Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Crediteuren

Crediteuren zijn bedrijven (of consumenten!) die van jou nog geld tegoed hebben. Je kunt ze ook wel vertalen als schuldeisers. Het zijn bijvoorbeeld leveranciers die hebben geleverd op rekening, of bedrijven die jou een factuur hebben gestuurd die je nog niet hebt voldaan.

CrediteurenJij moet nog geld betalen aan crediteuren. Ze zijn dus een schuld, en kunnen worden gezien als kort vreemd vermogen. Je plaatst ze op de debetzijde van de balans. Andersom ben jij voor jouw leverancier een debiteur. Zodra je de rekening betaalt vallen ze weg. In de business-to-consumer-wereld of in de betalingen tussen consumenten onderling wordt een rekening meestal direct voldaan. Tussen bedrijven wordt er enorm veel op rekening of op termijn afgerekend.

Crediteuren zijn bedrijven of mensen waar jij nog aan moet betalen.

Controleer inkomende facturen!

Crediteuren zijn mensen of bedrijven die jij nog moet betalen, tenminste als de factuur ook echt klopt. Want let op: soms sturen bedrijven ook offertes die eruit zien als factuur! Je kunt dan zelfs spreken van spookfacturen. Denk aan facturen voor opname van bedrijvengidsen of opname in zoekmachines. Let dus goed op bij inkomende facturen of jij dat product of dienst ook echt echt besteld hebt, of het product geleverd is, wanneer je moet betalen en of de prijs klopt.

Verder is het handig om bij facturen van crediteuren even een datum van ontvangst op de factuur te vermelden. Veel boekhoudsoftware geeft de mogelijkheid om extra toelichting bij facturen te plaatsen. Zodat je achteraf weet waar de factuur voor diende, als de omschrijving op de factuur zelf hierover onvoldoende duidelijkheid geeft.

Crediteuren zijn onderdeel van de boekhouding. Met een goed boekhoudprogramma beheer je ze zelf. Liever uitbesteden? Zie dan: een boekhouder inschakelen.

Crediteuren op je balans

De schuldenposten die jij hebt, bedrijven aan wie jij nog geld moet overmaken, zijn jouw crediteuren en hiervan ontstaat een totaalpost op de balans. Bedrijven hebben onderling soms enorme schulden bij elkaar. Dit is vreemd vermogen voor jouw bedrijf. Hierdoor is jouw eigen vermogen naar verhouding lager. Door je crediteuren te betalen daalt dus het vreemd vermogen en stijgt je solvabiliteit. Maar omdat je dan minder geld overhoudt op je lopende rekening daalt ook je liquiditeit. Door goed te kijken welke betalingstermijn je hanteert bij crediteuren kun je dus eventjes invloed uitoefenen op deze bedrijfscijfers.

Een betalingstermijn hanteren bij crediteuren

Door gebruik te maken van een betalingstermijn, en crediteuren niet meteen te betalen, kun je jouw liquiditeit iets verbeteren. Doordat jij jouw inkomsten wel snel krijgt maar jouw uitgaven iets uitstelt heb je meer werkkapitaal tot je beschikking. Er is een nadeel: je verplicht hiermee jouw leveranciers dat ze moeten wachten op hun geld. Het werkkapitaal van jouw toeleveranciers zal hierdoor afnemen. Lang niet alle bedrijven zullen het je in dank afnemen als jij je betalingstermijnen zeer ruim neemt!

Grote bedrijven hebben er vaak een echt beleid voor opgesteld. Het staat soms zelfs op papier hoe ze ermee omgaan. Door betalingen standaard pas na een bepaalde periode te doen houden ze het kasgeld op peil. Tegen de tijd dat ze echt gaan betalen is er waarschijnlijk al weer geld binnengekomen. Mocht het kasgeld echt enorm zijn, bijvoorbeeld bij bedrijven met een jaarlijkse omzet van 10 miljoen of meer, wordt er soms zelfs met het kasgeld geprobeerd om rendement op dit geld te behalen. Zogenaamde treasury-afdelingen bij bedrijven beheren het geld en zetten het kort, soms maar enkele uren, uit.

Sommige bedrijven proberen het werkkapitaal te verhogen door zo laat mogelijk facturen te betalen.

Het klinkt allemaal best leuk. Werken met je openstaande tijdelijke geld in plaats van het betalen van je crediteuren. Voor kleine bedrijven die voldoende liquiditeit hebben, en daarmee niet verlegen zitten om het werkgeld, is het soms toch aan te raden maar gewoon die facturen snel te voldoen. Wel kun je proberen hier voordeel uit te halen. Vraag je leverancier vooraf of hij extra korting kan bieden als jij direct of zelfs vooruit kunt betalen.

De Belastingdienst als crediteur

Een van de schuldeisers die elk bedrijf heeft, is de belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan de btw die jij nog moet afdragen. Deze werkt met vaste betaaltermijnen die meestal vooraf al zijn aangegeven. Toch kunnen hier soms aanpassingen op worden gedaan. Bij sommige belastingen geeft de belastingdienst zelfs korting als je direct, in één keer, of vooruit wenst te betalen. Kijk bij de belastingdienst of andere overheidsinstanties als gemeentegeld of belastingen dan ook altijd of er geen korting mogelijk is als je sneller voldoet aan je betalingsverplichtingen.