e-boekhouden

BV minder in trek onder ZZP’ers

BV minder in trek onder ZZP’ers

Als ZZP’er kun je je onderneming in diverse rechtsvormen gieten. De eenmanszaak is hierin de populairste optie, terwijl de BV juist steeds meer aan populariteit verliest. Maar doordat er in de zakelijke dienstverlening momenteel een lichte stijging waarneembaar is in de uurtarieven van zelfstandig professionals, zou de BV wel eens vaker kunnen worden gekozen.

Dit blijkt uit onderzoek van ZP Facts. Het gebruikte daarbij onder andere cijfers van de Kamer van Koophandel, waarbij zo’n 90 procent van de inschrijvingen vorig jaar die van een ZZP’er betroffen. En van alle ingeschreven ondernemingen bij het handelsregister bestaat tegenwoordig zelfs driekwart uit zelfstandigen zonder personeel. Van die ZZP’ers heeft bijna twee derde een eenmanszaak. Met bijna een derde (31,5%) is de BV de een na populairste bedrijfsvorm. Andere rechtsvormen, zoals de VOF, coöperatie en maatschap worden beduidend minder gekozen.

Uurtarief bij ZZP’ers met BV hoger

Onder de rechtsvormen is er een verschil in uurtarief waarneembaar. Zo is het gemiddelde uurtarief van ZZP’ers met een BV €90,94, terwijl dat bij een ZZP’er met een VOF (€82,86) of een eenmanszaak (€78,89) beduidend lager ligt. Volgens ZP Facts is dit te verklaren doordat zelfstandigen zonder personeel die een hoger uurtarief hebben sneller voor een besloten vennootschap kiezen. Het starten van deze bedrijfsvorm is namelijk fiscaal aantrekkelijker naarmate de winst, wat uiteraard sterk samenhangt met het uurtarief, hoger is. “Over het algemeen wordt de grens van een winst van €150.000 per jaar aangehouden als break even point”, zo schrijft ZP Facts.

Voor de crisis was BV populair onder ZZP’ers

De BV was ooit een erg populaire bedrijfsvorm onder ZZP’ers. In de jaren vlak voordat de financiële crisis uitbrak schreven jaarlijks vier op de tien ZZP’ers zich met een besloten vennootschap in bij de KvK. De jaren daarna daalde dit echter, door dalende uurtarieven en onzekerheid over de winst, al snel naar iets meer dan 20 procent. In 2012 werden weliswaar de regels om een BV te starten gemakkelijker gemaakt, maar dat heeft blijkbaar weinig zelfstandigen enthousiast gemaakt om voor een dergelijke rechtsvorm te kiezen.

De uurtariefbodem lijkt momenteel te zijn bereikt en de tarieven laten dan ook weer een opwaartse lijn zien. Dit zou ertoe kunnen lijden dat zelfstandigen weer vaker voor een BV kiezen.

Inschrijvingen bij de KVK naar rechtsvorm

Gerelateerde berichten