Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Personeel verzekeren

Indien je personeel aanneemt is het belangrijk de risico´s hiervan te kennen. Zo is het bedrijf aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door personeel. Daarnaast bestaat er bij het aannemen van personeel kans op omzetverlies door zieke of ontevreden personeel.

De personeelsverzekering

Personeel verzekerenEén personeelsverzekering bestaat niet. Alle verzekeraars bieden wel personeelsverzekeringen maar dit is eerder een combinatie van verschillende verzekeringen dan een bepaalde personeelsverzekering. Naast de logische extra kosten van personeel, zoals een extra werkplek of bedrijfskleding, kan personeel ook zorgen voor onvoorziene kosten. Deze risico´s van personeel zijn grofweg in drie segmenten in te delen.

Ben jij al verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van AOV verzekeringen vergelijken.

1. Schade

Personeel verhoogt de kans op schade. Het bedrijf is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door personeel tijdens werktijd. Meestal is dit risico af te dekken door de bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te laten bijwerken naar een dekking inclusief personeel. De gevolgen voor de premie hiervan zijn beperkt.

2. Ziekte

Personeel kan ziek worden. Dan zit je niet alleen met werk dat blijft liggen maar ook met de salaris- en salarisadministratie-kosten. Deze laatste zijn te verzekeren. Bij eventuele ziekte van personeel wordt het salaris en relevante salariskosten in dit geval door de verzekeraar vergoed.

Je kunt de salariskosten van zieke medewerkers verzekeren.

3. Problemen onderling

Personeel aannemen kan ook verkeerd uitpakken. Na de proefperiode blijkt er toch geen klik, werk, vertrouwen of tevredenheid over de werkzaamheden te zijn. Hoe ga je hiermee om? Tussen werknemer en werkgever ontstaat in zo´n geval al snel een kloof waarbij het aan te raden kan zijn een derde persoon als gespreksleider te hebben. Dit is niet direct te verzekeren maar de meeste ziekteverzekeraars hechten wel veel waarde aan preventie van verzuim.

Risico’s beperken door uitbesteden personeel

Het starten met personeel is een enorme grote stap. Niet alleen financieel maar zeker ook emotioneel. Lang niet alle succesvolle ondernemers zijn ook succesvolle managers. In plaats van  direct te starten met personeel bij voldoende werk kun je ook andere oplossingen proberen.

Heb je al eens gedacht aan uitzendkrachten? De aansprakelijkheid is hier wel gelijk maar ziekte of problemen onderling zijn deels afgedekt. Andere opties zijn het inhuren van een zzp’er op urenbasis of een stagiaire. Deze mogelijkheden zijn misschien niet structureel maar geven wel een goed beeld van hoe de situatie met personeel er uit kan zien en zo is het mogelijk de onderneming langzaam voor te bereiden op personeel.

Ben jij al verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van AOV verzekeringen vergelijken.

Kosten van personeel verzekeren

De verzekeringen die je nodig hebt bij personeel zijn meestal te overzien. Eigenlijk is alleen de aansprakelijkheidsverzekering écht onmisbaar. Het zal je maar gebeuren dat je voor een groot bedrag aansprakelijk blijkt te zijn.

Of je ook ziekte wilt verzekeren is de vraag. Elke verzekering kost geld, en soms kun je het risico prima zelf dragen. Hoeveel personeel is er en wat is het risico als er iemand ziek wordt? Hoe groot is deze kans? Hoelang lopen de contracten? Zijn deze voor lange tijd? Dan kan ziekte een grote financiële invloed hebben. Zijn deze stop te zetten binnen enkele maanden en is het salaris redelijk te overzien? Dan is dit wellicht een risico dat zonder verzekering te dragen is.