menu
e-boekhouden

Qredits verwacht in 2012 zwarte cijfers

Qredits is al zo’n drie jaar actief met het verstrekken van microkredieten en coachingsfaciliteiten in ons land. Toch is nog niet iedere ondernemer bekend met deze organisatie. Daar gaat Qredits zelf wat aan doen met een mediacampagne in september, maar wij spraken nu al met algemeen directeur Elwin Groenevelt om ons wat meer te vertellen over Qredits.

Om gelijk maar enige verwarring de wereld uit te helpen: Qredits is géén overheidsinstelling. Het is een in 2009 opgerichte stichting, zonder winstdoelstelling, die uiteindelijk wel winst moet maken om op langere termijn continuïteit te bewerkstelligen zónder hulp van de overheid. De hulp die het heeft gekregen bestaat onder andere uit een eenmalige startsubsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Groenevelt: “Dat was eenmalig en om de exploitatiekosten gedurende de eerste jaren te dekken, een financier zonder portefeuille maakt immers aanloopverliezen. Inmiddels draait Qredits zo goed dat er dit jaar een klein winstje wordt verwacht.”

Geen concurrent van banken
Ook kwam er hulp uit de hoek van de overheid met een lening, die Qredits dus gewoon netjes moet terugbetalen. “De leningen die Qredits verstrekt, worden gefinancierd door een drietal grote kredietfaciliteiten: een lening van 15 miljoen euro van de drie grootbanken, een lening van 15 miljoen euro door de Bank Nederlandse Gemeenten en een lening van 15 miljoen euro van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.”

Qredits moet ook niet gezien worden als een concurrent van de bank. De organisatie is er met name voor de midden- en kleinbedrijven. Ze verstrekken dan ook alleen startkapitaal met een maximum van 50.000 euro. En: “In de kredietbeoordeling wordt vooral gekeken naar de ondernemer en het plan. Zekerheden zijn niet echt van belang bij de kredietbeoordeling. Daarom hebben vooral startende ondernemers veel meer kans op het verkrijgen van een krediet dan bij banken.”

In korte tijd gegroeid tot winstgevend bedrijf
Er wordt, zoals al was gezegd, dit jaar ‘een klein winstje verwacht’. Dat is op zich niet zo opmerkelijk, want het bedrijf is in relatief zeer korte tijd aardig gegroeid. Het is nu een bedrijf met veertig medewerkers, twee hoofdvestigingen en acht steunpunt-locaties. En in 2010 won het een internationale ‘Microfinance Award’, vanwege het innovatieve karakter van de organisatie en het gebruik van IT-oplossingen in combinatie met persoonlijke aandacht om de kosten laag te houden. Gemiddeld krijgt het bedrijf zo’n 450 kredietaanvragen per maand. Het financiert echter maar zo’n 100 à 120 ondernemers per maand.  In totaal heeft het nu ruim 2.800 leningen verstrekt voor een bedrag van 48,5 miljoen euro. “Vanaf september zullen we een mediacampagne opstarten om meer het ‘grote publiek’ te bereiken en zo meer naamsbekendheid te krijgen. We verwachten dat het aantal aanvragen de komende tijd zal doorgroeien naar ongeveer 200 per week.”

Maar krediet verstrekken is niet het enige wat Qredits doet. Het biedt ook ondernemerstools, zoals ondernemerstesten, e-learnings en ondernemingsplan-sjablonen, en het heeft een pool van vierhonderd vrijwillige ondernemerscoaches die de startende ondernemers van Qredits door de eerste moeilijke opstartjaren helpen.

Al deze tools en hulp hebben volgens Groenevelt zeker effect. “Momenteel is de default (klanten waarvan de lening is afgeboekt) nog geen 2%; dit is aanzienlijk lager dan bij de banken. We denken dat onze focus, alles is erop gericht om kleine ondernemers goed te laten starten, en persoonlijke aandacht goed werken.”

De komende jaren wil Qredits doorgroeien naar zo’n tweeduizend à vijfentwintigduizend kredieten per jaar en de default rond de 2 of 3% per jaar houden. Maar dan moet er wel iets worden gedaan aan de naamsbekendheid, wat onder andere gaat gebeuren via mediacampagnes. “De markt is ons inziens wel groot genoeg, zeker omdat banken minder kleine kredieten blijven verstrekken. Daarnaast zullen we meer investeren in goede ondernemerstools en meer coaching. Ook zijn we bezig een beleggingsfonds te ontwikkelen om daarmee voldoende funding voor de komende jaren te hebben. Ook vanuit Europa zijn er financieringsoplossingen. En ook mooi: er bestaat internationaal interesse in ons model. We zijn in gesprek met drie landen om op franchise-basis onze processen, marketing en naam te exporteren.”

Reacties