Lenen van eigen bv wordt beperkt

Lenen van eigen bv wordt beperkt

Veel directeur-grootaandeelhouders lenen geld van hun eigen bv zodat ze de belasting op winstuitkering kunnen ontlopen. Tot op zekere hoogte is dit geen probleem, maar de overheid wil overmatig gebruik hiervan beperken. Volgens critici lost dit niet echt wat op en is het eerder een lapmiddel.

Box 2 van de inkomstenbelasting is een geliefde box voor directeur-grootaandeelhouders. Ondernemers laten vaak veel winst in hun bedrijf zitten, waardoor ze er geen belasting over hoeven te betalen. Als ze hier toch privé gebruik willen maken, dan kunnen ondernemers dit geld wel lenen van de bv. Ze beschikken dan wel al over dit geld maar betalen hier nog geen winstbelasting over.

Overmatig lenen bij eigen bv aanpakken

Tot op zekere hoogte is lenen van een eigen vennootschap geoorloofd. Zeker als het tijdelijk is en er uiteindelijk dus wel belasting binnenkomt. Maar er zijn ook ondernemers die hier dermate veel gebruik van maken dat de belasting nooit binnenkomt. Men leeft simpelweg van de rente, en er is dus geen noodzaak meer om winst uit te keren.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën spreekt in zo’n geval van belastingontwijking, iets wat hij graag wil aanpakken met de wet ‘excessief lenen bij eigen vennootschap’. “De voornaamste reden voor deze maatregel is het tegengaan van belastinguitstel en -afstel door aanmerkelijkbelanghouders. Door overtollige gelden als lening aan de eigen besloten vennootschap te onttrekken in plaats van als dividend of loon te genieten, wordt belastingheffing op dat moment voorkomen”, zo legt het kabinet de voorgelegde wet uit.

Onvoldoende capaciteit om belastingontwijkers te controleren

Het idee is dat directeur-grootaandeelhouders en andere houders van een aanmerkelijk belang box 2-belasting gaan betalen voor zover ze meer dan 500.000 euro lenen van hun bv. Het probleem is alleen dat het er bij de belastingdienst aan capaciteit ontbreekt om hierop toe te zien.

‘Box 2 nodigt uit tot fiscale constructies’

En er is sowieso kritiek op box 2. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën, zegt dat deze ‘uit- en afstelbox’ uitnodigt tot allerlei fiscale constructies. De onderneming kan door dga’s namelijk worden gebruikt als spaarpot, terwijl er geen belasting wordt betaald over de groei van hun vermogen. Zouden ze hun winsten uitkeren en vervolgens zélf gaan sparen, dan moet er wel belasting worden betaald, in box 3.

Fiscalist Henry Meijer vindt dat de maatregel van staatssecretaris Snel maar een halfslachtige poging is om iets te doen aan het lek in box 2. Want volgens dit voorstel gaan belastingplichtigen pas echt over de schreef als ze meer dan een half miljoen lenen van de zaak. Eerder stelde hij al voor dat een lening van de bv (leningen voor de eigen woning niet meegerekend) nooit groter zou moeten zijn dan één jaarsalaris van de schuldenaar.

In het FD zegt hij: “De maatregel van Snel laat de problematische schuldposities van veel kleine dga’s buiten schot. Zij hebben niets te duchten van de wet, omdat hun schuld onder de vijf ton blijft. De inspecteur kan daar wel tegen optreden, maar daarvoor ontbreekt dus de capaciteit.”

Ondernemers die geld lenen van eigen bv

In Nederland zijn er 355.000 belastingplichtigen die een belang hebben van 5 procent of meer in een bedrijf. Van deze mensen zijn 216.000 een lening aangegaan bij hun eigen bedrijf, terwijl 84.000 hiervan deze lening níét hebben gebruikt voor een eigen woning. En van deze groep hebben 11.000 ondernemers meer dan een half miljoen euro geleend van de bv.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten