Debiteurenfinanciering

Debiteuren die hun rekening nog moeten betalen, spelen een grote rol in de financiële situatie van jouw bedrijf. Je kunt ze zelf voorschieten en aanmanen, maar ook een factoring- of incassobureau inschakelen. Een debiteurenfinanciering kan het werkkapitaal van je betalingstermijn overbruggen. Moet je debiteuren financieren?

Wachten op het geld van uitstaande facturen

debiteurenfinanciering of wachten op je geld?Consumenten betalen meestal direct, maar tussen bedrijven onderling is het gangbaar dat je na een levering een factuur maakt en dat jouw klant deze binnen een bepaalde betalingstermijn moet betalen.

Dat klinkt logisch, maar misschien groeit jouw bedrijf sneller als je deze betalingstermijn niet afwacht. Met een debiteurenfinanciering heb jij binnen vierentwintig uur het geld van jouw uitstaande factuur. Daarnaast kan zo’n financiering mogelijkheden geven voor het verkleinen van je debiteurenrisico.

Debiteurenfinanciering via factoring

Wat de reden van de openstaande facturen van je debiteuren ook is, als kleine ondernemer is het bijzonder vervelend om op je geld te moeten wachten. Om sneller werkkapitaal te verkrijgen, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt natuurlijk een zakelijk krediet afsluiten. Maar als het specifiek om openstaande facturen van debiteuren gaat, zijn er ook specifieke debiteurenfinancieringen mogelijk.

B2b-facturen kun je laten voorschieten door een factormaatschappij. Voldaan regelt het binnen 24 uur. Voor verlopen facturen kun je bij Incasso Advies Nederland offertes opvragen.

Debiteurenfinanciering vs. zakelijk krediet

Een debiteurenfinanciering heeft veel overeenkomsten met een rekening courant-krediet. Toch zijn er enkele verschillen met een bedrijfskrediet. Zo checkt een factormaatschappij de kredietwaardigheid van je debiteur en niet die van jou. Ook heb je geen vreemd vermogen op de balans, maar alleen minder debiteuren.

Een debiteurenfinanciering geeft daarbij iets meer flexibiliteit. Bij American factoring, dat binnen het mkb het meest gebruikelijk is, bepaal je zelf welke debiteuren je wilt laten voorfinancieren. De keerzijde hiervan is dat de factormaatschappij deze keuze ook heeft. Als ze het risicoprofiel van een bepaalde debiteur te hoog vinden, kunnen ze de factuur daarom weigeren.

Een debiteurenfinanciering heeft veel overeenkomsten met een rekening courant-krediet.

Daarnaast is de beoordeling van debiteurenfinancieringen meestal sneller geregeld. Je hoeft niet lang te wachten op je geld. Na goedkeuring schiet de factormaatschappij (een gedeelte van) de factuur meestal binnen een werkdag voor.

Benieuwd welke zakelijke financiering de beste keuze is voor jouw bedrijf? Zie ook onze info over startkapitaal, een bedrijfslening of de verschillen met bedrijfskrediet.

Debiteurenbeheer en kredietrisico

Debiteuren FactoringOmdat er zoveel mogelijkheden zijn voor een debiteurenfinanciering via factoring, is het verstandig om de opties goed naast elkaar te leggen. Let er bijvoorbeeld op dat je bij sommige spelers verplicht een minimumaantal facturen moet onderbrengen.

Daarnaast zijn er grote verschillen op het gebied van het debiteurenbeheer en het kredietrisico. Waar de ene partij graag de interactie met jouw klant overneemt en debiteuren aanspoort om op tijd te betalen, zit de ander daar helemaal niet op te wachten.

Ook voor jezelf is het handig om te bepalen of je de inmenging met je klant wel wilt. Aan de ene kant is het misschien fijn om bepaalde klanten over te dragen aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in debiteurenbeheer. Aan de andere kant communiceert deze partij waarschijnlijk op een heel andere manier met je klanten dan jij. De kans is dus aanwezig dat dit je klantrelaties aantast. Daarbij is het natuurlijk de vraag hoe vriendelijk jij nog bent als betalingen alsmaar uitblijven.

Debiteurenfinanciering versus incassobureau

De werkwijze van een debiteurenfinanciering via factoring en een incassobureau worden wel eens door elkaar gehaald. Hoewel er de nodige overeenkomsten zijn – in beide gevallen wil je snel geld voor een afgeronde opdracht – zijn er ook grote verschillen. Bij factoring dien je facturen in die nog binnen de betaaltermijn vallen. Een incassobureau komt pas in actie als deze termijn is overschreden. Je moet daarbij dus langer op je geld wachten dan wanneer je een financiering afsluit. Daarnaast zijn er prijsverschillen.

Er bestaan veel verschillende incassobureaus. Veel bureaus opereren op basis van no cure no pay. Je bent hen dus geen provisie verschuldigd als zij er niet in slagen om je debiteur te laten betalen. Maar let op: dit betekent niet dat je helemaal niets hoeft te betalen. Je betaalt in alle gevallen een bedrag van enkele tientjes aan dossierkosten.

Een incassobureau inschakelen

Voordat een incassobureau daadwerkelijk wordt ingeschakeld, doorlopen de meeste ondernemers eerst zelf een aantal stappen. Een herinnering of aanmaning sturen is echter niet verplicht. In theorie kun je dus direct na de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen een incassobureau inschakelen.

Een herinnering sturen is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Dit komt je klantrelatie ten goede.

In de praktijk is het gebruikelijk om de debiteur te herinneren aan de openstaande factuur, zodat die in ieder geval de kans krijgt om het in orde te maken. Dit zal je klantrelatie natuurlijk ook ten goede komen. Geef je de melding telefonisch? Bevestig de gemaakte afspraken dan voor de zekerheid ook per mail. Mocht het tot een discussie komen, dan heb je zwart op wit dat jij tijdig een herinnering hebt gestuurd.

incassobureau inschakelen

Of een incassobureau inschakelen de moeite waard is, hangt onder meer af van de prijs op de factuur. Gaat het om een relatief klein bedrag, dan kun je ervoor kiezen om de factuur af te schrijven. Wel moet je hierbij opletten dat je de niet-betaalde factuur goed in je administratie verwerkt. Bij grote bedragen wordt een incassobureau vanzelfsprekend interessanter.

Tips om debiteuren zelf te beheren

Je debiteuren effectief beheren, begint bij een goede debiteurenadministratie. Als je elke maand maar een handvol facturen uitstuurt, is het bijhouden en financieren van de openstaande vorderingen niet zo ingewikkeld. Maar als er tientallen debiteuren niet of te laat betalen, wordt dat een ander verhaal. Een goed boekhoudprogramma kan dan uitkomst bieden.

Sommige debiteuren zoeken bewust de grenzen op. Maar er zijn ook mensen die gewoon de vervaldatum uit het oog zijn verloren. Als je hen een paar dagen voor het aflopen van de betaaltermijn daaraan herinnert, is de kans groot dat zij snel betalen. Zeker als je deze klanten subtiel op de hoogte brengt van mogelijke vervolgstappen, zoals aanmaningskosten of een incassobureau.