Bedrijfskrediet

Als je snel bedrijfskrediet nodig hebt zijn er online verschillende oplossingen en financiers te vinden. Ga je voor een zakelijk krediet-aanvraag naar de bank, factoring of is een lening misschien toch beter geschikt? Alles over de mogelijkheden en de verschillende financieringen.

Wat is bedrijfskrediet?

online bedrijfskrediet aanvragenEen bedrijfskrediet is een soort zakelijke lening waarbij je bedrijf niet eenmalig een bedrag ontvangt en vast aflost, maar waarbij je tijdens de looptijd tot een maximum flexibel geld kunt opnemen. In de volksmond: je kunt rood staan op je zakelijke rekening.

Een zakelijk krediet is ideaal als lening voor werkkapitaal. Het is een financiering voor als je vooraf nog niet weet hoeveel geld je bedrijf de komende periode exact nodig heeft.

Je kunt een zakelijk krediet vergelijken met rood staan.

Online bedrijfskrediet aanvragen

Online zijn er financiers die eenvoudig en snel bedrijfskrediet leveren aan het mkb. Vergeleken bij wat de banken doen zijn de volumes hier nog zeer beperkt maar juist voor het mkb zijn de voorwaarden, zoals de acceptatiegraad of doorloopsnelheid van een kredietaanvraag, hier beter geregeld.

Kredietvooruit

KredietVooruitHeb je 50.000 euro omzet en bestaat je bedrijf langer dan een jaar? Dan kun je hier een zakelijk krediet afsluiten. Vooraf wordt een schatting gemaakt van je toekomstige inkomsten. Ideaal voor het voorfinancieren van eenmalige grote uitgaves zoals een grote klus, voorraad of vervangen van een kapotte machine. Bezoek de website.

Bridefund

BridgefundBij BridgeFund regel je in 5 minuten, zonder jaarverslag, zelf een zakelijke lening voor de aankoop van machines, inventaris, voorraden of het wachten op debiteuren. Geeft een zakelijk krediet van 5.000 tot €250.000 met een looptijd van 3 tot 24 maanden en rente vanaf 1,5% per maand. Eerder aflossen geeft korting. Ook hier moet je bedrijf minimaal €50.000 omzet hebben en 12 maanden bestaan.

New10

New10New10 valt onder de paraplu van ABN Amro. Het kan hierdoor goedkoop geld aantrekken en biedt ook redelijke rentepercentages. Daarnaast werkt het als online fintech helemaal als zelfstandige financier en heeft het een goed en snel algoritme waardoor het voor de aanvragen van zakelijke leningen een snelle doorlooptijd kan aanbieden. Bezoek de website.

zakelijke krediet-mogelijkheden

Flexibel geld voor elke situatie

Waar een bedrijfslening meestal wordt gebruikt voor een specifieke financiële situatie, zoals de aankoop van een bedrijfsauto of machines, biedt een bedrijfskrediet vooral uitkomst wanneer je regelmatig – of zelfs doorlopend – financiering nodig hebt.

Bijvoorbeeld omdat je vanwege de groei van je bedrijf de voorraden moet aanvullen of omdat je de salarissen van medewerkers moet betalen in periodes waarin je wacht op het geld van debiteuren.

Bedrijfskrediet aanvragen via de bank

Bovenstaande drie partijen bieden veel financiering aan het mkb, maar de bekendste partij voor het aanvragen van een bedrijfsfinanciering is nog altijd de bank. Hoewel die streng is bij een aanvraag van een rekening courant-krediet is er voor financieel gezonde bedrijven ook hier nog altijd een bedrijfskrediet beschikbaar. Zeker voor bedrijven die al wat jaren bestaan en een serieuze omzet (miljoenen) hebben is de bank nog marktleider in zakelijke kredieten.

De bekendste partij voor het aanvragen van bedrijfskrediet is nog altijd de bank.

Dit is ook te zien aan de afname van het totale kredietvolume van banken aan het bedrijfsleven. Ter vergelijking; in 2012 hadden de banken iets minder dan 313 miljard euro uitstaan aan krediet, terwijl dit in 2018 was afgenomen tot een kleine 265 miljard euro. Dat is een serieuze afname maar de regelgeving voor krediet is in die jaren enorm verandert en ook de vraag vanuit de markt is niet elk jaar hetzelfde.

Als je een bedrijfskrediet nodig hebt moet je eerst een zakelijke rekening openen. Bij sommige banken kun je direct een creditcard aanvragen of klein krediet aanvragen.

Alternatieve financieringen zoals obligaties winnen terrein

De afname van zakelijk krediet bij de bank is volgens de Nederlandse Vereniging van Banken deels te verklaren door de groei van alternatieve financieringsvormen. Zo geven bedrijven steeds vaker obligaties uit om hun plannen te financieren. Ook financieren ondernemers afgelopen jaren werkkapitaal vaker zelf. Ze bouwen buffers op en lossen meer af dan verplicht is vanuit de bank.

Uit het Survey on the Access to Finance of Enterprises in the Euro Area (SAFE)-onderzoek blijkt dat het aantal kredietaanvragen de afgelopen jaren in Nederland fors is afgenomen. In 2019 vroeg bijvoorbeeld 60 procent van de Nederlandse ondernemers uit het mkb geen financiering aan vanwege voldoende eigen middelen, terwijl dit tien jaar eerder nog rond de 34 procent lag.

flexibele lening voor je onderneming

Voordelen bedrijfskrediet

Een belangrijk kenmerk van zakelijk krediet is de mate van flexibiliteit. Zo kun je niet alleen geld opnemen als je bedrijf liquide middelen nodig heeft, je bepaalt ook zelf – binnen een bepaalde bandbreedte – de hoogte van je krediet. In tegenstelling tot een lening, waarbij je onderneming het gehele bedrag bij aanvang op je rekening krijgt gestort, kijk je bij een bedrijfskrediet dus gewoon hoeveel je nodig hebt op dat moment.

Een belangrijk kenmerk van zakelijk krediet is de hoge mate van flexibiliteit van de financiering.

Een voordeel hiervan is dat je niet steeds losse leningen hoeft aan te vragen, terwijl je wel doorlopend een beroep kunt doen op extra kapitaal. Vooral wanneer je binnen jouw bedrijf veel moet voorfinancieren kan dit veel rust geven. Zeker in de b2b-sector is het gebruikelijk dat je (lang) moet wachten voordat klanten hun factuur betalen. En dat terwijl je processen als de inkoop van artikelen en het voldoen van je eigen financiële verplichtingen niet zomaar kunt stopzetten.

Flexibiliteit met een prijskaartje

flexibel zakelijke leningMet een bedrijfskrediet leen je naar de financieringsbehoefte van dat moment. Omdat je maandelijks een deel van het geleende bedrag terugbetaalt (plus rente), kun je dit net zo vaak herhalen als wenselijk is (en je limiet niet is bereikt). Je kunt een krediet vergelijken met de mogelijkheid om rood te staan op een privérekening. Hoeveel je in de min mag staan, is onder meer afhankelijk van je inkomen. Ook kan de financier een onderpand vragen, bijvoorbeeld in vorm van machines of debiteuren.

Een nadeel van bedrijfskrediet is dat het niet erg geschikt is voor grotere uitgaven. Al was het alleen maar vanwege de relatief hoge rente die samenhangt met deze lening. Soms is ook de rente variabel, waardoor de kans bestaat dat die tijdens de looptijd stijgt. Daarnaast zorgt de flexibele manier van geld lenen ervoor dat veel mensen het krediet niet (snel) helemaal aflossen.

Bedrijfskrediet middels factoring

Komt je bedrijf helaas niet in aanmerking voor een bedrijfskrediet? Voor een klein bedrijf dat moeite heeft met het ophalen van een krediet is factoring soms een goede eerste stap. Hierbij kun je debiteuren voorfinancieren. Openstaande facturen dienen soms als onderpand voor bedrijfskrediet, maar het is ook mogelijk om onbetaalde facturen te verkopen.

B2b-facturen kun je laten voorschieten door een factormaatschappij. Voldaan regelt het binnen 24 uur. Voor verlopen facturen kun je bij Incasso Advies Nederland offertes opvragen.

Daarnaast zijn er grote verschillen in de risico’s die deze partijen bereid zijn te nemen. Er zijn factormaatschappijen die naast het krediet het gehele debiteurenbeheer van je overnemen. Maar er zijn ook partijen die zich volledig focussen op de financiering en geen interactie met jouw debiteuren willen.

American factoring versus traditionele factoring

flexibel geld opnemen met je ondernemingBinnen factoring zijn American factoring en traditionele factoring populair. Bij American factoring kies je eenvoudig zelf welke vorderingen je indient, terwijl bij de traditionele variant het bedrijfskrediet wordt bepaald aan de hand van de openstaande facturen. Traditionele factoring lijkt hiermee het meest op een zakelijk krediet waarbij je continu een bedrag kunt opnemen op basis van je debiteurenstand.

Bij American factoring kies je zelf welke vorderingen je wilt indienen.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over een bedrijfskrediet zijn:

Kan ik online een krediet aanvragen voor mijn onderneming?

Zeker. Als je bij de aanvraag inzage geeft in een deel van je zakelijke rekening zijn er verschillende spelers die op basis hiervan een inschatting maken van jouw toekomstige omzet en daarop een bedrijfskrediet verlenen. In dit artikel vergelijken we de meest populaire online financiers.

Hoeveel geld kan ik lenen met mijn bedrijf?

De hoogte van het krediet is meestal afhankelijk van je toekomstige omzet en financiële gezondheid. Meestal heb je minimaal een omzet nodig tussen de 50.000 en 100.000 om een bedrijfskrediet te krijgen.

Die is allesbehalve zeker, maar online financiers maken hierop wel een inschatting met behulp van jouw bankrekening, enkele vragen en een eigen algoritme.

Wat is het verschil tussen een bedrijfskrediet en een bedrijfslening?

Een bedrijfskrediet hoef je niet in één keer op te nemen. Deze is dus wat flexibeler en vooral bedoeld als je vooraf nog niet zeker weet hoeveel je nodig hebt. Ondernemers gebruiken een krediet meestal om problemen met werkkapitaal op te vangen of om groei te financieren.

Voor een eenmalige uitgave van een vast bedrag, zoals machines, een auto of andere grote uitgave, kun je meestal beter een bedrijfslening afsluiten.