e-boekhouden

Toename in mkb vooral door microbedrijven

Toename in mkb vooral door microbedrijven

Het aantal midden- en kleinbedrijven in Nederland is flink toegenomen. In de afgelopen tien jaar is het aantal met maar liefst 40 procent toegenomen. Dit komt met name door een toewas van zogeheten microbedrijven, ondernemingen waar één tot tien mensen werken.

Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar waren er bijna 1,16 miljoen midden- en kleinbedrijven actief. Het overgrote deel (1,1 miljoen) bestaat uit zzp’ers en microbedrijven, terwijl de overige 51 duizend gevormd wordt door klein- en middenbedrijven, oftewel ondernemingen waar 10 tot 250 mensen werkzaam zijn. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Vooral meer microbedrijven
Zoals gezegd is de toename van het aantal mkb-bedrijven in ons land voor een groot deel toe te wijzen aan microbedrijven: ruim 330 duizend van de 335 duizend die er de afgelopen tien jaar bijkwamen zijn bedrijven waar maximaal tien mensen werkzaam zijn. Het aantal klein- en middenbedrijven is nagenoeg genoeg gelijk aan de situatie van tien jaar geleden.

De ontwikkeling van het aantal mkb-bedrijven in Nederland.
De ontwikkeling van het aantal mkb-bedrijven in Nederland.

In de afgelopen tien jaar zijn er volgens het statistiekenbureau ’tienduizenden’ webwinkels bijgekomen, dit zijn met name eenmanszaken. En in de industrie, en vooral bouwnijverheid, nam het aantal mkb-bedrijven af, maar kwamen daarvoor in de plaats juist weer heel veel microbedrijven bij. Het CBS zag vooral meer bierbrouwerijen en pakketbezorgers.

Er is ook onderzoek gedaan naar de leeftijd van bedrijven. Zo blijkt dat aan het begin van dit jaar 467 duizend bedrijven tien jaar of langer bestonden. Dat komt overeen met 41 procent van alle mkb-bedrijven die op dat moment actief waren. Ter vergelijking: vijf jaar terug ging het nog om 37 procent van alle mkb-bedrijven dat tien jaar of ouder was.

34% zzp’ers is langer dan tien jaar actief
“Naarmate bedrijven groter zijn, bestaan ze gemiddeld langer. In het middenbedrijf is bijna 80 procent van de bedrijven ouder dan tien jaar”, zo schrijft het CBS. “Onder de zzp’ers is ruim 34 procent langer dan tien jaar actief. Dit aandeel is hoger dan in 2014.”

Begin vorig jaar was het aantal bedrijven in ons land ook gegroeid, toen met 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. En ook toen kwam de nieuwe aanwas vooral van eenmanszaken en zzp’ers.

Gerelateerde berichten