Eigen persbericht maken

Een persbericht is nieuws uit de organisatie. De organisatie verstuurt dit aan sites, blogs, kranten en/of journalisten. Dat kan free publicity opleveren, al bepalen de redacties en journalisten zelf wat ze met het bericht doen. Vooraf weet je dus nog niet of, hoe en hoeveel van het bericht werkelijk wordt gepubliceerd.

Wat is een persbericht?

wat moet je allemaal in een persbericht schrijvenEen persbericht is een nieuwsbericht dat de ontvanger mag delen. Normaal gesproken zit er auteursrecht op tekst en mag iemand de inhoud van een e-mail niet zomaar gebruiken.

Door aan te geven dat het gaat om een persbericht vertel je dat je wenst dat de lezer het bericht wél deelt.

Door aan te geven dat het gaat om een persbericht laat je weten dat de ontvanger de tekst mag delen.

Waarom wil je een persbericht maken?

Het verspreiden van persberichten is een goedkope manier om naamsbekendheid te genereren voor je bedrijf, product of dienst. Buiten het schrijven van de tekst en het versturen ervan zijn er geen extra kosten. Een geplaatst bericht levert zo free publicity op, want je betaalt (meestal) niet voor de publicatie.

Hiermee kun je veel mensen bereiken en de  geloofwaardigheid van een artikel op een onafhankelijke nieuwssite of vakblad is erg groot. Door de lage kosten en de duidelijke voordelen versturen veel bedrijven persberichten.

Vraag direct tarieven op voor SEO of SEA op bij marketingbureaus. Wil je zelf je online marketing regelen? Het boek Online Marketing Tornado van IMU+ biedt hiervoor een handig stappenplan!

genereer gratis media-aandacht voor jouw onderneming

Wat doet een redactie met mijn bericht?

De ontvanger van het persbericht bepaalt of en hoe die het bericht gebruikt. Soms plaatsen ze het hele bericht, maar een redactie van een populaire krant, site of tijdschrift plaatst zeker niet alles. Wel gebruiken ze persberichten vaak als inspiratie. Soms is het aanleiding voor een interview of hergebruiken ze citaten.

Websites nemen een goed persbericht soms bijna letterlijk over. Ook huis-aan-huisbladen nemen relatief makkelijk een persbericht over. Onbelangrijk nieuws verdwijnt rechtstreeks in de prullenbak. Wat belangrijk nieuws is verschilt per publicatie. Veel hangt af van de nieuwswaarde en de beschikbare tijd of ruimte.

Onbelangrijk nieuws verdwijnt rechtstreeks in de prullenbak. Wat belangrijk nieuws is verschilt per publicatie.

Een regionaal dagblad of een huis-aan-huisblad vindt andere nieuwsfeiten interessant dan een nationale krant en een tijdschrift over tuinen plaatst ander nieuws dan een vakblad over auto’s. Stem je bericht vooraf af op relevante media voordat je een persbericht verspreidt. Dit verhoogt de kans op publicatie.

een bericht delen over een nieuwswaardig onderwerp

Wat staat er in een goed persbericht?

Een persbericht bestaat uit tekst met nieuwswaardige inhoud. Hoe beter het geschreven is, hoe groter de kans dat een journalist het oppakt. Houd de boodschap helder en pas de tekst, indien nodig, aan het medium aan. Kijk bijvoorbeeld hoe formeel een site is of hoeveel woorden een gemiddeld bericht heeft.

Dit kan enorm verschillen en als je het bericht verstuurt naar meerdere journalisten moet je soms meerdere persberichten schrijven. Voor de leesbaarheid helpt het als je het bericht opdeelt in alinea’s, gescheiden door witregels en enkele tussenkoppen. De hoeveelheid hiervan hangt af van de lengte van het persbericht.

Tips voor de inhoud van het bericht

De belangrijkste tip voor je persbericht is dat je snel een duidelijke boodschap communiceert. Achtergrondinformatie kun je in opvolgende alinea’s delen, maar in een oogopslag moet een journalist zien waar het nieuws over gaat. Let ook op de volgende zaken als je het persbericht verstuurt:

 • Geef aan dat het om een persbericht gaat. Open bijvoorbeeld met PERSBERICHT in opvallende letters.
 • Vermeld de datum. Hierdoor ziet de journalist in één oogopslag of het bericht actueel is.
 • De titel bevat direct de kern van het nieuws.
 • In de eerste alinea, de lead, staat de belangrijkste informatie.
 • Een afsluitteken, bijvoorbeeld ######, geeft aan waar het persbericht eindigt.
 • Onder het bericht kun je contactgegevens of andere info delen die niet bedoeld zijn voor publicatie.
 • Zet het bericht in de e-mail zelf en alleen aanvullende info, afbeeldingen en zaken in de bijlagen
 • Vermeld bij bijlagen waarom je deze meestuurt en of waar deze over gaan.
 • Als je contactgegevens vermeldt is het belangrijk dat deze persoon goed bereikbaar is.
 • Zorg ervoor dat het hele persbericht foutloos is geschreven.
 • Een persbericht gebruikt meestal de naam van de organisatie en geen ‘wij’ of ‘ons product’.
 • Eenvoudige korte zinnen zijn het meest aantrekkelijk.
 •  De tegenwoordige tijd vergroot de attentiewaarde. Nieuws gebeurt nu.
 •  Houd het persbericht kort. Schrap overbodige informatie.
 •  Leg onbekende begrippen uit.
 •  Gebruik alleen het belangrijke cijfermateriaal.

Kom je er zelf niet uit? Er zijn verschillende professionals die je kunnen helpen met het schrijven van een persbericht of het versturen ervan.

Een eigen persbericht schrijven

eigen persbericht maken en versturenEen effectief persbericht bevat nieuwswaardige zaken. Als je een persbericht schrijft kun je het beste direct beginnen met de grootste nieuwswaarde voor het publiek van het medium waar je het bericht naar toe stuurt. Hiervoor moet je soms verschillende versies van het bericht maken.

Mocht het stuk door ruimtegebrek niet geheel kunnen worden geplaatst, dan kan de laatste alinea zonder dat er waardevolle informatie verloren gaat worden weggelaten.

Elke media heeft eigen wensen bij persberichten. Bijvoorbeeld op het gebied van schrijfstijl, of de  hoeveelheid details of cijfers. Ook zijn mensen het meest geïnteresseerd in actualiteit en dingen die in de buurt gebeuren.

Een goed persbericht geeft antwoord op de vragen wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe.

Een helder persbericht geeft altijd antwoord op de vragen wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe. De titel van het persbericht bevat vaak een, twee of drie van de W’s. Bijvoorbeeld: Apple lanceert nieuwe iPhone  (wie en wat?), vervolgens kun je in de lead de meest belangrijkste vragen direct en beknopt beantwoorden.

De volgende alinea’s geven de ruimte om de de andere twee vragen te beantwoorden en de informatie uit de lead verder uit te werken.

Vraag direct tarieven op voor SEO of SEA op bij marketingbureaus. Wil je zelf je online marketing regelen? Het boek Online Marketing Tornado van IMU+ biedt hiervoor een handig stappenplan!

Foto’s en ander beeldmateriaal

Als je ook foto’s hebt kan dit je persbericht versterken. Het kan helpen om bij een foto het bijschrift te vermelden. Houd er rekening mee dat het beeld wat moet toevoegen. Het meesturen van een foto van je pand of logo van je bedrijf mag natuurlijk wel maar de kans is klein dat deze werkelijk door de eindredactie komt. Een goede foto van een opening of het nieuws kan juist wel de kans op een publicatie verhogen.

De foto’s moet wel, net als je tekst, vrij zijn van rechten. Informeer vooraf bij de fotograaf. Sommige fotografen geven hier niet zomaar toestemming voor. Zelfs niet als die de foto voor jou heeft geschoten.  Ook zijn er redacties die liever eigen materiaal gebruiken en soms sturen ze zelfs een eigen fotograaf.

Let bij een foto altijd op of de ontvanger die rechtenvrij mag plaatsen.

Pas met beeldmateriaal wel op dat je de e-mail niet te zwaar maakt. Heb je veel foto’s? Dan is het meestal niet handig om ze allemaal als bijlage mee te sturen. Je kunt ze online plaatsen en een link naar de foto’s in je e-mail plaatsen.

belangrijke informatie als je gaat schrijven

Waar stuur ik de berichten naartoe?

Je kunt een persbericht versturen per post maar dat past eigenlijk alleen bij leuk en ludiek nieuws. Alle andere berichten kun je via e-mail versturen. Denk daarbij aan landelijke dagbladen, regionale dagbladen en lokale kranten, vakbladen, personeelsbladen en naar online nieuwssites en blogs.

Je kunt het natuurlijk overal naartoe sturen maar meestal heeft dat geen zin. Een bericht over jouw regionale voetbalploeg hoef je bijvoorbeeld niet naar vakbladen te sturen. Beoordeel vooraf wat je publiek ziet en leest en selecteer daarna de juiste media voor jouw doelgroep.

Wanneer het persbericht van meer dan alleen regionaal belang is, kun je het ANP inschakelen via Perssupport.nl. Het ANP stuurt het bericht door naar aangesloten bladen. Tenslotte is het altijd de moeite waard om de tekst van het persbericht op je website te plaatsen en via e-mail beschikbaar te stellen.

Een bericht onder embargo versturen

Het is meestal niet nodig maar als je al weet dat er nieuws aankomt kun je journalisten hierover vooraf informeren. Dit kan door (een deel van) het nieuws vooraf te delen onder embargo. Dat betekent dat je wenst dat de journalist het niet plaatst vóór de vermelde datum. Een journalist kan er op deze manier vast onderzoek of voorwerk doen waardoor een meer compleet bericht ontstaat.

Als je het nieuws vooraf wil delen met een journalist kun je een persbericht versturen onder embargo.

Wanneer je een embargo gebruikt, houd het dan beperkt tot maximaal twee dagen. Meestal staat het embargo en de voorwaarden daarvan bovenaan bij het persbericht maar houd er rekening mee dat een journalist niet verplicht is om een embargo te accepteren. Als je zeker wilt zijn dat die zich aan het embargo houdt, kun je dus vooraf vermelden dat je iets wilt versturen onder embargo en vragen of de journalist dit accepteert.

Een persbericht herinneren

Nadat je een persbericht stuurt is het afwachten wie het bericht plaatst. Veel partijen sturen achteraf nog een herinnering. Ze vragen dan of het persbericht goed is aangekomen en wat de reden is dat deze (nog) niet is geplaatst. Dit leidt zelden tot een publicatie, maar soms krijg je wel nuttige informatie waarom een medium jouw persbericht niet gebruikt.