menu

Bedrijfsruimte kopen

Bij het kopen van een bedrijfsruimte wordt er direct geïnvesteerd in het bedrijf. Indien er voldoende financiën zijn kan het financieel veel interessanter zijn om een bedrijfsruimte te kopen in plaats van te huren. Zo is er meer invloed mogelijk in het pand indien dit zelf gekocht of gebouwd is dan dat bij het huren het geval is.

Zaken waarop gelet moet worden bij het kopen van een bedrijfsruimte:

 1. Toekomstbeeld
  Als het niet nodig is om de bedrijfsruimte te kopen hoeft dit niet altijd het meest aantrekkelijk te zijn. Met het kopen van een bedrijfsruimte is er direct minder flexibiliteit dan bij het huren ervan. Door te kopen is het soms bijna direct noodzakelijk om op deze locatie jarenlang te blijven zitten om de aanschafskosten kwijt te raken.
 2. Noodzaak  van het kopen
  Moet de bedrijfsruimte gekocht worden omdat er op deze locatie nog geen bedrijfsruimte bestaat? Of is er veel inspraak nodig in de indeling? Dit kan de keuze mogelijkheden natuurlijk zeer beperken.
 3. Financiële moment
  Kopen is een momentopname. Wat zijn de hypotheekkosten op dat moment? En de huurprijzen?
 4. Locatie van de bedrijfsruimte
  Wat is de beste locatie voor de bedrijfsruimte? Bereikbaarheid? Gemeentelijke vergunningen? Milieu (schone grond verklaring?) Uitbreidingsmogelijkheden?
 5. Aankoopkosten
  De aankoopkosten die komen kijken bij het kopen van een bedrijfsruimte, zoals makelaars- en notariskosten, overdrachtsbelastingen en BTW worden bij de koopsom van het bedrijfspand opgetelt. Deze mogen niet in een keer worden afgetrokken maar moeten periodiek worden afgeschreven.
 6. Investeringsaftrek
  Het kopen van een bedrijfsruimte is een investering. Er is dan ook investeringsaftrek mogelijk voor het bedrag dat de onderneming zelf in de bedrijfsruimte steekt (dus exclusief het te lenen bedrag).
 7. Wel of geen BTW
  De levering van een bedrijfsruimte dat langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen is vrijgesteld van BTW. Een nieuwe bedrijfsruimte of bouwterrein heeft wel BTW. In overeenstemming kan er worden gekozen om bij het kopen wel BTW te heffen. Dit is echter alleen mogelijk als 90% via voorbelasting kan worden verrekend. Verder is het niet mogelijk indien het hele bedrijf wordt verkocht, of indien de verkoper valt onder de landbouwregeling.
 8. Overdrachtsbelasting
  Bij het kopen van een bedrijfsruimte is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze is niet aftrekbaar als kosten voor de onderneming. Deze kan bij de waarde van de bedrijfsruimte worden opgeteld en hierop kan worden afgeschreven. Indien er met BTW wordt gewerkt dan hier soms vrijstelling voor worden aangevraagd.

Interesse gewekt? Zoek dan gedetailleerde informatie
Bij het kopen van een bedrijfsruimte komen veel zaken kijken. Bovenstaande is een opsomming van veelvoorkomende onderdelen en geven misschien een eerste beeld of idee maar zijn lang niet volledig. Schakel bij het kopen van een bedrijfsruimte dan ook altijd eerst een belastingadviseur als accountant of boekhouder in en kijk vooraf altijd eerst naar de overheidsregels, vergunningen etc. Bel voor meer informatie de belastingtelefoon: 0800- 0543. Of lees meer op de website van de Belastingdienst. Let op: Dit is alleen fiscale informatie. Informatie over de plaatselijke vergunningen worden hierin niet genoemd!

Meer informatie over bedrijfsruimtes: Bedrijfspand.com