Toezicht op digitale economie wordt verscherpt

Toezicht op digitale economie wordt verscherpt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bereidt zich voor op nieuwe regels van de Europese Unie voor het toezicht op de digital economie. De nieuwe regels hebben met name effect op online platforms zoals marktplaatsen en boekingssites. Naar verwachting wordt de ACM toezichthouder.

Deze week heeft de ACM een leidraad gepubliceerd met uitleg van de nieuwe regels. Daarnaast heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel geschreven die de rol van de ACM vastlegt. Als het voorstel wordt aangenomen, wordt de ACM volgend jaar het meldpunt voor mogelijke overtredingen op de Digital Markets Act (DMA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B).

Nieuw pakket aan regels

Deze regels horen bij een nieuw pakket van regelgeving van de Europese Unie, waarmee de digital economie beter gereguleerd moet worden. Andere regels die bij het pakket horen zijn de Digital Services Act, de Data Governance Act, de Data Act en de Artificial Intelligence Act. Naar verwachting zullen deze regels ook in Nederland doorgevoerd worden en gaat de ACM ook daarin toezicht houden.

‘Online ondernemers mogen meer transparantie verwachten van grote platforms.’

Voor online ondernemers betekenen de nieuwe regels voornamelijk dat zij meer transparantie mogen verwachten van grote platforms, zoals marktplaatsen. Vooral de DMA richt zich op poortwachters, platforms die zo belangrijk zijn dat consumenten en ondernemers er nauwelijks omheen kunnen.

Minder afhankelijkheid grote platforms

Poortwachters moeten zich nu melden bij de Europese Commissie. Door de DMA worden bedrijven minder afhankelijk van deze platforms en kunnen ze makkelijker overstappen naar andere bedrijven. Ook moet iedereen zelf kunnen kiezen welke betaaldienst ze gebruiken op het platform van een poortwachter.

‘Platforms moeten duidelijk aangeven waarom een bedrijfsaccount wordt opgeschort.’

Volgens de P2B Verordening moeten zoekmachines en platforms transparant zijn over de toelatingsvoorwaarden die zij gebruiken. De algemene voorwaarden moeten duidelijk verwoord en makkelijk in te kijken zijn. Zoekmachines en marktplaatsen moeten daarnaast transparant zijn over hoe ze het aanbod rangschikken. Ook moeten platforms duidelijk aangeven waarom een bedrijfsaccount beëindigd of opgeschort wordt, wat nu vaak niet gedaan wordt.

‘Bedrijven moeten wennen aan nieuwe regels’

“Het is goed dat er nieuwe regels komen om de digitale economie eerlijk, open en transparant te maken. Bedrijven in de digitale economie zullen moeten wennen aan de strengere regels. Ook de digitale markten moeten goed werken voor mensen en bedrijven. Dat is op dit moment niet altijd het geval”, aldus Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. “Om mensen en bedrijven daartegen te beschermen, zijn er regels gemaakt die gelden in de hele EU, zoals nu de Digital Markets Act en de Platform-to-Business Verordening.”

Gerelateerde berichten