165.000 zzp’ers hebben financieringsbehoefte

165.000 zzp’ers hebben financieringsbehoefte

Het kan goed zijn dat veel meer ondernemers in hun bedrijf investeren dan we tot nu dachten. Er wordt namelijk veel met eigen geld gefinancierd en dat komt niet altijd terug in onderzoeken. Schattingen stellen nu dat 165.000 zzp’ers een eigen financieringsbehoefte, tegenover 118.000 mkb’ers.

Als een ondernemer wordt gevraagd naar zijn of haar financieringsbehoefte, dan wordt er vooral gedacht in termen van extern kapitaal. Uit het onderzoek ‘Investeren en financieren door zzp en mkb ondernemers’ [pdf] van de Kamer van Koophandel en de Hogeschool Utrecht blijkt namelijk dat 34 procent van alle ondernemers – onder enige investerings- of financieringsbehoefte – eigen middelen inbrengt.

“Het lijkt er daarmee op dat ondernemers de term investerings- en/of financieringsbehoefte in enquêtes associëren met externe financieringen”, aldus de onderzoekers. In het onderzoek wordt dan ook gesteld dat mogelijk meer ondernemers in hun bedrijf investeren dan tot nu toe bekend was, omdat men had onderschat hoeveel van hen financieren met eigen geld.

Geld vooral voor aanschaf bedrijfsmiddelen

Verder bleek dat in de afgelopen twaalf maanden 14 procent van de zzp’ers een investerings- en/of financieringsbehoefte had, tegenover 27 procent van het mkb. In totaal waren er zo’n 165.000 zzp’ers en 118.000 mkb’ers met behoefte aan investeringen en/of financiering. Dit geld was met name nodig voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen, werkkapitaal en de start van het bedrijf. Huisvesting en herfinanciering completeren de top vijf investeringsdoelen.

Vaak niet bekend met kredietunies

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat zzp’ers en mkb’ers het minst bekend zijn met kredietunies, interne financiering met ingehouden winsten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en online flitskredieten of mini-leningen. Het meest bekend zijn ze met bankleningen, fiscale aftrek, crowdfunding en lenen van vrienden en familie.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten