Ondernemen & internet
menu
e-boekhouden

Administratie vaak oorzaak betalingsachterstand

Administratie vaak oorzaak betalingsachterstand

Niet alleen ondernemers moeten een administratie bijhouden, in veel gevallen kan het ook geen kwaad als particulieren hier wat meer tijd aan besteden. Vier op de tien Nederlanders geeft in een recent onderzoek aan dat hun privé-administratie geen prioriteit heeft en in veel gevallen eigenlijk maar een rommeltje is. Het blijkt zelfs een van de oorzaken voor betalingsachterstanden te zijn.

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar de betalingsachterstanden van Nederlanders. Zij ontdekten dat het vooral gaat om mensen in de leeftijd tussen de 25 en 44 jaar. Het onderzoek is gehouden onder tweeduizend respondenten en hieruit blijkt dat ruim 14 van de Nederlanders afgelopen jaar een serieuze betalingsachterstand heeft gehad.

Slechte administratie oorzaak betalingsachterstand

Onder een serieuze betalingsachterstand valt bijvoorbeeld een achterstand voor energie, huur of hypotheek, of een achterstand waardoor er loonbeslag wordt opgelegd. De respondenten die aangaven met een betalingsachterstand te maken te hebben gehad, mochten zelf aangeven wat de oorzaak hiervan geweest was. Iets meer dan vier op de tien gaven aan dat er een onverwachte uitgave kwam. Net iets minder had te maken met een terugval van inkomen. Ongeveer drie op de tien gaven aan dat de oorzaak te wijten was aan de administratie.

Niet kennis of inkomen, maar houding invloedrijk

Het Nibud bekeek voor het onderzoek naar de betalingsachterstand van Nederlanders naar de  gedragskenmerken, omgevingsfactoren en persoonskenmerken. Daaruit kwam naar voren dat financiële vaardigheden en kennis minder invloed hebben dan iemands houding. “Een langetermijnvisie hebben, verleidingen kunnen weerstaan en spaarbehoeftig zijn, verkleinen de kans op financiële problemen”.

Ook de hoogte van het inkomen speelt geen rol bij het risico op geldproblemen, wel vergroot het hebben van een uitkering de kans op problemen. Het hebben van kinderen is van invloed, de aan- of afwezigheid van een partner speelt geen rol.

Reacties