menu

Tante Agaath-lening

Een oude maar nog altijd bekende vorm van startkapitaal is de Tante Agaath-lening. Tegenwoordig is de naam Tante Agaath komen te vervallen; in de belastingboeken wordt deze gewoon durf- of startkapitaal genoemd. Deze geldleningen zijn nog altijd populair, al zijn er geen belastingvoordelen meer te behalen voor nieuwe geldgevers.

Tante Agaath-leningAls je geld leende van een bekende om hiermee een bedrijf te financieren dan waren hier vroeger fiscale voordelen mee te behalen. Deze leenvorm werd vaak de Tante Agaath-regeling genoemd. Dit was een lening van een extern persoon (hoefde dus geen familie te zijn zoals de naam misschien deed vermoeden) aan een (zelfstandige startende) ondernemer.

Samen moesten zij een voorstel maken waarbij omschreven werd hoeveel geld (minimaal 2269 en maximaal +/- 50.000) er geleend werd en met wat voor doel. Daarna moest deze door de belastingdienst worden goedgekeurd. Alleen als deze door de belastingdienst werd goedgekeurd was dit een echte Tante Agaath-lening.

Fiscale voordelen

De fiscale voordelen voor deze leenvorm zijn in 2011 gestopt. Wel wordt er nog altijd veel geleend van bekenden. Het is bijvoorbeeld nog altijd een van de meest populaire vormen van startkapitaal.

Door de opkomst van nieuwe financieringsvormen als crowdfunding zijn er ook steeds meer stemmen in de politiek om particulieren weer fiscaal voordeel te bieden bij durfkapitaal, zoals bij de oude Tante Agaath-regeling van toepassing was. In buurlanden zijn hier al regelingen voor. In Nederland kent durfkapitaal geen eigen fiscale regelingen meer.