Tante Agaath-lening

Een bekende vorm van startkapitaal is de Tante Agaath-lening. De belastingdienst noemt deze lening durf- of startkapitaal. Deze geldleningen zijn nog altijd populair onder jonge ondernemers, al zijn er geen belastingvoordelen meer te behalen voor nieuwe geldgevers.

Durfkapitaal lenen van Tante Agaath

Tante agaath-leningAls je geld leende van een bekende om hiermee een bedrijf te financieren dan waren hier vroeger belastingvoordelen mee te behalen. Deze leenvorm werd vaak de Tante Agaath-regeling genoemd.

Dit was een achtergestelde lening aan een (zelfstandige startende) ondernemer in ruil voor (wettelijke) rente. De investeerder hoefde geen familie te zijn, zoals de naam misschien deed vermoeden, maar het waren meestal wel bekende relaties van de ondernemer.

Samen moesten zij een voorstel maken waarbij omschreven werd hoeveel geld (maximaal +/- 50.000) er met deze bedrijfslening geleend werd en met wat voor doel. Daarna moest de belastingdienst de overeenkomst goedkeuren. Alleen dan was dit een echte Tante Agaath-lening.

Snel geld lenen voor je onderneming? Floryn of Bridgefund financieren ondernemers. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Achtergestelde lening aan een nieuwe onderneming

Belastingvoordelen voor durfkapitaal

De belastingvoordelen voor deze leningen zijn in 2011 gestopt. Er zijn plannen om weer een nieuwe fiscale durfkapitaal-regeling in te voeren, maar zover is het nog niet. Wel lenen ondernemers nog altijd veel geld van bekenden. Achtergestelde leningen zijn nog altijd een populaire vorm van startkapitaal.

Vroeger leverde het de geldschieter een persoonsgebonden aftrek op. Deze fiscale voordelen zijn er niet meer.

Door de opkomst van nieuwe financieringsvormen als crowdfunding zijn er ook steeds meer stemmen in de politiek om particulieren weer belastingvoordeel te bieden bij durfkapitaal, zoals bij de oude Tante Agaath-regeling van toepassing was. In buurlanden als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn hier al regelingen voor. In Nederland kent durfkapitaal geen eigen fiscale regelingen meer.

In de politiek is steeds meer draagvlak om de Tante Agaath-regeling nieuw leven in te blazen.

Alternatieven voor de Tante Agaath-lening

durfkapitaal van investeerdersBen je startende ondernemer en op zoek naar andere vormen van durfkapitaal omdat de bank niet wil financieren? Naast je tante Agaath of suikeroom, zijn er online andere vormen van risicokapitaal te vinden.

Meestal moet je minimaal twee jaar ingeschreven staan bij de KvK maar als het vooral om groei- of werkkapitaal gaat dan kun je ook online een rondje maken.

Bijvoorbeeld bij (equity) crowdfunding-platforms, business angels of een stille vennoot. Heeft je onderneming nog geen winst gemaakt maar wel al debiteuren? Dan is factoring of een revenue based financiering soms een mogelijkheid. Ook kun je soms aankloppen bij professionele investeerders.

Wil je een zakelijke aankoop doen of een dip overbruggen met je onderneming? Dan kun je hiervoor  online een bedrijfslening afsluiten.