Buitenlandse belasting terugvragen

Natuurlijk zijn de vele ondernemingen in Nederland gevestigde ondernemingen zich voornamelijk aan het richten op de Nederlandse markt. Hierdoor is hun focus grotendeels gericht op het besparen van de Nederlandse belastingen. Helaas wordt veel buitenlandse belasting niet teruggevraagd, terwijl veel daar wel recht op hebben.

Ook onze buren kennen het fenomeen omzetbelasting, ook wel btw genoemd, zoals wij deze kennen. Wel heeft deze een andere naam gekregen dan btw en wijken vaak de percentages af, maar het blijft btw. Wanneer goederen gekocht worden bij een leverancier die in een EU-lidstaat gevestigd is, wordt er geen btw gerekend over de goederen, maar wordt de heffing verlegd. Het btw-nummer van de ondernemer wordt verstrekt aan de leverancier die dit zal vermelden op de factuur en de ondernemer zal deze inkoop verantwoorden op zijn aangifte omzetbelasting in het aangiftevak 4B.

Leuk dat dit werkt bij goederen, maar wat nu als het een dienst betrof of voor goederen waarop de leverancier niet het btw-nummer heeft ontvangen van de ondernemer en zodoende met btw heeft gefactureerd? Dat gebeurt al snel. Denk maar aan kleine uitgaven als een lunch, of de brandstof voor de auto van de zaak.

Buitenlandse omzetbelasting op brandstof kun je terugvragen

Er zijn weinig ondernemingen die geen vervoersmiddel hebben. Rijdt de ondernemer er zelf niet in, dan is er vaak wel personeel die een auto ter beschikking heeft gesteld gekregen. Van dit wagenpark zijn er enkelen die de moeite kunnen opbrengen om een kilometeradministratie bij te houden en andere zijn dusdanig ingericht dat zij niet geschikt zijn voor privé-gebruik. Iedereen gebruikt zijn vervoersmiddel natuurlijk anders en met een ander doel. Maar blijven deze vervoermiddelen alleen in Nederland of wordt er ook buiten de landsgrenzen mee gereden?

Als deze ook in het buitenland rijden, dan is de buitenlandse btw terug te vorderen. Dat moet dan wel bij de belastingdienst van het betreffende land. Dit verzoek om teruggave moet dan wel tijdig worden ingediend en vergezeld gaan van de originele facturen (bewaar dus goede kopieën van deze nota’s in jouw administratie). Daarnaast moet ook een verklaring worden meegezonden dat de aanvrager is aangemerkt als btw-onderneming volgens de Nederlandse belastingdienst.

Helaas zijn er wel weer wat drempels gemaakt door sommige lidstaten om te voorkomen dat de administratieve afhandeling meer gaat kosten dan de teruggave, maar velen hanteren een drempel van EUR 200 per kwartaal en EUR 25 per jaar. Hierdoor zullen er meer teruggaven worden ingediend per jaar dan per kwartaal.

Tijd om de hele administratie van het afgelopen jaar nog even door te spitten op betaalde btw in het buitenland en om te controleren of de drempel overschreden wordt. Vermoedelijk levert dit nog een onverwachte teruggave op van de buitenlandse belastingen.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten