menu

Tante Agaath lening

Een oude maar nog altijd bekende vorm van startkapitaal is de Tante Agaath lening. Tegenwoordig is de naam Tante Agaath komen te vervallen; in de belastingboeken wordt deze gewoon durf- of startkapitaal genoemd en zijn er geen belastingvoordelen meer te behalen voor nieuwe geldgevers.

De Tante Agaath lening was een lening van een extern persoon (hoefde dus geen familie te zijn zoals de naam misschien deed vermoeden) aan een (zelfstandige startende) ondernemer. Samen moesten zij een voorstel maken waarbij omschreven werd hoeveel geld (minimaal 2269 en maximaal +/- 50.000) er geleend werd en met wat voor doel. Daarna moest deze door de belastingdienst worden goedgekeurd. Alleen als deze door de belastingdienst werd goedgekeurd was dit een echte Tante Agaath lening.

De regeling is in 2011 komen te vervallen. Door de opkomst van crowdfunding zijn er steeds meer stemmen in de politiek om particulieren weer fiscaal voordeel te bieden bij durfkapitaal zoals de oude Tante Agaath-regeling. In buurlanden zijn hier al regelingen voor. In Nederland kent durfkapitaal geen eigen fiscale regelingen meer.