e-boekhouden

Zzp’er vaak slecht verzekerd

Zzp’er vaak slecht verzekerd

Een kwart van de zelfstandigen zonder personeel in ons land heeft onvoldoende financiële mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien, mochten ze arbeidsongeschikt worden. Meer dan de helft van de zzp’ers lukt het niet om een vervangend inkomen op WIA-niveau te krijgen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Plan Bureau naar zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid. Die concludeerde dat in Nederlands steeds minder mensen zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat komt vooral doordat er meer zzp’ers zijn die zich steeds minder vaak verzekeren. Uit het rapport blijkt zelfs dat zo’n vijf procent van de zzp’ers helemaal geen financiële mogelijkheden heeft om in een minimuminkomen te voorzien. Mochten zij arbeidsongeschikt worden, moeten ze waarschijnlijk een beroep doen op de bijstand.

‘Klein risico met grote financiële gevolgen’

De onderzoekers leggen in hun rapport uit dat in het geval van werkloosheid of ziekte er nog kan worden gesteld dat het gaat om kortdurende risico’s die relatief beperkte financiële gevolgen met zich meedragen. Er niet tegen verzekeren kan dan ook wel onder het ondernemersrisico worden geschaard. Maar bij arbeidsongeschiktheid gaat die vlieger volgens hen niet op, omdat het gaat om een “lastig in te schatten, klein risico met grote financiële gevolgen”.

Voor- en nadelen collectieve verzekering

Het rapport gaat verder in op de mate waarin zzp’ers beschikken over alternatieve inkomensbronnen mochten ze niet meer kunnen werken. Met die informatie kan een betere afweging worden gemaakt van de voor- en nadelen van collectieve verzekering. Als voordelen noemt het CBP onder andere: schaalvoordelen, risicosolidariteit en een gelijker speelveld met werknemers. De nadelen zijn: een hogere kans op ongewenst gedrag, gedwongen premiebetaling, minder werkgelegenheid en een minder gelijk speelveld met buitenlandse zzp’ers.

Zelfstandigen steeds minder vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Gerelateerde berichten