Ondernemer trekt te laat aan de bel

Ondernemer trekt te laat aan de bel

Ondernemers in zwaar weer laten over het algemeen weinig van zich horen. Ze trekken té laat aan de bel, wat weer gevolgen heeft voor het voortbestaan van hun bedrijf. Maar juist door op tijd om hulp te vragen kan erger worden voorkomen.

Dat zeggen Jeanne Martens en Juan Francisco Alvarado Valenzuela, twee onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, in het rapport ‘Hulp voor ondernemers in nood‘.

‘Falen wordt té weinig gezien als leerproces’

Het blijkt dat ondernemers met problemen vaak te laat aankloppen bij professionals voor hulp. Dat kan mede komen door het stigma dat hangt aan bijvoorbeeld faillissement. De onderzoekers halen een onderzoek aan uit 2013 waarin wordt gesteld dat falen in Nederland nog té weinig wordt gezien als een leerproces. “Er heerst een negatief beeld rondom het falen van ondernemers terwijl ondernemers die na een faalervaring door- of herstarten juist heel succesvol kunnen zijn.”

In Amerika is dat bijvoorbeeld heel anders. Daar vormt het bij wijzen van spreken geen enkel probleem wanneer je als ondernemers wiens bedrijf failliet is gegaan een nieuwe onderneming probeert op te zetten. Men waardeert vaak dan juist het doorzettingsvermogen in plaats van dat er wordt gekeken naar wat er fout is gegaan.

Bedrijven falen, ondernemers niet

Zoals in eerder onderzoek ook al werd geconcludeerd: “Bedrijven falen, maar ondernemers doen dat niet” Het lijkt zelfs zo dat serie-ondernemers het vaak beter doen dan zogenaamde ‘novice ondernemers’. Om te slagen moet je dus blijkbaar eerst falen. Faalt een bedrijf? Dan kan de ondernemer daar van leren en vervolgens een wél succesvol bedrijf oprichten.

Oorzaken van falen bedrijf

Over het algemeen kan de oorzaak van het falen van een onderneming in één van de volgende drie categorieën worden ingedeeld: financiële problemen, problemen met de administratie en persoonlijke problemen. Waarbij administratieve problemen vooral samenhangen met het voeren van de boekhouding, terwijl financiële problemen samenhangen met de geldstromen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld financiering.

De onderzoekers keken naar zo’n 900 cases van een organisatie die hulp biedt aan ondernemers in nood. Het blijkt dat de ondernemers over het algemeen pas aanklopten bij deze instantie als zij al grote problemen hadden. “Dus als de situatie al slecht is en het mogelijk te laat is.”

Kenmerken ondernemer belemmeren luiden van noodklok

Martens en Alvarado Valenzuela denken dan ook dat falen wellicht voorkomen kan worden als de ondernemer in nood eerder aan de bel zou trekken. Maar: “Een ondernemer is iemand die kansen ziet en daar op inspeelt, iemand die problemen gemakkelijk oplost en gepassioneerd is. Deze en andere kenmerken zijn belangrijk om succesvol te zijn maar zijn wellicht ook een belemmering om in het geval dat het niet goed gaat te stoppen. Dat maakt misschien wel dat ondernemers (te lang) doorgaan als het niet goed gaat.”

Daarnaast speelt ook mee dat ondernemers in nood niet graag de vuile was buitenhangen, omdat het ze (in hun ogen) kwetsbaar maakt. “Zakendoen met iemand waarmee het niet goed gaat doen we liever niet.”

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten