menu

Gemeentes niet ondernemend genoeg

Er kan nog wel wat verbeterd worden aan hoe gemeentes omgaan met ondernemers, zo blijkt uit onderzoek. Waar de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de bedrijfslocatie nog hoog scoren, daar doen gemeentes het slecht op zaken als de kwaliteit van dienstverlening en voorlichting.

Uit het onderzoek, gehouden door Panteia/EIM onder tweeduizend ondernemers, blijkt dat het gemeentelijke ondernemingsklimaat in ons land een 6,7 krijgt. Over de bedrijfslocatie hebben ondernemers weinig te klagen, maar over bijvoorbeeld een evenwichtige arbeidsmarkt des te meer.

Gemeentes moeten actiever worden
De ondervraagde ondernemers vinden dat de gemeentes zich meer moeten richten op het behouden van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het zorgen voor een diversiteit aan bedrijfstakken binnen de gemeentegrenzen. Ook moet ondernemerschap meer gestimuleerd worden. Dit kan onder meer door de gemeente een prominente rol te geven in het bij elkaar brengen van werkgevers en werknemers.

Betere voorlichting voor ondernemers
Verder vinden ondernemers dat ze wel wat beter, en eerder, geïnformeerd mogen worden over gemeentelijke zaken die ook relevant zijn voor hun onderneming. Zo willen ze beter op de hoogte gehouden worden van  (toekomstige) veranderingen in infrastructuur, voorzieningen, regels, wetten, subsidies en regelingen. Deze informatie kan gedeeld worden in de vorm van bijeenkomsten, internet, nieuwsbrieven, social media of zelfs gemeentelijke berichten over de post. Het is niet voor niets dat de gemeentelijke voorlichting van de ondernemers in het onderzoek het laagste cijfer krijgt, een 6,1.

ondernemers over gemeentes

Qua regelgeving zien ondernemers het liefst dat het allemaal wat simpeler en soepeler kan. Ze zien het liefst eenvoudigere en minder gedetailleerde regels, geen tegenstrijdige regels en minder strakke regels. Ook qua correctheid en consistentie in de toepassing van regels kan er flink verbeterd worden, zo menen zij. De voortdurende veranderingen in regelgevingen kosten de ondernemers veel tijd.

Reacties