Waarom word je ondernemer?

Waarom word je ondernemer?

Er zijn verschillende redenen om ondernemer te worden. Het kan zijn dat je niet gelukkig bent in loondienst, dat je meer geld wilt verdienen of dat je meer je eigen agenda wilt kunnen bepalen. Hoe het ook zij, er zijn nogal wat verschillen tussen waarom mannen ondernemer willen worden en waarom vrouwen dat willen.

Dit blijkt uit onderzoek van Illuminate Ventures, een door vrouwen geleid investeringsbedrijf dat wilde weten hoe vrouwelijke en mannelijke oprichters kijken naar het ondernemerschap. Waarom zijn ze ondernemer geworden en hoeveel steun krijgen ze bijvoorbeeld van familieleden?

Het bedrijf ondervroeg zo’n vierhonderd mensen, waarvan ongeveer de helft partners zijn bij venture capitalists en de andere helft ondernemers die vorig jaar durfkapitaal hebben opgehaald. Dit resulteerde in een erg uitgebreid onderzoek [pdf], waarbij tal van onderwerpen de revue passeerden. Maar de gemaakte ontdekkingen zijn wel interessant, omdat ze soms oude mythes over het ondernemerschap duidelijk ontkrachten.

Geld niet belangrijkste reden voor starten bedrijf

Zo blijkt uit dit onderzoek dat geld voor maar weinig ondernemers de drijfveer was om een zaak te beginnen. Slechts 15 procent van de mannelijke oprichters en 2 procent van de vrouwen zei dat geld voor hun de voornaamste motivatie was. Ook weerlegden de respondenten, zoals oprichters als investeerders, dat je een technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige opleiding moet hebben afgerond om een succesvol techbedrijf op te richten.

Mannen hebben meer moeite met balans werk/gezin

Vaak wordt over ondernemers gezegd dat de vrouwen meer risicomijdend zijn dan de mannen en dat ze vaak ook niet in staat zijn om de behoeften van werk en gezin in evenwicht te krijgen. Maar dit onderzoek laat zien dat die denkwijze onjuist of op z’n minst verouderd is. Want waar 17 procent van de vrouwen aangaf dat het in evenwicht houden van werk en gezin een sterke belemmering vormde voor het starten van een bedrijf, daar was dat percentage bij de mannen, met 31 procent, bijna twee keer zo hoog! Ook waren er procentueel meer mannen dan vrouwen (49 om 42 procent) die zeiden dat de behoefte aan financiële zekerheid een stevige drempel vormde.

Redenen waarom vrouwen een bedrijf beginnen

Vraag aan zowel mannen als vrouwen waarom ze een eigen bedrijf beginnen en veel mensen denken dan dat het potentiële financiële gewin het antwoord is. Maar dit onderzoek laat iets anders zien. Onder vrouwen is de belangrijkste reden om een bedrijf te starten dat ze zo hun ideeën op de markt kunnen brengen. Iets minder belangrijk: het opzetten van een langdurige onderneming en zichzelf bewijzen dat ze het kunnen.

Redenen waarom mannen een bedrijf beginnen

Ook bij mannen is het op de markt brengen van hun hersenspinsels de belangrijkste motivator, gevolgd door het creëren van een onderneming die het lang volhoudt. Maar op nummer drie stond bij deze groep het significante financiële voordeel dat het ondernemerschap met zich mee kan brengen.

Geen hoge pet op van vrouwen

Zoals gezegd was het onderzoek nogal veelomvattend. Zo blijkt er uit de gegeven antwoorden nogal een verschil te zitten tussen hoe investeerders ondernemers zien en hoe ondernemers zichzelf zien. Zo zag geen van de venture capitalists het krijgen van steun van familie als één van de top vijf drempels naar ondernemerssucces, terwijl bijna een kwart van zowel de mannelijke als vrouwelijke ondernemers dit wél als een duidelijke drempel zag.

Daarnaast hadden mannelijke venture capitalists bij vier van de tien gemeten succesfactoren mannen sterker ingeschaald dan vrouwen. En vrouwelijke venture capitalists zagen maar bij één succesfactor dat vrouwen hierin beter waren dan mannen, namelijk als het gaat om het zijn van slimme risiconemers. En beide geslachten onder de durfinvesteerders vonden dat vijftien van de zestien potentiële drempels naar ondernemerssucces hoogstwaarschijnlijk meer van invloed zijn op vrouwen dan op mannen.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten