65% van zzp’ers heeft arbeidsongeschiktheidsvoorziening

65% van zzp’ers heeft arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Begin dit jaar had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een financiële voorziening tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Twee jaar eerder was dat nog 63 procent, in 2019 was het 59 procent. Zelfstandig ondernemers dekken zich vaker in door te sparen of te beleggen.

Dit blijkt uit de laatste Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het CBS. De enquête wordt elke twee jaar afgenomen. Dit jaar werd aan 6.800 zelfstandig ondernemers gevraagd of zij iets geregeld hebben voor als ze arbeidsongeschikt raken.

Sparen en beleggen sterk toegenomen sinds 2019

Dit jaar gaf 37 procent van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) aan dat ze zo nodig terug kunnen vallen op spaargeld of beleggingen. Dit is de meest genoemde voorziening. Daarnaast is deze voorziening sinds de meting vanaf 2019 het sterkst toegenomen.

Steeds meer zzp’ers sluiten zich aan bij een schenkkring, zoals een broodfonds.

Een andere populaire voorziening is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (21 procent). Het aandeel zelfstandigen dat deze voorziening gebruikt is sinds 2019 ongeveer gelijk gebleven. Volgens het CBS sluiten steeds meer zzp’ers zich aan bij een schenkkring, zoals een broodfonds. In 2023 ligt het aandeel daarvan op 6 procent.

arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

Dekking verschilt per beroepsgroep

Per beroepsgroep verschilt de mate waarin zzp’ers zich indekken tegen het risico op arbeidsongeschiktheid. Dit jaar had meer dan de helft van de zzp’ers in pedagogische beroepen een voorziening getroffen. In de ICT-, agrarische en zorg- en welzijnsberoepen had ongeveer drie kwart zich tegen dit risico ingedekt.

Maar liefst 60% van de zelfstandigen in ICT-beroepen hadden spaargeld of beleggingen achter de hand.

Met 29 procent gaven de agrariërs het vaakst aan dat de waarde van het bedrijf het risico afdekt. In ICT-beroepen hadden veel zzp’ers spaargeld of beleggingen achter de hand (60 procent). En zzp’ers in creatieve en taalkundige beroepen maken relatief vaak deel uit van een schenkkring.

Financiële situatie bedrijf van invloed op dekking

Zzp’ers die de financiën van hun bedrijf als zeer goed beoordelen, hebben vaker een voorziening tegen het risico op arbeidsongeschiktheid (84 procent). Zij gebruiken hier relatief vaak spaargeld of beleggingen voor (61 procent). En 23 procent van hen geeft aan dat de waarde van hun woning het risico afdekt.

Minder dan de helft van de zzp’ers met een matige of slechte financiële situatie zijn ingedekt.

Van de zzp’ers die matig of slecht oordelen over de financiële situatie van het bedrijf is minder dan de helft ingedekt. Wel hebben zij vaker dan andere groepen een arbeidsongeschiktheidsverzekering via hun werk in loondienst (11 procent).

voorzieningen getroffen

Pleuni

Pleuni

Pleuni Jacobs werkt sinds 2019 bij Zietuwel, waar ze nieuwsberichten schrijft voor Ondernemen & Internet.

Bekijk alle berichten van Pleuni

Gerelateerde berichten