Eigen persbericht maken

Een persbericht is nieuws uit de organisatie. De organisatie verstuurt dit aan kranten en journalisten. Deze journalisten bepalen uiteindelijk wat zij met het bericht gaan doen en of, hoe en hoeveel van het bericht ze publiceren.

Wat is een persbericht?

Een persbericht is een nieuwsbericht dat de ontvanger mag delen. Normaal gesproken zit er auteursrecht op tekst en mag je vanwege privacy de inhoud van een e-mail niet zomaar delen. Door aan te geven dat het gaat om een persbericht vertel je dat je wenst dat de lezer het bericht wél deelt.

Door aan te geven dat het gaat om een persbericht laat je weten dat de ontvanger de tekst mag delen.

Waarom zou ik een persbericht sturen?

eigen persbericht maken en versturenHet verspreiden van een persbericht is een gratis manier om naamsbekendheid te geven aan het bedrijf, een product of een dienst. Buiten de uren die het kost om de tekst te schrijven en te versturen zijn er geen extra kosten. Je betaalt (meestal) niet voor de publicatie.

Een geplaatst bericht wordt daarom ook wel ‘free publicity’ genoemd. Daarnaast worden er via de pers veel mensen bereikt en is de geloofwaardigheid van een artikel in de krant erg groot.

Door de lage kosten en de duidelijke voordelen, maken veel bedrijven gebruik van de mogelijkheid om persberichten te versturen. De redactie van een krant of tijdschrift zal dan ook niet alles kunnen plaatsen en moet een selectie maken.

Groeien in online marketing? Het boek Online Marketing Tornado van IMU biedt een handig stappenplan met tips voor online ondernemers. Vraag het nu aan!

Wat doet een redactie met mijn persbericht?

De journalist die het persbericht ontvangt, bepaalt of en hoe het bericht in de krant of andere uitgave komt. Dit hangt af van bijvoorbeeld de waarde die hij hecht aan het nieuws en de ruimte die beschikbaar is op dat moment. Onbelangrijk nieuws verdwijnt rechtstreeks in de prullenbak.

wat moet je allemaal in een persbericht schrijvenWat onbelangrijk nieuws is, verschilt echter van krant tot krant en van tijdschrift tot tijdschrift. Een regionaal dagblad of een huis-aan-huisblad vindt andere nieuwsfeiten interessant dan een nationale krant als de Volkskrant. Dit geldt natuurlijk ook voor een tijdschrift over tuinen of een tijdschrift over auto’s. Bedenk dus goed voor welke media, redactie en welk lezerspubliek het nieuws interessant is voordat je een persbericht verspreidt. Dit verhoogt de kans op publicatie.

Gelukkig is het niet zo dat alle persberichten meteen verdwijnen. De journalist kan ook besluiten het bericht als achtergrondinformatie voor een artikel te gebruiken. Hij kan dan het bericht uitbreiden door informatie toe te voegen of bijvoorbeeld door verschillende invalshoeken te combineren door interviews af te nemen.

Een derde mogelijkheid is dat het persbericht bijna letterlijk wordt overgenomen. Websites doen dit soms. Ook huis-aan-huisbladen nemen relatief makkelijk een persbericht over. Wanneer er weinig ruimte is in de krant wordt vaak het laatste deel weggelaten.

Wat staat er in een persbericht?

Een persbericht bestaat dus meestal uit een stuk tekst met nieuwswaardige inhoud. Hoe beter het geschreven is, hoe groter de kans dat een journalist het oppakt. Houd het dus leesbaar en pas de tekst, indien nodig, aan het medium aan. Kijk bijvoorbeeld hoe formeel de redactie van de ontvanger gewoonlijk is en hoeveel woorden een gemiddeld nieuwsbericht daar heeft.

Dit kan enorm verschillen en als je het bericht verstuurt naar meerdere journalisten moet je soms meerdere persberichten schrijven. Voor de leesbaarheid is het van belang deze op te delen in alinea’s, gescheiden door witregels en indien mogelijk met enkele tussenkoppen. De hoeveelheid hiervan is afhankelijk van de lengte van het persbericht.

Maar met alleen een tekst ben je er nog niet. Let ook op de volgende zaken als je het persbericht verstuurt:

 • Maak duidelijk dat het om een persbericht gaat. Begin bijvoorbeeld met de aanduiding PERSBERICHT in opvallende letters.
 • Vermeld de datum. Hierdoor ziet de journalist in één oogopslag of het bericht actueel is.
 • De titel bevat op een zakelijke wijze de kern van het nieuws.
 • In de eerste alinea, de lead, staat de belangrijkste informatie.
 • De tekst van het persbericht zelf.
 • Een afsluitteken, bijvoorbeeld ######, geeft aan waar de tekst eindigt. Als je daaronder iets noteert, zoals contactgegevens, vertel dan dat dit niet bedoeld is voor publicatie.
 • Eventueel kunnen bijlagen worden toegevoegd. Vermeld dan wel hoeveel dit er zijn en wat er in de bijlagen staat.
 • Het helpt als je onderaan contactgegevens vermeldt. Deze persoon moet goed bereikbaar zijn, ook buiten kantooruren.

Een eigen persbericht schrijven

Een persbericht gaat eigenlijk altijd over nieuwswaardige zaken. Als je een persbericht schrijven gaat kun je het beste direct beginnen met dat wat voor het publiek van het medium waar je het bericht naar toe stuurt de grootste nieuwswaarde heeft. Dit houdt in dat het afhankelijk van de verschillende lezersgroepen soms noodzakelijk is verschillende versies van het bericht te maken.

Mocht het stuk door ruimtegebrek niet geheel kunnen worden geplaatst, dan kan de laatste alinea zonder dat er waardevolle informatie verloren gaat worden weggelaten. Mensen zijn het meest geïnteresseerd in dingen die in de buurt gebeuren, dingen die actueel zijn en dingen die hun zelf of hun directe omgeving aangaan.

Alle media stellen verschillende eisen aan persberichten. Over het algemeen kun je er vanuit gaan dat er verschillende uitgangspunten zijn op het gebied van schrijfstijl, interesse in beleidsinformatie, interesse in productinformatie, voor de noodzaak tot aansluiting op de actualiteit en de behoefte aan gedetailleerdheid.

Een persbericht geeft altijd antwoord op de vragen wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe.

Een persbericht geeft altijd antwoord op de vragen Wie?, Wat?, Wanneer?, Waar? Waarom? en Hoe? De titel van het persbericht bevat vaak een, twee of drie van de W’s. Bijvoorbeeld: Microsoft breidt Windows uit (wie en wat?) In de lead worden vaak de vier belangrijkste vragen zo precies mogelijk maar toch beknopt beantwoord. De volgende alinea’s geven de ruimte om de andere twee vragen te beantwoorden en de informatie uit de lead verder uit te werken.

Tips voor het maken van een persbericht

 • Zorg er voor dat een persbericht foutloos geschreven is.
 •  Meestal wordt in een persbericht de naam van de organisatie gebruikt en dus geen ‘wij’ of ‘ons product’.
 • Korte en eenvoudige zinnen zijn het meest aantrekkelijk.
 •  De tegenwoordige tijd vergroot de attentiewaarde. Nieuws gebeurt nu. Iets dat in de verleden tijd is geschreven is oud nieuws.
 •  Houd het persbericht kort, schrap alle overbodige informatie.
 •  Leg onbekende begrippen kort uit.
 •  Gebruik alleen het belangrijke cijfermateriaal.

Kom je er zelf niet uit? Er zijn verschillende professionals die je kunnen helpen een persbericht te maken en te versturen.

Groeien in online marketing? Het boek Online Marketing Tornado van IMU biedt een handig stappenplan met tips voor online ondernemers. Vraag het nu aan!

Beeldmateriaal

Als je ook foto’s hebt kan dit je persbericht enorm versterken. Het kan helpen om bij een foto het bijschrift te vermelden. Houd er hierbij wel rekening mee dat het beeld werkelijk wat moet toevoegen. Het meesturen van een foto van je pand of logo van je bedrijf mag natuurlijk wel maar de kans is klein dat deze werkelijk door de eindredactie komt. Een goede foto van een opening of het nieuws kan juist wel de kans op een publicatie enorm verhogen.

De foto’s moet wel, net als je tekst, vrij zijn van rechten. Sommige fotografen geven hier niet zomaar toestemming voor. Zelfs niet als die de foto voor jou heeft geschoten, informeer dus altijd even bij de fotograaf. Ook loop je altijd het risico dat een redactie liever eigen materiaal gebruikt en soms sturen ze zelfs een eigen fotograaf.

Let bij een foto altijd op of de ontvanger die rechtenvrij mag plaatsen.

Pas met beeldmateriaal wel op dat je de e-mail niet te zwaar maakt. Heb je veel foto’s? Dan is het meestal niet handig om ze allemaal als bijlage mee te sturen. Je kunt ze ergens online plaatsen en een link naar de foto’s in je e-mail plaatsen.

Waar stuur ik het persbericht naartoe?

Je kunt een persbericht versturen per post maar dat past eigenlijk alleen bij leuk en ludiek nieuws. Alle andere berichten kun je via e-mail versturen. Denk daarbij aan landelijke dagbladen, regionale dagbladen en lokale kranten, vakbladen, personeelsbladen en naar online nieuwsbladen en blogs.

Als een persbericht gericht is op een specifiek publiek probeer dan dit specifieke publiek te bereiken! Een bericht over jouw regionale voetbalploeg zal geen computertijdschrift bereiken. Probeer dan ook goed uit te zoeken wat je publiek ziet en leest en plaats je persbericht hier zeer gericht op de doelgroep.

Wanneer het persbericht van meer dan alleen regionaal belang is, is het verstandig het ANP in te schakelen via Perssupport.nl. Het ANP stuurt het bericht door naar de aangesloten bladen. Tenslotte is het altijd de moeite waard om de tekst van het persbericht op je website te plaatsen en via e-mail beschikbaar te stellen.

Een persbericht onder embargo versturen

Het is meestal niet nodig maar als je al weet dat er nieuws aankomt kun je journalisten hierover vooraf informeren. Dit kan door (een deel van) het nieuws vooraf te delen onder embargo. Dat betekent dat je wenst dat de journalist het niet plaatst vóór de vermelde datum. Een journalist kan er op deze manier vast onderzoek of voorwerk doen waardoor een meer compleet bericht ontstaat.

Als je het nieuws vooraf wil delen met een journalist kun je een persbericht versturen onder embargo.

Wanneer je een embargo gebruikt, houd het dan beperkt tot maximaal twee dagen. Meestal staat het embargo en de voorwaarden daarvan bovenaan bij het persbericht maar houd er rekening mee dat een journalist niet verplicht is om een embargo te accepteren. Als je zeker wilt zijn dat die zich aan het embargo houdt, kun je dus vooraf vermelden dat je iets wilt versturen onder embargo en vragen of de journalist dit accepteert.

Een persbericht herinneren

Na dat het persbericht is verstuurd is het afwachten wie het bericht plaatst. Veel partijen sturen achteraf nog een herinnering. Veel partijen krijgen zoveel persberichten dat bedrijven benieuwd zijn of het persbericht goed is aangekomen en wat de reden is geweest dat deze nog niet is geplaatst. Dit leidt zelden tot een publicatie, maar soms krijg je wel nuttige informatie waarom een medium jouw persbericht niet heeft gebruikt.

Groeien in online marketing? Het boek Online Marketing Tornado van IMU biedt een handig stappenplan met tips voor online ondernemers. Vraag het nu aan!