menu
e-boekhouden

VAR-Verklaring

De VAR-verklaring was een verklaring van de belastingdienst die aangaf dat je werkelijk ondernemer was. Tenminste, als je de VAR-WUO-verklaring te pakken had. Het aanvragen van zo’n VAR-verklaring was niet verplicht, integendeel. Het overgrote deel van de ondernemers had er geen, en zal er ook nooit een nodig hebben. Als je geheel zeker bent van het feit dat je een ondernemer bent en ook door de belastingdienst zo zal worden gezien is er niets aan de hand.

VAR-VerklaringAls je twijfelde of je wel echt ondernemer was of niet, dan kon de belastingdienst met een VAR-verklaring definitief aangeven of ze je zagen als ondernemer of niet. Daarmee kwam je niet achteraf voor vervelende situaties te staan. Een KVK inschrijving is niet voldoende om zeker te zijn dat de belastingdienst je ziet als ondernemer. Opdrachtgevers konden vragen om een VAR-verklaring bij de freelance ondernemers die zij inhuren.

Met de VAR-verklaring wist de opdrachtgever zeker dat hij niet achteraf door de belastingdienst opeens als werkgever werd gezien maar werkelijk als opdrachtgever. Er was dan geen risico op een werkgever-werknemer-situatie met alle gevolgen van dien. Sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

Word je ondernemer? Lees dan ook over een eigen bedrijf starten, of het inschrijven bij de KvK. Start je een internetbedrijf? Zie dan hoe je online geld kunt verdienen.

Wanneer een VAR-verklaring nodig?

De VAR-verklaring kon opheldering bieden indien er voor een langere periode een opdracht voor een enkele opdrachtgever wordt uitgevoerd. De freelancer kon deze vrijwillig zelf aanvragen of een opdrachtgever kon de freelancer verplichten om eerst een VAR-verklaring aan te vragen voor deze in aanmerking kwam voor een opdracht.

VAR-verklaringen: VAR WUO-Verklaring

Er zijn verschillende vormen van de VAR-verklaring in omloop geweest. VAR staat voor “Verklaring Arbeids Relatie”. Dat zegt dus nog niet zo heel veel. Er is een VAR-verklaring die eigenlijk overal waar de VAR-verklaring wordt genoemd, ook werkelijk wordt bedoeld. De VAR WUO-verklaring. Deze stond voor “Verklaring Arbeids Relatie Winst Uit Onderneming” en geeft daarmee aan dat het werkelijk ging om inkomen uit een onderneming. Bij een eventuele freelance (of interim, net hoe je het noemen wilt) opdracht is de opdrachtgever dan ook verzekerd dat hij zaken doet met een onderneming, en niet met een particulier.

In het laatste geval kan het zijn dat de belastingdienst achteraf zegt (en dit kan jaren later zijn) dat het eigenlijk om een werkgever – werknemer relatie ging. Dat kan betekenen dat de opdrachtgever achteraf over die periode (soms jaren!) alsnog sociale lasten, pensioen, etc. moet afdragen. Dat kan een flinke strop zijn en dus vroegen opdrachtgevers soms om deze verklaring.

VAR-verklaring aanvragen

Je kunt de verklaring niet meer aanvragen bij de belastingdienst. De belastingdienst verwijst nu naar de modelovereenkomsten. Er werden geen kosten gerekend voor een VAR-verklaring. Dat betekent overigens niet dat de onduidelijkheid rond schijnzelfstandigheid is geweken. Nog altijd let de belastingdienst hierop. De eigenschappen waarmee destijds een verklaring werd beoordeeld zijn nog altijd hetzelfde. Het is alleen niet meer mogelijk om dit vooraf te laten beoordelen door de belastingdienst.

Geldigheid & kosten

De VAR-verklaring was destijds telkens geldig  voor een kalenderjaar, er zijn dus geen geldige verklaringen meer in omloop.

Voorwaarden VAR-verklaring

Niet alle aanvragen werden door de belastingdienst goedgekeurd. Voordat een freelancer ook werkelijk als zelfstandige wordt gezien moet deze aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn niet zwart-wit en cijfers zijn dan ook niet te noemen. Wel is te noemen op welke punten de belastingdienst let. Deze zijn nog altijd, dus ook nu de VAR niet meer in omloop is, van kracht. Dit zijn:

  • verplichting om aanwijzingen van opdrachtgever(s) op te volgen
  • door betaling tijdens vakantie of ziekte
  • winst, en hoeveel
  • zelfstandigheid van de onderneming
  • kapitaal (in de vorm van geld of goederen)
  • tijd die gestoken wordt in de onderneming
  • de omvang (in tijd en geld) van werkzaamheden
  • aantal klanten
  • presentatie van de onderneming
  • wel of niet aansprakelijk voor risico’s

VAR-Verklaring - de laatste berichten:

Alle berichten over dit onderwerp