menu
e-boekhouden

Bedrijfskrediet

Zodra je online op zoek gaat naar bedrijfskrediet, krijg je verschillende financieringsmethodes en financiers voorgeschoteld. Ga je voor zakelijk krediet bij de bank, factoring of is een lening misschien toch beter geschikt? In dit artikel matchen we de mogelijkheden met de verschillende financieringsbehoeftes.

Waar een bedrijfslening doorgaans wordt gebruikt voor specifieke uitgaven zoals de aanschaf van een bedrijfsauto of machines, biedt een bedrijfskrediet vooral uitkomst wanneer je met enige regelmaat – of zelfs doorlopend – financiering nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je vanwege de groei van je bedrijf de voorraden moet aanvullen of omdat je het personeel ook moet kunnen betalen tijdens periodes waarin je wacht op het geld van debiteuren.

Online bedrijfskrediet aanvragen

Op het internet zijn er veel aanbieders die bedrijfskrediet leveren aan het mkb. Vergeleken bij wat de banken doen zijn de volumes hier nog zeer beperkt maar juist voor het mkb zijn de voorwaarden zoals de acceptatiegraad of doorloopsnelheid van een aanvraag, hier soms veel beter geregeld. Snelgroeiende aanbieders zijn onder andere:

Kredietvooruit

KredietVooruitHeb je 50.000 euro omzet en bestaat je bedrijf langer dan een jaar? Dan kun je hier een zakelijk krediet afsluiten. Vooraf wordt een schatting gemaakt van je toekomstige inkomsten. Ideaal voor het voorfinancieren van eenmalige grote uitgaves zoals een grote klus, voorraad of vervangen van een kapotte machine. Bezoek de website.

Floryn

FlorynBiedt bedrijven met een omzet vanaf 100.000 euro en die verkopen aan andere bedrijven een bedrijfskrediet (rood staan) op basis van een analyse van je recente rekeninghistorie en enkele andere databronnen. Hierdoor kun je zeer snel zien of je geld kunt lenen en zelf kijken hoeveel je precies besluit op te nemen. Bezoek de website.

New10

New10New10 valt onder de paraplu van ABN Amro. Het kan hierdoor goedkoop geld aantrekken en biedt ook redelijke rentepercentages. Daarnaast werkt het als online fintech helemaal als zelfstandige financier en heeft het een goed en snel algoritme waardoor het snelle doorlooptijd van aanvragen kan aanbieden. Bezoek de website.

Bedrijfskrediet aanvragen via de bank

Bovenstaande drie partijen groeien snel binnen het mkb, maar de bekendste partij voor het aanvragen van bedrijfskrediet is nog altijd de bank. Hoewel banken sinds de economische crisis een stuk terughoudender zijn met het verstrekken van leningen, is er voor financieel gezonde bedrijven ook hier nog altijd krediet beschikbaar. Zeker voor bedrijven die al wat jaren bestaan en een serieuze omzet (miljoenen) hebben is de bank nog verreweg marktleider in zakelijke kredieten.

De bekendste partij voor het aanvragen van bedrijfskrediet is nog altijd de bank.

Dit is ook te zien aan de afname van het totale kredietvolume van banken aan het bedrijfsleven. Ter vergelijking; in 2012 hadden de banken iets minder dan 313 miljard euro uitstaan aan krediet, terwijl dit in 2018 was afgenomen tot een kleine 265 miljard euro. Dat is een serieuze afname maar de regelgeving is in die jaren enorm verandert en ook de vraag vanuit de markt is niet elk jaar hetzelfde. Zo was deze afname volgens de Nederlandse Vereniging van Banken deels te verklaren door alternatieve financieringsvormen.

Zo geven bedrijven steeds vaker obligaties uit om hun plannen te kunnen financieren. Ook zijn ondernemers volgens hen in de periode na de crisisjaren conservatiever hun werkkapitaal gaan financieren, waardoor ze zelf een buffer opbouwen en geneigd zijn om meer af te lossen dan strikt noodzakelijk is.

De Survey on the Access to Finance of Enterprises in the Euro Area (SAFE) bevestigt deze uitspraak. In hun onderzoek kwam naar voren dat het aantal kredietaanvragen de afgelopen jaren in Nederland fors is afgenomen. In 2009 vroeg bijvoorbeeld 34 procent van de Nederlandse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf geen financiering aan vanwege voldoende eigen middelen, terwijl dit tien jaar later al was opgelopen tot zestig procent.

Voordelen bedrijfskrediet

Een belangrijk kenmerk van zakelijk krediet is de hoge mate van flexibiliteit. Zo kun je niet alleen geld opnemen op het moment dat je nodig hebt, je bepaalt ook zelf – binnen een bepaalde bandbreedte – de hoogte van dit bedrag. In tegenstelling tot een lening, waarbij je het gehele bedrag bij aanvang op je rekening krijgt gestort, kijk je bij een bedrijfskrediet dus gewoon hoeveel je nodig hebt op dat moment.

Een belangrijk kenmerk van zakelijk krediet is de hoge mate van flexibiliteit.

Een voordeel hiervan is dat je niet steeds losse leningen hoeft aan te vragen, terwijl je wel doorlopend een beroep kunt doen op extra kapitaal. Vooral wanneer je binnen jouw bedrijf veel moet voorfinancieren kan dit veel rust geven. Zeker in de b2b-sector is het gebruikelijk dat je (lang) moet wachten voordat klanten hun factuur betalen. En dat terwijl je processen als de inkoop van artikelen en het voldoen van je eigen financiële verplichtingen niet zomaar kunt stopzetten.

Flexibiliteit met een prijskaartje

Met een bedrijfskrediet leen je naar de financieringsbehoefte van dat moment. Omdat je maandelijks een deel van het geleende bedrag terugbetaalt (plus rente), kun je dit net zo vaak herhalen als wenselijk is (en je limiet niet is bereikt). Je kunt het vergelijken met de mogelijkheid om rood te staan op een privérekening. Hoeveel je in de min mag staan, is onder meer afhankelijk van je inkomen. Ook kan de financier een onderpand vragen, bijvoorbeeld in vorm van machines of debiteuren.

Een nadeel van bedrijfskrediet is dat het niet erg geschikt is voor grotere uitgaven. Al was het alleen maar vanwege de relatief hoge rente die samenhangt met deze financieringsvorm. Soms is ook de rente variabel, waardoor de kans bestaat dat die de looptijd stijgt. Daarnaast zorgt de flexibele manier van geld lenen ervoor dat veel mensen het krediet niet (snel) helemaal aflossen.

Bedrijfskrediet middels factoring

Hoewel de economie inderdaad is aangetrokken, zijn er volgens ons nog wel meer redenen aan te wijzen waarom het kredietvolume de afgelopen jaren is afgenomen. Naast het toegenomen aantal online kredietverstrekkers, die op basis van data en rekenhistorie veelal snel een inschatting kunnen maken van jouw kredietwaardigheid, komen er ook steeds meer alternatieve financieringsvormen op de markt.

Zo wordt het voorfinancieren van openstaande facturen middels factoring alsmaar gebruikelijker binnen het bedrijfsleven. Bij factoring dienen de vorderingen als onderpand voor het verstrekte bedrijfskrediet. Er zijn partijen die deze facturen volledig voorfinancieren, maar er zijn ook factormaatschappij die dit (groten)deels doen. Deze bedrijven financieren doorgaans tussen de zeventig en negentig procent.

Daarnaast zijn er grote verschillen in de risico’s die deze partijen bereid zijn te nemen. Er zijn factormaatschappijen die naast de kredietverstrekking het gehele debiteurenbeheer van je overnemen. Maar er zijn ook partijen die zich volledig focussen op de financiering en geen interactie met jouw debiteuren willen.

American factoring versus traditionele factoring

Dan heb je nog de keuze uit twee hoofdvormen; de American factoring en de traditionele factoring. Bij American factoring kies je zelf welke vorderingen je indient, terwijl bij de traditionele variant het bedrijfskrediet wordt bepaald aan de hand van de openstaande facturen. Traditionele factoring lijkt hiermee het meest op een zakelijk krediet.

Bij American factoring kies je zelf welke vorderingen je wilt indienen.

Net als dat de kredietverstrekking op meerdere manieren kan plaatsvinden, zijn er ook verschillende verdienmodellen. Er zijn partijen die een vooraf besproken rentepercentage over de omzet rekenen, maar er zijn ook bureaus die een percentage van het factuurbedrag innen. Ook zijn er factormaatschappijen die een vast bedrag per jaar rekenen.