menu
e-boekhouden

Overdracht van een eenmanszaak

Wanneer je hebt besloten je bedrijf over te dragen is dit vaak het begin van een ingewikkeld proces. Voorafgaand aan de overdracht van een onderneming moet veel geregeld worden. Begin daarom in een vroeg stadium met het inwinnen van informatie, het opstellen van een realistisch overdrachtsplan en de fiscale afrekening.

Wanneer een eigenaar stopt met een eenmanszaak heeft hij de mogelijkheid om de zaak over te dragen. Elke overdracht staat op zichzelf, maar je kunt je hier wel op voorbereiden.

Persoonlijke doelstellingen bepalen

Het is het belangrijk om allereerst na te gaan wat jouw persoonlijke doelstellingen zijn. Beantwoord voor jezelf een aantal vragen. Wens je na de overdracht bij het bedrijf betrokken te blijven? En wat is de reden van de bedrijfsovername? Wil je bijvoorbeeld het bedrijf overdragen een familielid of aan een externe partij? Het heeft voor de overdracht zelf weinig invloed, maar gevoelsmatig maakt het wel uit of je kiest voor een maximale prijs via een makelaar of platform, of dat je juist een bekende kandidaat in de familiekring, binnen het bedrijf of onder zakenrelaties, als geschikte opvolger ziet.

Bepaal vooraf wat je wilt bereiken met de overdracht van de eenmanszaak.

Financiële doelstellingen en waarde van de onderneming bepalen

overdracht eenmanszaakVoor het opstellen van een realistisch scenario is het essentieel om tijdig de huidige staat van het bedrijf in kaart te brengen. Zo kun je eventuele zwaktes bepalen en aanpassingen doorvoeren, om een waardevermeerdering te realiseren. Vervolgens kun je de verkoopwaarde (laten) bepalen. Het is verstandig om hiervoor advies in te winnen bij een financieel specialist. Deze zal de ontwikkeling en balans in de voorgaande jaren analyseren en toekomstige winstmogelijkheden vaststellen.

Denk je na over een bedrijfsovername? Brookz.nl biedt een groot aanbod aan bedrijven, handig stappenplan en hulp bij de waardebepaling.

Belastingzaken afhandelen

Bij een overdracht van een onderneming spelen de fiscale aspecten de grootste rol. De fiscus beschouwt een ondernemingsoverdracht als een bedrijfsbeëindiging. Daarom ben je verplicht om fiscaal af te rekenen met de Belastingdienst, voorafgaand aan de overname. De ´stakingswinst´ is het verschil tussen de vastgestelde waarde op het moment van bedrijfsoverdracht en de boekwaarde van de onderneming. De stakingswinst bestaat uit de stille reserves, de fiscale reserves en de goodwill. Over deze winst moet belasting betaald worden. Er is een aftrekpost beschikbaar bij het overdragen van een onderneming, de stakingsaftrek, dit betekent dat je minder belasting betaald over deze stakingswinst.

Geruisloze doorschuiving

Een mogelijkheid om een directe verrekening over de stakingswinst te voorkomen is de geruisloze doorschuiving. De eenmanszaak wordt dan overgedragen en behoudt de fiscale boekwaarde. Er hoeft dan geen belasting betaald te worden over de winst van de overdracht. Een uitzondering is er voor de Fiscale oudedagsreserve, hierover moet wel afgerekend worden. Er zijn een aantal voorwaarden voor de geruisloze doorschuiving:

  • De overnemende partij is al drie jaar ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
  • De overnemende partij moet minimaal drie jaar in de onderneming hebben gewerkt of samen hebben gedreven

Voor meer informatie over het overdragen van de eenmanszaak verwijzen we je graag door naar de site van de belastingdienst.