menu

Een eigen persbericht maken

Krant met persbericht

Een persbericht is een bericht over nieuws uit de organisatie. De organisatie stuurt dit bericht aan kranten en journalisten. Deze journalisten bepalen uiteindelijk wat zij met het persbericht gaan doen en of, op welke manier en hoeveel er van het bericht gepubliceerd wordt.

Waarom zou ik een persbericht sturen?
Het verspreiden van een persbericht is een gratis manier om naamsbekendheid te geven aan het bedrijf, een product of een dienst. Buiten de uren die het kost om de tekst te maken en uit te sturen zijn er geen extra financiële middelen vereist. Een geplaatst persbericht wordt daarom ook wel “free publicity” genoemd. Daarnaast worden er via de pers veel mensen bereikt en is de geloofwaardigheid van een artikel in de krant erg groot.

Door de lage kosten en de duidelijke voordelen, maken veel bedrijven gebruik van de mogelijkheid om persberichten te versturen. De redactie van een krant of tijdschrift zal dan ook niet alles kunnen plaatsen en moet een selectie maken.

Wat doet een journalist met mijn persbericht?
De journalist die het persbericht ontvangt, bepaalt of en hoe het persbericht in de krant komt. Dit hangt af van bijvoorbeeld de waarde die hij hecht aan het nieuws en de ruimte die beschikbaar is in de krant. Onbelangrijk nieuws verdwijnt rechtstreeks in de prullenbak. Wat onbelangrijk nieuws is, verschilt echter van krant tot krant en van tijdschrift tot tijdschrift. Een regionaal dagblad of een huis-aan-huisblad vindt andere nieuwsfeiten interessant dan een nationale krant als de Volkskrant. Dit geldt natuurlijk ook voor een tijdschrift over tuinen of een tijdschrift over auto’s. Bedenk dus goed voor welk lezerspubliek het nieuws interessant is voordat je een persbericht verspreidt. Dit verhoogt de kans op publicatie.

Gelukkig is het niet zo dat alle persberichten meteen verdwijnen. De journalist kan ook besluiten het persbericht als achtergrond informatie voor een artikel te gebruiken. Hij kan dan het bericht uitbreiden door informatie toe te voegen of bijvoorbeeld door verschillende invalshoeken te combineren door interviews af te nemen.

Een derde mogelijkheid is dat het persbericht bijna letterlijk wordt overgenomen. Dit geldt met name in de huis-aan-huisbladen. Wanneer er een te kort aan ruimte is in de krant wordt vaak het laatste deel weggelaten.

Wat moet mijn persbericht bevatten?
Een persbericht kan verschillende elementen bevatten: