Vooral meer eenmanszaken in Nederland

Vooral meer eenmanszaken in Nederland

Nederland heeft aan het begin van dit jaar vijf procent meer bedrijven dan tijdens de start van vorig jaar. Afgelopen januari telde ons land 1,67 miljoen bedrijven, een toename van 78,5 duizend. De nieuwe aanwas van bedrijven behelst vooral eenmanszaken van zzp’ers.

Het aantal zzp’ers groeit sterk, blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. Zo is het aantal bedrijven waar maar één persoon werkzaam is, met 79,5 duizend toegenomen, terwijl het aantal bedrijven waar meer mensen werken juist met duizend is afgenomen.

Eenmanszaken in Nederland

Volgens het statistiekenbureau past dit perfect in het patroon van de afgelopen jaren; in de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met bijna 600 duizend toegenomen, wat voornamelijk is te danken aan de groei van het aantal eenpitters. Het aantal daarvan is in de grote steden trouwens verdubbeld.

Bij andere bedrijfsgrootte is er sprake van minder groei. Zo nam het aantal bedrijven met twee tot negen personen in dienst het afgelopen jaar met drieduizend. En dat is niet iets van de laatste tijd, want deze groep ziet het aantal al sinds 2012 krimpen.

De groei van het aantal bedrijven in Nederland is vooral toe te schrijven aan het mkb, al is ook het aantal grotere bedrijven toegenomen, zo laat het CBS weten. Sinds 2009 zijn er nog nooit zoveel bedrijven geweest die meer dan 250 mensen in dienst hebben: aan het begin van dit jaar stond de stand op 3120 van dit soort bedrijven.

Aantal bedrijven in Nederland.
Aantal bedrijven in Nederland.
Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten