Nederland heeft 2 miljoen bedrijven

Nederland heeft 2 miljoen bedrijven

Bij het begin van dit jaar telde Nederland 2.000.404 bedrijven. Nog nooit waren er zoveel ondernemingen actief in ons land. Het zijn met name zelfstandigen zonder personeel die bijdragen aan dit aantal.

Dat voor het eerst de grens van 2 miljoen bedrijven in Nederland werd gepasseerd, kwam doordat er vorig jaar bijna honderdduizend nieuwe bijkwamen. Dit komt overeen met een groei van vijf procent.

Zzp’ers zorgen voor groei van het aantal bedrijven in Nederland

Het zijn hierbij vooral zzp’ers die voor die groei hebben gezorgd, zo blijkt uit het jaaroverzicht [pdf] van de Kamer van Koophandel. We hadden al een miljoen zzp’ers en dit worden er dus alleen maar meer.

Het het aantal fulltime zzp’ers is gegroeid van 983 duizend naar 1,045 miljoen een positieve verandering van 6 procent. Het aantal parttime ondernemers nam in diezelfde periode zelfs met 11 procent toe, want deze groep groeide van 254 duizend naar een ruime 281 duizend. Het totale midden- en kleinbedrijven in ons land bleef nagenoeg gelijk, terwijl er in 2019 ook maar zes grootbedrijven bijkwamen.

Aantallen bedrijven in Nederland

Vorig jaar groeiden vooral de bouw (+8 procent) en de gezondheidssector (+7 procent hard), al werden er ook veel nieuwe ondernemingen opgericht in de sectoren detailhandel, horeca en logistiek (alle 6 procent). Een jaar geleden was de grootste groei nog waarneembaar in de sector energie, water en milieu.

Veel nieuwe en gestopte bedrijven in Holland

De Kamer van Koophandel keek ook naar de bedrijvendynamiek per provincie. De meeste nieuwe ondernemingen werden opgezet in Zuid-Holland (bijna 56 duizend) en Noord-Holland (52 duizend). De meeste bedrijven werden overigens ook stopgezet in deze provincies, met respectievelijk 29 en 28 duizend in Zuid- en Noord-Holland.

Al met al zijn Flevoland en Zuid-Holland de provincies waar het totale aantal ondernemingen in een jaar tijd het hardst gegroeid is: 7 procent.

Startende ondernemer gemiddeld jonger dan in 2018

Een ondernemer in Nederland is gemiddeld 46 jaar oud, al was dat een jaar geleden ook het geval. De gemiddelde leeftijd van starters is wel gedaald: van 36 jaar in 2018 naar 35 jaar vorig jaar. De verhouding man-vrouw is het afgelopen jaar hetzelfde gebleven. Nog steeds is 64 procent van alle ondernemers in ons land man en is de overige 36 procent vrouw. Bij de starters is het aandeel vrouwen wel met een procentpunt afgenomen, van 38 procent naar 37 procent.

24% van starters is niet in Nederland geboren

De Kamer van Koophandel heeft ook gekeken naar de afkomst van ondernemers in Nederland. Het blijkt dat het percentage ondernemers dat niet hier is geboren het afgelopen jaar met een procentpunt is toegenomen tot 16 procent. Van alle nieuwe ondernemers die vorig jaar zijn gestart is bijna een kwart (24 procent) oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland. Vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland is hun aandeel groot onder de groep starters.

Bijna duizend faillietverklaringen onder zzp’ers

Helaas gingen er ook weer een aantal bedrijven failliet in 2019. Vorig jaar vonden er 935 faillietverklaringen plaats onder zzp’ers (inclusief parttime zzp’ers, die bij hun KvK-inschrijving aangaven dat ze voor minder dan 15 uur per week ondernemen). De meeste faillietverklaringen vonden plaats in het mkb, waar er vorig jaar 1.553 van waren. In datzelfde jaar waren er ook 4 faillietverklaringen bij het Nederlandse grootbedrijf.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten