Eenmanszaak omzetten naar BV

Eenmanszaak omzetten naar BV

Een eenmanszaak is erg gemakkelijk op te zetten en populair onder starters. De BV is meestal pas interessant als het bedrijf groeit, succesvol wordt, of wanneer de risico’s niet meer te overzien zijn. Zoals bij het aannemen van medewerkers, grote contracten, of wanneer er andere eigenaren bij komen kijken, zoals investeerders. Dan wordt het tijd om de eenmanszaak om te zetten naar een BV.

Als startend ondernemer is de eenmanszaak een aantrekkelijke keuze. De oprichting is goedkoop en eenvoudig. U gaat langs bij de Kamer van Koophandel en schrijft de eenmanszaak in. Zonder enige notariële tussenkomst kunt u direct aan de slag! Ook komt u in aanmerking voor verschillende fiscale aftrekposten (startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling). Hierdoor is het financieel ook aantrekkelijk om te ondernemen vanuit een eenmanszaak.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Met enkele vrijblijvende offertes vergelijk je eenvoudig de tarieven van boekhouders en accountants uit je eigen regio.

Stel dat later blijkt dat de eenmanszaak toch niet de juiste keuze is geweest. In verband met fiscale redenen, flexibiliteit qua eigendom, of het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid wilt u toch liever ondernemen vanuit een BV. U heeft de mogelijkheid om uw eenmanszaak te veranderen naar een BV. Hoe dit werkt en op welke manier dit mogelijk is, leest u hier.

De verschillende mogelijkheden

Een eenmanszaak omzetten naar bv kan op verschillende manieren:

  • Activa passiva transactie
  • Ruisende omzetting
  • Geruisloze omzetting

Hieronder leest u hoe het werkt en wat de verschillen zijn.

Activa passiva transactie

Wanneer u de eenmanszaak omzet in een BV kunt u kiezen voor de activa passiva transactie. U richt een nieuwe BV op en verkoopt de activa en passiva van de eenmanszaak aan de BV. Hierdoor vallen alle eigendommen en alle schulden van de eenmanszaak hierna in het vermogen van de BV. Denk hierbij aan machines, voorraden, inventaris en leasecontracten, maar ook huur- of arbeidscontracten.

Wanneer er stille en fiscale reserves en de goodwill aanwezig zijn, dient u hierover inkomstenbelasting te betalen.

Bij de activa passiva transactie hoeft u dit niet af te stemmen met de belastingdienst en zijn er geen additionele kosten voor de inbreng van uw onderneming in de BV. U kunt deze omzetting naar BV eenvoudig online regelen.

Ruisende omzetting

Ook bij een ruisende omzetting dient u af te rekenen over de stille reserves, fiscale reserves en goodwill.

Indien u opteert voor een ruisende inbreng van uw onderneming in de BV, dan wordt de onderneming, vanuit fiscaal oogpunt, gestaakt. Dit houdt in dat er een vervreemdingswinst wordt behaald, doordat u de bedrijfsmiddelen (en de goodwill) aan de nieuwe BV hebt ‘verkocht’. Over deze fictieve winst dient u belasting te betalen. Wel heeft u het recht om deze winst iets te drukken, door de stakingsaftrek toe te passen. Daarmee ontvangt u € 3.630 korting op uw belastbare winst. Om te voorkomen dat u over het meerdere moet afrekenen dient u voor het meerdere (indien aanwezig uiteraard) een lijfrente te bedingen. Dit kan bij een professionele verzekeraar.

Indien u wenst gebruik te maken van de ruisende inbrengfaciliteit, dan moet u de Belastingdienst op de hoogte te stellen van uw intenties en daar zijn voorwaarden aan verbonden. Voor deze wijze van inbreng is deze afstem namelijk verplicht. Daarbij moet de inbreng binnen 6 maanden na het afstemmen zijn afgerond. Een accountant kan hier verder bij helpen.

Geruisloze inbreng

U kunt ook de eenmanszaak omzetten naar bv in een vorm waarbij u helemaal niet hoeft af te rekenen, of een lijfrente hoeft te bedingen. Voor groeiende ondernemingen is het namelijk vaak wenselijk om de banksaldi in de onderneming te houden, in plaats van deze bij een verzekeraar neer te leggen. Bij de geruisloze inbreng worden de reserves juist niet geactiveerd en kunt u dus omzetten zonder enige vorm van belastingheffing. Deze constructie heeft echter ook nadelen. Zo mag u bijvoorbeeld 3 jaar lang geen aandelen verkopen en dus geen formele investeerders aantrekken.

Ook als u gebruikmaakt van de geruisloze inbrengfaciliteit, moet u de Belastingdienst op de hoogte te stellen van uw intenties. Voor deze wijze van inbreng is deze afstem namelijk verplicht. Daarbij moet de inbreng binnen 6 maanden na het afstemmen zijn afgerond.

Welke wijze is voor u geschikt?

Bij een omzetting van een eenmanszaak naar bv is het vanuit fiscaal oogpunt belangrijk om de goede omzettingswijze te kiezen. De verkeerde keuze kan namelijk duizenden euro’s extra belasting kosten. Laat u daarom altijd goed voorlichten door een expert.

Gerelateerde berichten