menu

Internationaal ondernemen in het buitenland

Nederland heeft zo’n 16 miljoen inwoners en 660.000 bedrijven. Voor sommige ondernemers niet genoeg of niet de juiste doelgroep. Dan is er de keuze om internationaal te gaan, ondernemen in het buitenland. De wereld telt ruim 200 landen. Elk land heeft zijn eigen eigenaardigheden en kenmerken.

Voorkeur voor land al gemaakt
Het grootste deel van de zelfstandig ondernemers dat naar het buitenland kijkt, heeft zijn voorkeur al gemaakt omdat ze bekend zijn in een bepaalde regio. Vooral starters in het buitenland doen dit vaak omdat dit het land van herkomst is, het land van een nieuwe start en bestemming, of zijn via reizen, familie, kennissen bekend geraakt in een bepaald gebied. Dit brengt hele andere keuzes met zich mee dan een onderneming dat hier al bekend is maar wil uitbreiden naar het buitenland. Dan wordt er sneller gekeken naar de locale concurrentie, mogelijke afname, infrastructuur, taal, munt, politiek en culturele factoren die van invloed zijn.

Internationaal ondernemen in het buitenlandStarten in het buitenland
Recentelijk heeft een luchtvaartmaatschappij reclamecampagnes gehad met; Een eerste stap in Londen maak je in Nederland. Geen gekke slogan voor het ondernemen. Starten in het buitenland is natuurlijk veel onderzoek doen in het land van bestemming zelf. Maar ook in Nederland kan interessante informatie te vinden zijn. De drie grootste vormen van het ondernemen in het buitenland zijn; ondernemen in het land van herkomst, uitbreiden met een extra locatie in Vlaanderen, België, en importeren of exporteren naar buurlanden als België of Duitsland.

Ondernemen in land van herkomst
Met ondernemen over de grens geeft IntEnt ondersteuning en advies. Het is niet specifiek gericht op ondernemen in het land van herkomst, iedereen is welkom. Wel zijn ze actief in een beperkt aantal landen:

  • Marokko
  • Ghana
  • Suriname
  • Curaçao
  • Turkije
  • Ethiopië
  • Afghanistan

Wanneer het land niet in de landenlijst van IntEnt staat, kan IntEnt geen directe ondersteuning geven, maar houdt het de aanmelding wel in het bestand. Mocht IntEnt besluiten actief te worden in het land van uw keuze dan nemen zij contact op. Overigens is het zo dat een groot aantal aanmeldingen voor een land meer kansen creëeren om daadwerkelijk dienstverlening op te starten voor dat desbetreffende land. Meer informatie over IntEnt staat op de website: Ondernemen Over De Grens .nl

Uitbreiden naar Vlaanderen, België

Bij het uitbreiden naar België moet er goed gelet worden op de taal en geografie. Niet alleen is een deel van België Nederlandstalig en een deel Franstalig, ook qua cultuur verschillen de delen enorm met elkaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf duidelijk te weten of de wens er is om in geheel België actief te worden of dat er eerst op een bepaald gebied binnen België gericht wordt. Voor het Vlaamse gebied is er een website van de Vlaamse overheid waar deze de informatie voor de startende of gevestigde ondernemer heeft gebundeld. Informatie over het opstarten van een bedrijf of begeleiding bij verdere uitbouw en internationaal ondernemen kan hier voor een groot gedeelte direct gevonden worden. Verder vindt je hier informatie over vergunningen, personeelsmanagement, wetgeving, steunmaatregelingen etc.  Zie voor meer informatie ondernemen.Vlaanderen.be

Importeren of exporteren naar buurlanden als België of Duitsland
Voor het importeren en/of exporteren naar buurlanden kan het beste in eerste instantie informatie worden gezocht op de website en brochures van de EVD. De EVD, agentschap van het ministerie van Economische Zaken, ondersteunt ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken.

De EVD stimuleert internationale activiteiten met informatie over buitenlandse markten, met projectmatige en financiële ondersteuning en door het leggen van contacten met zakenpartners in het buitenland. Daarbij benut de EVD zijn wereldwijde netwerk van nationale en internationale organisaties zoals, Kamers van Koophandel, Nederlandse ambassades, consulaten generaal, de Europese Commissie en internationale financieringsorganisaties . Door de combinatie van kennis, ervaring, maatwerk en het wereldwijde netwerk opent de EVD werelden op het gebied van internationaal zakendoen die voorheen gesloten leken.

Wat kan de EVD voor u betekenen?
Door het samengaan van de EVD en Senter Internationaal per 1 april 2004 is een organisatie ontstaan met een breed werkterrein. Naast de focus op internationaal ondernemen worden ook projecten uitgevoerd op het gebied van onderwijs, milieu en gezondheidszorg in het buitenland. Door gebruik te maken van de contacten bij het bedrijfsleven en overheidsinstanties die actief zijn bij internationale samenwerking, is de EVD het aanspreekpunt voor zowel ondernemers als overheidsinstellingen. De EVD werkt als agentschap in opdracht van overheden zoals het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
EVD Information biedt informatie over kansrijke sectoren in het buitenland, over buitenlandse markten, wet- en regelgeving, etc. Voor meer specifieke onderwerpen is de elektronische nieuwsbrief of het oriëntatiegesprek beschikbaar.