Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Debiteurenfinanciering

Moet je debiteuren financieren? Je kunt ze zelf voorschieten en aanmanen maar ook een factoring- of incassobureau inschakelen. Openstaande facturen spelen een grote rol in de financiële situatie van jouw bedrijf. Een debiteurenfinanciering kan het werkkapitaal van je betalingstermijn overbruggen.

Wachten op het geld van uitstaande facturen

Consumenten betalen meestal direct, maar tussen bedrijven onderling is het gangbaar dat je na een levering een factuur maakt en dat jouw klant deze binnen een bepaalde betalingstermijn moet betalen.

Dat klinkt logisch, maar misschien groeit jouw bedrijf sneller als je deze betalingstermijn niet afwacht. Met een debiteurenfinanciering heb jij binnen 24 uur het geld van jouw uitstaande factuur. Daarnaast geeft deze financiering soms ook mogelijkheden voor het verkleinen van je debiteurenrisico.

Debiteurenfinanciering via factoring

Debiteuren FactoringWat de reden van de openstaande facturen van je debiteuren ook is, als (kleine) ondernemer is het bijzonder vervelend om op je geld te moeten wachten. Om sneller werkkapitaal te vergaren, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt natuurlijk een zakelijk krediet afsluiten. Maar als het specifiek om openstaande facturen van debiteuren gaat zijn er ook specifieke debiteurenfinancieringen mogelijk. Enkele mogelijkheden:

Factoringoffertes vergelijken

Factoring-OfferteBij factoring-offerte.nl kun je per e-mail direct gratis (en vrijblijvend) offertes opvragen voor een debiteurenfinanciering. Ook geschikt voor het mkb. Direct offertes opvragen.

Floryn

Biedt mkb-bedrijven die leveren aan andere bedrijven en een omzet hebben boven de 100.000 euro een rekening courant-krediet (rood staan) tussen de 10.000 en 2.000.000 euro. Je bepaalt zelf je opnames en aflossingen. Je kredietlimiet groeit mee met je omzet. Rente betaal je alleen over het opgenomen bedrag. Zie website.

Finturi

FinturiBiedt een afgeschermde online marktplaats voor facturen. Binnen 24 uur kun je via het platform een debiteurenfinanciering tot tachtig project van de factuurbedragen afsluiten. Gratis account aanmaken.

Debiteurenfinanciering versus rekening courant-krediet

Een debiteurenfinanciering heeft veel overeenkomsten met een rekening courant-krediet. Toch zijn er enkele verschillen met een bedrijfskrediet. Zo checkt een factormaatschappij de kredietwaardigheid van je debiteur en niet die van jou. Ook heb je geen vreemd vermogen op de balans, maar alleen minder debiteuren.

Een debiteurenfinanciering geeft iets meer flexibiliteit. Bij American factoring, dat binnen het mkb het meest gebruikelijk is, bepaal je zelf welke debiteuren je wilt laten voorfinancieren. De keerzijde hiervan is dat de factormaatschappij deze keuze ook heeft. Als ze het risicoprofiel van een bepaalde debiteur te hoog vinden kunnen ze de factuur weigeren.

Een debiteurenfinanciering heeft veel overeenkomsten met een rekening courant-krediet.

Daarnaast is de beoordeling van debiteurenfinancieringen meestal sneller geregeld. Je hoeft niet lang te wachten op je geld. Na acceptatie schiet de factormaatschappij (een gedeelte van) de factuur meestal binnen één werkdag voor.

Benieuwd welke zakelijke financiering de beste keuze is voor jouw bedrijf? Zie ook onze info over startkapitaal, een bedrijfslening of de verschillen met bedrijfskrediet.

Debiteurenbeheer en kredietrisico

Vanwege de vele keuzemogelijkheden binnen factoring is het verstandig om de oplossingen goed naast elkaar te leggen. Zo zijn er spelers die je verplichten om er minimum aantal facturen onder te brengen. Daarnaast zijn er grote verschillen op het gebied van het debiteurenbeheer en het kredietrisico. Waar de ene partij graag de interactie met jouw klant overneemt en debiteuren aanspoort om tijdig te betalen, zit de ander daar helemaal niet op te wachten.

Wanneer je even op onderzoek uitgaat, vind je veel partijen die een debiteurenfinanciering bieden. Ook voor jezelf is het handig om te bepalen of je de inmenging met je klant wel wil. Aan de ene kant kan het fijn zijn om bepaalde klanten over te dragen aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in debiteurenbeheer. Aan de andere kant bestaat de kans dat deze partij op een heel andere manier communiceert met jouw klanten dan jij. En de kans dat het de klantrelatie aantast is eveneens aanwezig. Al is het natuurlijk ook nog maar de vraag hoe vriendelijk je zelf nog bent bij aanhoudende frustraties over het uitblijven van de betaling.

Debiteurenfinanciering versus incassobureau

De werkwijze van een debiteurenfinanciering (factoring) en een incassobureau worden wel eens door elkaar gehaald. Hoewel er de nodige overeenkomsten zijn – in beide gevallen wil je snel geld voor een afgeronde opdracht – zijn er ook grote verschillen. Bij factoring dien je facturen in die nog binnen de betaaltermijn vallen. Een incassobureau komt pas in actie als deze termijn is overschreden. Je moet daarbij dus iets langer op je geld wachten dan wanneer je een financiering afsluit. Daarnaast zijn er prijsverschillen.

Net als dat er bij factoring verschillende mogelijkheden zijn, geldt dit ook voor incassobureaus. Veel bureaus opereren op basis van ‘no cure no pay’, wat inhoudt dat je hen geen provisie verschuldigd bent wanneer zij er niet in slagen om de debiteur te laten betalen. Het betekent echter niet dat je helemaal niets hoeft te betalen. Je betaalt in alle gevallen een bedrag van enkele tientjes aan dossierkosten.

Een incassobureau inschakelen

Voordat het incassobureau daadwerkelijk wordt ingeschakeld, doorlopen de meeste ondernemers eerst zelf een aantal stappen. Het sturen van een herinnering of aanmaning is echter niet verplicht. In theorie kun je dus direct na de wettelijke betaaltermijn van uiterlijk dertig dagen een incassobureau inschakelen.

In de praktijk is het gebruikelijker om de debiteur te herinneren aan de openstaande factuur, zodat hij in ieder geval de kans krijgt om het in orde te maken. Meld je dit telefonisch, bevestig de gemaakte afspraken dan voor de zekerheid ook per mail. Mocht het tot een discussie leiden, dan heb je zwart op wit dat jij tijdig een herinnering hebt gestuurd.

Of het de moeite loont om een incassobureau in te schakelen, hangt onder meer af van de hoogte van de factuur. Gaat het om een relatief klein bedrag, dan zou je ervoor kunnen kiezen om de factuur af te schrijven. Wel moet je hierbij opletten dat je de niet-betaalde factuur goed in je administratie verwerkt.

Tips voor het zelf beheren van debiteuren

Het effectief beheren van je debiteuren begint met een goede debiteurenadministratie. Wanneer je maandelijks slechts een handjevol facturen uitstuurt, is het bijhouden en financieren van de openstaande vorderingen niet zo ingewikkeld. Maar als er tientallen debiteuren niet of te laat betalen, wordt het een ander verhaal. Een goed boekhoudprogramma kan dan uitkomst bieden.

Sommige debiteuren zoeken bewust grenzen op, maar er zijn ook mensen die simpelweg de vervaldatum uit het oog zijn verloren. Als je hen een aantal dagen voor het aflopen van de betaaltermijn hieraan herinnert, is de kans aanzienlijk dat ze snel betalen. Zeker wanneer je hen op subtiel op de hoogte brengt van de mogelijke vervolgstappen.