Kosten van eenmanszaak versus BV

Kosten van eenmanszaak versus BV

Ga je starten met ondernemen en twijfel je tussen een eenmanszaak of een bv? En heb je eigenlijk nog geen idee wat het verschil in kosten is tussen deze twee rechtsvormen. In dit artikel sommen wij die graag even voor je op.

De notariële oprichtingskosten

Een BV kan alleen worden opgericht door een notaris. De notaris stelt de statuten op en neemt deze op in een notariële akte alvorens hij deze akte passeert. Tevens maakt het notariskantoor het aandeelhoudersregister en stellen zij de bekrachtigingsverklaring op. De kosten voor een oprichting van een besloten vennootschap lopen uiteen. Kosten variëren tussen de € 500 en de € 1.500 exclusief BTW. De prijs is erg afhankelijk van het kantoor waar de notaris aan verbonden is. De tarieven voor een Zuid-as notaris zullen eerder richting de €1.500 gaan dan de éénpitter uit het dorp.

Op zoek naar een goedkope notaris bij jou in de buurt? Vergelijk notaristarieven online. De kosten kunnen soms honderden euro’s schelen per kantoor.

Notarissen hanteren, in tegenstelling tot veel andere landen, vrije tarieven voor hun diensten. Er zijn ook een aantal online aanbieders waar het aanzienlijk goedkoper is om een BV op te richten. Een eenmanszaak wordt niet opgericht bij notariële akte, dus met een eenmanszaak heeft u géén notariskosten.

Kosten inschrijving Kamer van Koophandel

Zowel voor de oprichting van een eenmanszaak als voor de oprichting van een BV is een registratie bij de Kamer van Koophandel verplicht. Hieraan zijn éénmalige registratiekosten verbonden van € 50, zowel voor de registratie van een eenmanszaak als een BV zijn deze kosten verschuldigd.

De administratie-/onderhoudskosten

Het verschil in administratie en administratieve verplichtingen van een eenmanszaak en een BV hangt enerzijds af van de omvang en anderzijds van de aard van de onderneming. Zo kan een eenmanszaak met een erg veeleisende administratie (zoals het geval is bij sommige winkels of horeca bedrijven) qua complexiteit en daardoor qua kosten erg in de buurt komen van de administratie van een BV.

Beide rechtsvormen moeten ieder kwartaal een btw-aangifte indienen. Daarnaast moet een ondernemer met een eenmanszaak ook een aangifte voor de inkomstenbelasting indienen.

Een BV is gehouden aan het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Hoewel de Kamer van Koophandel inspanningen levert om dat proces te vereenvoudigen, blijft dit een vrij technisch en gecompliceerd document, wat meestal aan specialisten wordt overgelaten.

Voor BV’s in het midden- en kleinbedrijf zal met ingang van 2015 de jaarrekening verplicht in SBR formaat moeten worden ingediend bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Om in SBR formaat te deponeren heeft u een boekhoud softwarepakket nodig. Uw accountant of boekhouder kan u hierover zeker informeren.

Conclusie

Vanwege de verplichte tussenkomst van een notaris liggen de opstartkosten van een BV hoger dan die van een eenmanszaak. Deze kosten zijn echter eenmalig en kunnen bovendien bij het oprichten  van een BV via een online aanbieder tot een minimum worden beperkt.

De jaarlijks terugkerende kosten zijn in de meeste gevallen hoger.

Dit komt met name door de wettelijke verplichting een jaarrekening op te stellen en te deponeren. Hiervoor zal in de meeste gevallen een boekhouder moeten worden geraadpleegd.

Eenmanszaak BV
Eenmalige kosten notaris € – € 349 ➔ € 1.500
Eenmalige kosten KvK € 50 € 50
Administratieve kost per jaar € 200 ➔ € 2.000 € 600 ➔ € 2.500

Uiteraard moet u er rekening mee houden dat – hoewel de jaarlijkse kosten belangrijk zijn – er andere factoren zijn die meespelen bij de keuze voor een eenmanszaak dan wel het oprichten van een BV. Vooral wat betreft de aansprakelijkheid en de fiscaliteit zijn de verschillen fundamenteel en – naar onze mening – veel doorslaggevender dan de administratieve kosten. Hierover schreven we eerder in het artikel keuze tussen eenmanszaak en bv.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten