Personeel verzekeren

Indien je personeel aanneemt is het belangrijk de risico´s hiervan te kennen. Zo is het bedrijf aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door medewerkers. Daarnaast bestaat er bij het aannemen van personeel kans op omzetverlies door ziekte of ontevreden werknemers.

Verzekeringen voor personeel

Personeel verzekerenAls je jouw eerste werknemer een contract aanbiedt is het goed om te weten of je hiervoor nog extra verzekeringen moet afsluiten. Helaas is er niet één personeelsverzekering die alle zakelijke risico’s dekt. Alle verzekeraars bieden wel personeelsverzekeringen maar dit is eerder een combinatie van verschillende verzekeringen dan een bepaalde personeelsverzekering. Zoals bijvoorbeeld een collectieve ongevallenverzekering.

Naast de logische extra kosten als je personeel aannemen gaat, zoals een extra werkplek of bedrijfskleding, kan personeel ook zorgen voor onvoorziene kosten of risico’s. Deze risico´s van personeel zijn grofweg in drie segmenten in te delen.

Ben jij zelf al verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid? Op Yezzer kun je de laagste premies en beste voorwaarden van AOV verzekeringen vergelijken.

1. Schade

Personeel verhoogt de kans op schade. Het bedrijf is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door medewerkers tijdens werktijd. Enkele van deze risico’s zijn af te dekken door de bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te laten bijwerken naar een dekking inclusief personeel. De gevolgen voor de premie hiervan zijn beperkt.

2. Ziekte

ziekteverzekering medewerkersPersoneel kan ziek worden. Dan zit je niet alleen met werk dat blijft liggen maar ook met de salaris- en salarisadministratie-kosten. Deze laatste zijn te verzekeren. Bij eventuele ziekte van personeel wordt het salaris en relevante salariskosten in dit geval door de verzekeraar vergoed.

Je kunt de salariskosten van zieke medewerkers verzekeren.

Daarnaast heb je soms te maken met extra kosten door bijvoorbeeld het vervangen van de medewerker, aanpassen van de werkomgeving of de re-integratie van een herstellende werknemer. Ook dit risico is via verzekeringen af te dekken.

3. Problemen onderling

Personeel aannemen kan ook verkeerd uitpakken. Na de proefperiode met een nieuwe werknemer blijkt er toch geen klik, werk, vertrouwen of tevredenheid over de werkzaamheden te zijn. Hoe ga je hiermee om? Tussen werknemer en werkgever ontstaat in zo´n geval al snel een kloof waarbij het aan te raden kan zijn een derde persoon als gespreksleider te hebben. Dit is niet direct te verzekeren maar de meeste ziekteverzekeraars hechten wel veel waarde aan preventie van verzuim.

Risico’s beperken door uitbesteden personeel

personeel aannemenHet starten met personeel is een enorme grote stap. Niet alleen financieel maar zeker ook emotioneel. Lang niet alle succesvolle ondernemers zijn ook succesvolle managers.

In plaats van direct te starten met personeel bij voldoende werk kun je ook andere oplossingen proberen. Als je twijfelt kun je bijvoorbeeld eerst eens starten met uitzendkrachten. De aansprakelijkheid is hier wel gelijk maar ziekte of problemen onderling zijn deels afgedekt.

Dat je succes hebt met je onderneming betekent nog niet dat je ook een goede werkgever bent.

Andere opties zijn het inhuren van een zzp’er op urenbasis of een stagiaire. Deze mogelijkheden zijn misschien niet structureel maar geven wel een goed beeld van hoe de situatie met personeel er uit kan zien en zo is het mogelijk de onderneming langzaam voor te bereiden op medewerkers.

Kosten van personeel verzekeren

De verzekeringen die je nodig hebt bij personeel zijn meestal te overzien. Eigenlijk is alleen de aansprakelijkheidsverzekering écht onmisbaar. Het zal je maar gebeuren dat je voor een groot bedrag aansprakelijk blijkt te zijn.

Of je ook de kosten van ziekte van werknemers wilt verzekeren is de vraag. Elke verzekering kost geld, en soms kun je het risico prima zelf dragen. Hoeveel personeel is er en wat is het risico als er iemand ziek wordt? Hoe groot is deze kans? Hoelang lopen de contracten? Zijn deze voor lange tijd? Dan kan ziekte een grote financiële invloed hebben. Zijn deze stop te zetten binnen enkele maanden en is het salaris redelijk te overzien? Dan is dit wellicht een risico dat zonder verzekering te dragen is.