Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Eigen persbericht maken

Een persbericht is een bericht over nieuws uit de organisatie. De organisatie stuurt dit bericht aan kranten en journalisten. Deze journalisten bepalen uiteindelijk wat zij met het persbericht gaan doen en of, op welke manier en hoeveel er van het bericht gepubliceerd wordt.

Waarom zou ik een persbericht sturen?

Eigen persbericht makenHet verspreiden van een persbericht is een gratis manier om naamsbekendheid te geven aan het bedrijf, een product of een dienst. Buiten de uren die het kost om de tekst te maken en uit te sturen zijn er geen extra financiële middelen vereist. Een geplaatst persbericht wordt daarom ook wel “free publicity” genoemd. Daarnaast worden er via de pers veel mensen bereikt en is de geloofwaardigheid van een artikel in de krant erg groot.

Door de lage kosten en de duidelijke voordelen, maken veel bedrijven gebruik van de mogelijkheid om persberichten te versturen. De redactie van een krant of tijdschrift zal dan ook niet alles kunnen plaatsen en moet een selectie maken.

Groeien in online marketing? IMU geeft sinds april het boek Online Marketing Tornado uit. Bomvol tips voor online ondernemers. Vraag het nu aan!

Wat doet een journalist met mijn persbericht?

De journalist die het persbericht ontvangt, bepaalt of en hoe het persbericht in de krant komt. Dit hangt af van bijvoorbeeld de waarde die hij hecht aan het nieuws en de ruimte die beschikbaar is in de krant. Onbelangrijk nieuws verdwijnt rechtstreeks in de prullenbak. Wat onbelangrijk nieuws is, verschilt echter van krant tot krant en van tijdschrift tot tijdschrift. Een regionaal dagblad of een huis-aan-huisblad vindt andere nieuwsfeiten interessant dan een nationale krant als de Volkskrant. Dit geldt natuurlijk ook voor een tijdschrift over tuinen of een tijdschrift over auto’s. Bedenk dus goed voor welk lezerspubliek het nieuws interessant is voordat je een persbericht verspreidt. Dit verhoogt de kans op publicatie.

Gelukkig is het niet zo dat alle persberichten meteen verdwijnen. De journalist kan ook besluiten het persbericht als achtergrond informatie voor een artikel te gebruiken. Hij kan dan het bericht uitbreiden door informatie toe te voegen of bijvoorbeeld door verschillende invalshoeken te combineren door interviews af te nemen.

Een derde mogelijkheid is dat het persbericht bijna letterlijk wordt overgenomen. Dit geldt met name in de huis-aan-huisbladen. Wanneer er een te kort aan ruimte is in de krant wordt vaak het laatste deel weggelaten.

Wat moet mijn persbericht bevatten?

Een persbericht kan verschillende elementen bevatten:

 •  Je naam en adres, vaak met een logo. Je kunt hier natuurlijk gewoon je eigen briefpapier gebruiken.
 •  Ergens moet duidelijk gemaakt worden dat het om een persbericht gaat. Je kunt hiervoor het bericht beginnen met de aanduiding PERSBERICHT in opvallende letters.
 • De datum is van belang voor een persbericht. Hierdoor ziet de journalist in één oogopslag of het bericht actueel is.
 • Eventueel kan een Embargo worden gebruikt. Het persbericht kan dan al wel worden verstuurd maar mag door de journalist niet worden geplaatst vóór de vermelde datum. Een journalist kan er op deze manier alvast rekening mee houden en wellicht alvast een groot deel van het artikel schrijven. Wanneer je een embargo gebruikt, houd het dan beperkt tot maximaal twee dagen
 • De titel bevat –op een zakelijke wijze – de kern van het nieuws.
 • In de eerste alinea, de lead, staat de belangrijkste informatie.
 • Vervolgens volgt de tekst. Voor de leesbaarheid is het van belang deze op te delen in alinea’s, gescheiden door witregels en afhankelijk van de lengte van het persbericht eventueel door tussenkoppen. Ook deze tussenkoppen zijn kort en zakelijk.
 • Een afsluitteken, bijvoorbeeld ######, geeft aan waar de tekst eindigt. De tekst hieronder is niet bedoeld voor publicatie.
 • Eventueel kunnen bijlagen worden toegevoegd. Vermeld dan wel hoeveel dit er zijn en wat er in de bijlagen staat.
 • (Goede) foto’s die iets toevoegen aan het bericht vergroten de kans op plaatsing. De foto moet wel vrij zijn van rechten en voor de duidelijkheid dien je op de achterzijde (of website) het bijschrift te vermelden.
 • Het is raadzaam om onderaan een naam en telefoonnummer te vermelden waar een journalist eventueel verdere informatie kan verkrijgen. Deze persoon moet goed bereikbaar zijn, ook buiten kantooruren.
 • Om onduidelijkheid te verkomen is het verstandig bij lange persberichten de pagina’s te nummeren.

Het maken van een persbericht

Een persbericht gaat altijd over nieuws. Je begint dan ook met dat wat voor het publiek van het medium waar je het bericht naar toe stuurt de grootste nieuwswaarde heeft. Dit houdt in dat het afhankelijk van de verschillende lezersgroepen soms noodzakelijk is verschillende versies van het bericht te maken. Mocht het stuk door ruimtegebrek niet geheel kunnen worden geplaatst, dan kan de laatste alinea zonder dat er waardevolle informatie verloren gaat worden weggelaten. Mensen zijn het meest geïnteresseerd in dingen die in de buurt gebeuren, dingen die actueel zijn en dingen die hun zelf of hun directe omgeving aangaan.

Alle media stellen verschillende eisen aan persberichten. Over het algemeen kun je er vanuit gaan dat er verschillende uitgangspunten zijn op het gebied van schrijfstijl, interesse in beleidsinformatie, interesse in productinformatie, voor de noodzaak tot aansluiting op de actualiteit en de behoefte aan gedetailleerdheid.

Een persbericht geeft altijd antwoord op de vragen Wie?, Wat?, Wanneer?, Waar? Waarom? en Hoe? De titel van het persbericht bevat vaak een, twee of drie van de W’s. Bijvoorbeeld: Microsoft breidt Windows pakket uit (wie en wat?) In de lead worden vaak de vier belangrijkste vragen zo precies mogelijk maar toch beknopt beantwoord. De volgende alinea’s geven de ruimte om de andere twee vragen te beantwoorden en de informatie uit de lead verder uit te werken.

Tips voor het maken van een persbericht

 • Zorg er voor dat een persbericht foutloos geschreven is.
 •  Meestal wordt in een persbericht de naam van de organisatie gebruikt en dus geen ‘wij’ of ‘ons product’.
 • Korte en eenvoudige zinnen zijn het meest aantrekkelijk.
 •  Het schrijven van zinnen in de tegenwoordige tijd vergroot de attentiewaarde. Nieuws gebeurt nu. Iets dat in de verleden tijd is geschreven is oud nieuws.
 •  Houd het persbericht kort, schrap alle overbodige informatie.
 •  Leg onbekende begrippen kort uit.
 •  Gebruik niet te veel cijfermateriaal.

Kom je er zelf niet uit? Er zijn verschillende professionals die je kunnen helpen een persbericht te maken.

Waar stuur ik het persbericht naartoe?

Een persbericht kan per post, per fax of e-mail verstuurd worden naar landelijke dagbladen, regionale dagbladen en lokale kranten, vakbladen, personeelsbladen en naar online nieuwsbladen en blogs.

Als uw persbericht gericht is op een specifiek publiek probeer dan dit specifieke publiek te bereiken! Een bericht over jouw regionale voetbalploeg zal geen computer tijdschrift bereiken. Probeer dan ook goed uit te zoeken wat je publiek ziet en leest en plaats je persbericht hier zeer gericht op de doelgroep.
Wanneer het persbericht van meer dan alleen regionaal belang is, is het verstandig het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau, in te schakelen. Het ANP stuurt het bericht door naar de aangesloten bladen. Ook is bij deze artikelen aan te raden ze te sturen naar de GPD, de Geassocieerde Pers Diensten, die de berichten doorstuurt aan de aangesloten regionale bladen. Het ANP kun je bereiken via nieuwsdienst@anp.nl en het GPD via redactie@gpd.nl. Tenslotte is het altijd de moeite waard om de tekst van het persbericht op je website te plaatsen en via e-mail beschikbaar te stellen.

Nu is het afwachten of het bericht geplaatst wordt. Veel succes!