1 op 5 mkb’ers neemt gedwongen onverantwoorde risico’s

1 op 5 mkb’ers neemt gedwongen onverantwoorde risico’s

Meer dan één op de vijf mkb’ers in ons land vindt dat ze meer ondernemersrisico moeten nemen dan ze eigenlijk verantwoord vinden. Met name jonge ondernemers, waarvan veel starters zijn, hebben hier last van.

Onder jonge ondernemers bedraagt dit percentage namelijk 39 procent. Maar dat veel mkb’ers zich gedwongen voelen om meer risico te nemen dan verstandig lijkt, vindt het overgrote merendeel toch dat het nemen van risico’s nodig om te groeien.

‘Risico nemen noodzakelijker dan investering’

Dit blijkt uit een onderzoek van October, onder meer dan duizend Nederlandse mkb-ondernemers. Hieruit komt bijvoorbeeld ook naar voren dat het nemen van risico’s om te groeien vaker (85 procent) als noodzaak wordt genoemd dan het doen van stevige investeringen (genoemd door 35 procent).

Verband tussen kortetermijnfocus en nemen van risico’s

De onderzoekers zien ook een sterk verband tussen een kortetermijnfocus en het nemen van onverantwoorde risico’s. Bijna driekwart van de ondernemers die zich tot het laatste gedwongen voelt zegt dat resultaten op de korte termijn de belangrijkste beslissingen voor hun onderneming bepalen. Bij ondernemers die deze verplichting niet voelen zegt slechts 38 procent dit.

Dat een ondernemer risico neemt is natuurlijk niet gek. Het hoort er zelfs bij. Je moet durven ondernemen. Van alle respondenten neemt bijna zes op de tien risico’s in hun ondernemerschap.  Dit gebeurt met name in sectoren als de retail (71 procent), informatie & communicatie (66 procent) en de zakelijke dienstverlening (65 procent).

“Een ondernemer weet dat risico’s nemen bij het ondernemerschap hoort”, aldus Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “Het gaat echter fout wanneer zij dit als cruciale succesfactor zien voor hun (toekomstige) groei. Zeker als dit leidt tot het gedwongen nemen van risico’s, zonder dat hij of zij een goed beeld heeft van de gevolgen. Een duidelijke visie voor de lange termijn is cruciaal voor succesvol ondernemerschap.”

45% laat zich bij beslissing leiden door kortetermijnresultaat

Mannaerts noemt het dan ook opvallend dat bijna één op de twee ondervraagde ondernemers zegt zich bij belangrijke zakelijke beslissingen te laten leiden door resultaten op de korte termijn. “Om op de lange termijn succesvol te zijn, is het ontzettend belangrijk om verantwoord te groeien. De resultaten laten zien dat een focus op de korte termijn helaas vaak samengaat met het nemen van onverantwoorde risico’s en vice versa. Om verantwoord te groeien, is een goed plan met een duidelijke visie vereist. Daardoor worden onverantwoorde risico’s juist vermeden.”

Ondernemen en risico nemen

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten