e-boekhouden

Tante Agaath-lening

Een oude maar nog altijd bekende vorm van startkapitaal is de Tante Agaath-lening. Tegenwoordig is de naam Tante Agaath komen te vervallen; in de belastingboeken wordt deze gewoon durf- of startkapitaal genoemd. Deze geldleningen zijn nog altijd populair, al zijn er geen belastingvoordelen meer te behalen voor nieuwe geldgevers.

Durfkapitaal lenen van Tante Agaath

Tante Agaath-leningAls je geld leende van een bekende om hiermee een bedrijf te financieren dan waren hier vroeger belastingvoordelen mee te behalen. Deze leenvorm werd vaak de Tante Agaath-regeling genoemd. Dit was een lening van een extern persoon (hoefde dus geen familie te zijn zoals de naam misschien deed vermoeden) aan een (zelfstandige startende) ondernemer.

Samen moesten zij een voorstel maken waarbij omschreven werd hoeveel geld (maximaal +/- 50.000) er geleend werd en met wat voor doel. Daarna moest deze door de belastingdienst worden goedgekeurd. Alleen dan was dit een echte Tante Agaath-lening.

Wil je een zakelijke aankoop doen of een dip overbruggen met je onderneming? Dan kun je hiervoor ook online een bedrijfslening afsluiten.

Belastingvoordelen voor durfkapitaal

De belastingvoordelen voor deze leningen zijn in 2011 gestopt. Er zijn plannen om weer een nieuwe fiscale durfkapitaal-regeling in te voeren, maar zover is het nog niet. Wel lenen ondernemers nog altijd veel geld van bekenden. Achtergestelde leningen zijn nog altijd een van de meest populaire vormen van startkapitaal.

Door de opkomst van nieuwe financieringsvormen als crowdfunding zijn er ook steeds meer stemmen in de politiek om particulieren weer belastingvoordeel te bieden bij durfkapitaal, zoals bij de oude Tante Agaath-regeling van toepassing was. In buurlanden als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn hier al regelingen voor. In Nederland kent durfkapitaal geen eigen fiscale regelingen meer.

In de politiek is steeds meer draagvlak om de Tante Agaath-regeling nieuw leven in te blazen.

Alternatieven voor de Tante Agaath-lening

durfkapitaal van investeerdersBen je op zoek naar andere vormen van durfkapitaal omdat de bank niet wil financieren? Naast je tante Agaath of suikeroom, zijn er online andere vormen van risicokapitaal te vinden. Meestal moet je wel twee jaar ingeschreven staan bij de KvK maar als het vooral om groei- of werkkapitaal gaat dan kun je ook online een rondje maken.

Bijvoorbeeld bij (equity) crowdfunding-platforms, business angels of een stille vennoot. Heb je nog geen winst gemaakt maar wel al debiteuren? Dan is factoring soms een mogelijkheid. Ook kun je soms aankloppen bij professionele investeerders.

Wil je een zakelijke aankoop doen of een dip overbruggen met je onderneming? Dan kun je hiervoor ook online een bedrijfslening afsluiten.