Vrouwelijke ondernemers

Steeds meer vrouwen kiezen voor het ondernemerschap. Sterker nog: ruim 1 op de 3 bedrijfseigenaren is een vrouw. Veel vrouwelijke ondernemers zijn zzp’er. Ondernemende vrouwen zijn vooral actief met een webwinkel, adviesbureau, of met een bedrijf in de (thuis)zorg of uiterlijke verzorging.

Vrouwelijke ondernemer vooral zzp’er

Succes en groei van vrouwelijke ondernemersDe vrouwelijke ondernemer is in opkomst. In 2021 was 37 procent van de Nederlandse ondernemers vrouw. Het percentage stijgt al jaren.

Er is steeds meer aandacht voor het bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap, en veel mensen, organisaties en regeringen vinden het belangrijk om vrouwen te stimuleren om te ondernemen. Meer inclusiviteit in ondernemerschap is volgens hen van belang voor innovatie en maatschappelijke impact.

Zijn vrouwen succesvol(ler) als ondernemer?

Het is moeilijk om het succes van vrouwen als ondernemers te definiëren. De overlevingskansen van een bedrijf zijn vrijwel gelijk tussen man of vrouw. Of een bedrijf daarna uitgroeit tot succesvolle onderneming is van veel factoren afhankelijk, waaronder de locatie, branche en bedrijfsgrootte. Maar zeker ook de kwaliteit van het management en de individuele ondernemer zelf hebben invloed.

Er zijn veel succesvolle vrouwelijke ondernemers, maar dat geldt ook voor mannen. Wat de vergelijking lastig maakt is dat vrouwen vaker te maken hebben met extra uitdagingen, zoals discriminatie en ongelijkheid, die het moeilijker maken om succesvol te zijn.

Vrouwen hebben vaker te maken met discriminatie en ongelijkheid, wat het moeilijker maakt om succesvol te zijn.

Ondanks deze uitdagingen hebben veel vrouwen succes behaald en dragen zij bij aan de economie en de maatschappij als geheel. Als het aantal vrouwelijke ondernemers groeit, en daarmee ook het aantal dat als rolmodel kan dienen voor toekomstige generaties, kan dit de groei van vrouwelijke ondernemers aanjagen.

succesvolle vrouwen

Voordelen van vrouwen

Er zijn verschillende redenen waarom meer bedrijven met een vrouw als eindverantwoordelijke wenselijk kunnen zijn:

  1. Economische groei: nieuwe ondernemers kunnen bijdragen aan economische groei en innovatie door nieuwe bedrijven te starten, banen te creëren en nieuwe markten te ontwikkelen.
  2. Diversiteit: het bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap kan bijdragen aan meer diversiteit in de bedrijfswereld, wat kan leiden tot nieuwe ideeën, perspectieven en oplossingen.
  3. Gelijke kansen: veel vrouwen ervaren nu nog uitdagingen en obstakels die mannen niet hebben, zoals discriminatie en vooroordelen. Door vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen, kunnen we streven naar meer gelijke kansen voor iedereen.
  4. Empowerment: ondernemerschap kan een krachtig middel zijn om vrouwen te empoweren en meer controle te geven over hun eigen leven en loopbaan.

Meeste vrouwen starten als zzp’er

oprichter van een ondernemingOnder Nederlandse starters zijn vrouwen met 39 procent nog in de minderheid, maar neemt het percentage wel toe. FNV deed eerder onderzoek naar redenen voor vrouwen om hun eigen bedrijf te beginnen. Voor meer dan de helft van de respondenten speelt onafhankelijkheid een grote rol voor hun ambities. Ze willen hun eigen baas zijn, werktijden flexibel indelen en bijvoorbeeld uit huis kunnen werken.

Veel vrouwen geven aan dat ze hun bedrijf zijn gestart, omdat de vorige werkgever hun ambities onvoldoende waardeerde. Ze ervaarden daar een gebrek aan carrièreperspectief. Onder andere door de dominante mannencultuur. Deze vrouwen zien meer ontwikkelingskansen in een carrière als zelfstandig ondernemer.

De meeste vrouwelijke ondernemers starten als zelfstandige zonder personeel, vaak als parttime zzp’er, al willen ze niet altijd zzp’er blijven. Veel vrouwen die als zzp’er starten nemen na enkele jaren personeel aan. Deze vrouwen zijn vaker bestuurder van een klein bedrijf dan een groot bedrijf. De meesten sturen een bedrijf aan met 2 tot 10 werknemers.

Wil je ondernemen en zoek je meer info? Lees ook over een eigen bedrijf starten, de regels en stappen van het boekhouden of hoe je online geld verdienen kunt.

vrouwelijke mede eigenaar (co-founder) van een startup

Meer vrouwen in dienstverlening en zorg

In de persoonlijke dienstverlening en gezondheidszorg zijn vrouwen verreweg in de meerderheid. Onder persoonlijke dienstverlening vallen de vele vrouwen met een management- en organisatieadviesbureau, maar ook bestuurders van een bedrijf in schoonheidsverzorging, zoals een kapper of dermatoloog.

Daarnaast starten veel vrouwen een bedrijf in (thuis)zorg en zijn bijvoorbeeld mondhygiëniste of podoloog. Denk ook aan overige dienstverlening en onderwijs waar vrouwen de overhand hebben, zoals kinderopvang en studiebegeleiding.

In sectoren als de bouw en IT zijn vrouwen juist weer ondervertegenwoordigd. Onder ingenieursbedrijven en softwareontwikkelaars zie je dus vooral mannelijke starters.

Word je ondernemer en zoek je meer informatie? Lees dan ook over een eigen bedrijf starten, online boekhouden of hoe je zelf je eigen website maken kunt.

De moderne ‘girlboss’

Vrouwelijke baasRelatief veel vrouwen zijn ondernemer in de culturele en artistieke sector, en er zijn steeds meer vrouwen die een eigen webwinkel beginnen. Cijfers van de Kamer van Koophandel wijzen uit dat zo’n 42% van de webshopeigenaren een vrouw is.

Met het grote aantal vrouwelijke zzp’ers, levert dat initiatieven op zoals Hashtag Workmode – een kantoor met flexplekken exclusief voor jonge vrouwelijke zelfstandigen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Vergelijkbaar zijn vrouwennetwerken als The Wing in New York en Grace Belgravia in Londen.

Zij bieden leden niet alleen een werkplek, maar ook een ontmoetingsplek, evenementen en een locatie om ervaringen te delen met andere vrouwen met een eigen bedrijf. Vrouwen zouden dan ook actiever netwerken dan hun mannelijke collega-ondernemers. Zakelijke netwerken zijn vaak gedomineerd door mannen, waardoor er behoefte is aan specifieke vrouwennetwerken, stelt VNO-NCW.

Zoek je een werk- of vergaderruimte? Met Regus.com huur je snel een flexibele werkplek, maar ook compleet ingerichte ruimtes met eigen werkplekken, inclusief faciliteiten door het hele land.

zelfverzekerde vrouw met een eigen onderneming

Vrouwelijke ondernemers wereldwijd

Volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uit 2019 neemt het percentage vrouwen met een eigen bedrijf toe en neemt de ondernemende vrouw een belangrijke rol in de economie van veel landen. In 2018 had ongeveer 11% van de vrouwelijke bevolking een eigen bedrijf opgericht, terwijl dit percentage voor mannen op 16% lag.

De verschillen tussen landen zijn groot. Zo zijn er landen waar het percentage hoger ligt dan het percentage mannelijke ondernemers. Volgens het Global Entrepreneurship Monitor-rapport van 2021 hebben bijvoorbeeld landen als Vietnam, Mexico en Oeganda een hoger percentage vrouwelijke ondernemers dan mannelijke ondernemers.

Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, waren er in 2019 in Europa ongeveer 2,6 miljoen bedrijven die eigendom zijn van vrouwen en werknemers hebben. Daarmee hebben ongeveer 10% van de vrouwelijke ondernemers in de EU-27 werknemers in dienst.

In de EU-27 heeft een op de 10 werknemers in dienst.

Europese landen met het hoogste aandeel waren Zweden (17,8%), Cyprus (16,6%) en Oostenrijk (16,5%). De landen met het laagste aandeel waren Roemenië (4,9%), Letland (5,2%) en Litouwen (5,6%).