Na de proefperiode blijkt er toch geen klik, werk, vertrouwen of tevredenheid over de werkzaamheden te zijn. Hoe ga je hiermee om? Tussen werknemer en werkgever ontstaat in zo´n geval al snel een kloof waarbij het aan te raden kan zijn een derde persoon als gespreksleider te hebben. Dit is niet direct te verzekeren maar de meeste ziekteverzekeraars hechten veel waarde aan preventie van verzuim. Houd er dan ook rekening mee dat deze verzekeraar niet enkel de financiële gevolgen van ziekte vergoedt maar zeker ook een belangrijke speler kan zijn bij het zorgen voor continuïteit in communicatie. Ook als het even wat minder gaat.

Instinkers en breinbrekers
Het starten met personeel is een enorme grote stap. Niet alleen financieel maar zeker ook emotioneel. Zo zijn lang niet alle succesvolle ondernemers ook succesvolle managers. In plaats van bij voldoende werk direct te starten met personeel kan het interessant zijn om eerst eens de alternatieven te overwegen. Heb je bijvoorbeeld al eens gedacht aan uitzendkrachten (de aansprakelijkheid is hier wel gelijk maar ziekte of problemen onderling zijn deels afgedekt) het inhuren van een ZZP-er op urenbasis of een stagiaire? Deze drie opties zijn misschien niet structureel maar geven wel een goed beeld van hoe de situatie met personeel er uit kan zien en zo is het mogelijk de onderneming langzaam voor te bereiden op personeel.

Noodzaak & kosten verzekering
Noodzakelijk is in ieder geval om goed op de hoogte te zijn van de risico’s van personeel. Een aansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt door personeel is zo goed als noodzakelijk aangezien dit in de meeste gevallen geen of weinig extra kosten met zich meebrengt en een risico dekt van miljoenen. Het zal je maar gebeuren. Of je ook ziekte wilt verzekeren is de vraag. Hoeveel personeel is er en wat is het risico als er een ziek wordt? Hoe groot is deze kans? Hoelang lopen de contracten? Zijn deze voor lange tijd? Dan kan ziekte een grote financiële invloed hebben. Zijn deze stop te zetten binnen enkele maanden en is het salaris redelijk te overzien? Dan is dit wellicht een risico dat zonder verzekering te dragen is.

Indien niet verzekerd
Indien je niet bent verzekerd dien je zelf de kosten van eventuele aansprakelijkheid en ziekte en verzuim van het personeel op te vangen.