menu

Kredietwaardigheid checken

Een bedrijf heeft veel risico’s die te verzekeren zijn als het slecht gaat. Maar ook als het juist enorm goed gaat met een bedrijf brengt dat bepaalde risico’s met zich mee. Soms zelfs risico’s die direct fataal voor de onderneming kunnen zijn. Oninbare facturen, is er bijvoorbeeld eentje. Je kunt dit deels afdekken door goed op je debiteuren te letten maar in sommige gevallen had je het al vooraf kunnen zien aankomen. Bijvoorbeeld door de kredietwaardigheid te checken van de klant.

Kredietwaardigheid checken

Zelf kredietwaardigheid checken

Het is niet direct hetzelfde als verzekeren maar heeft wel hetzelfde doel. Een risico in kaart brengen en indien mogelijk verkleinen, als het bedrijf deze zelf niet wenst of kan dragen. Bij sommige ondernemingen wil je het risico van het voorschieten van kapitaal of arbeid liever niet voorschieten. Bijvoorbeeld omdat de kans te groot is dat ze failliet gaan, omdat het bedrijf een onacceptabele betalingstermijn of -beleid voert. Een kredietwaardigheidscheck is dan het beste middel om dit risico in kaart te brengen.

De kredietwaardigheid van je klant kun je zelf checken. Bijvoorbeeld door online de reputatie van het bedrijf na te gaan of ervaringen op te zoeken. Beperk je dan niet tot de eerste resultaten op een bedrijfsnaam. Deze worden vaak gemonitord door het bedrijf zelf en zijn vaak nog wel oké. Maar als je de naam van je contactpersoon toevoegt of trefwoorden als betaling, schuld, reputatie of ervaring eraan toevoegt kom je soms al heel wat meer te weten. De KvK toont recente veranderingen van bedrijven. Zo kun je zien of jouw contactpersoon wel mag tekenen voor deze bedragen, wat de rechtspersoon is en wie er verder juridisch verbonden zijn aan de organisatie.

Noodzaak & kosten

Net als de meeste risico’s weet je pas of het noodzakelijk was om een kredietwaardigheidscheck uit te voeren, als het al te laat is. In ieder geval is het niet raadzaam maar elk contact of zakenpartner zijn financiële toestand helemaal onder de loep te leggen. Ondernemen is nou eenmaal risico’s lopen een een beetje debiteurenrisico is als het goed is in de verkoopprijs meegenomen.

Kredietwaardigheid checken

Een kredietwaardigheidscheck voer je ook niet meer uit op langlopende relaties die altijd goed gaan. Het is eerder van toepassing op een nieuwe klant die pas achteraf betaalt. Hoeveel kapitaal of arbeid moet je voorschieten en hoe groot schat jij die kans in dat het jouw bedrijf werkelijk schade toebrengt als deze betaling uiteindelijk achteraf uitblijft? Aan de hand van dit risico kun je per situatie zelf inschatten of het checken van de kredietwaardigheid essentieel is, of niet.

De kosten van een kredietwaardigheidscheck kunnen variëren. Zo zal een investeerder die miljoenen investeert in een potentiële samenwerkingspartner een groter (boeken)onderzoek uitvoeren dan een telecombedrijf die een nieuw telefoonabonnement verleent. Maar in beide gevallen is de kans dat er een kleine controle wordt uitgevoerd in Nederland bijzonder hoog en eigenlijk bijna op honderd procent te stellen.

Indien geen controle

Wens je liever het risico te lopen omdat je deze klant hoe dan ook wilt accepteren? Probeer dan een deel vooruit betaald te krijgen, wees streng naar je klant als het aankomt op tussentijds betalingen en in je communicatie en hanteer een scherp debiteurenbeheer! Dan is een kredietwaardigheidscheck in veel gevallen overbodig.