Perceptiekloof in diversiteit in techsector

Perceptiekloof in diversiteit in techsector

Terwijl driekwart van de techmedewerkers in Nederland denkt dat iedereen in de organisatie gelijke kansen krijgt, wordt 45 procent van de medewerkers met een migratieachtergrond niet gelijkwaardig behandeld. Volgens 35 procent van hen is discriminatie een groot probleem in de techindustrie.

Dit blijkt uit het Sate of Inclusion in Dutch Tech onderzoek van Techleap, dat uitgevoerd werd onder 1.037 techmedewerkers in ons land. Het onderzoek toont aan dat medewerkers in de Nederlandse techsector verdeeld zijn over het onderwerp diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Volgens de belangenorganisatie is er sprake van een perceptiekloof.

Inclusie-perceptiekloof

Maar liefst 77 procent van de ondervraagde medewerkers denkt dat iedereen in het bedrijf dezelfde kansen krijgt. Daarnaast is 71 procent tevreden over de aanpak van ongelijkwaardigheid. Toch geeft ruim een derde van de medewerkers met een migratieachtergrond aan dat discriminatie nog altijd een groot probleem is in de sector. En 45 procent zegt niet gelijkwaardig te worden behandeld.

‘Organisaties moeten dit signaal serieus nemen en investeren in educatie.’

“Er is sprake van een inclusie-perceptiekloof die we niet mogen negeren”, stelt Ingrid Tappin, director Diverse Leaders in Tech bij Techleap. “Organisaties moeten dit signaal serieus nemen en investeren in educatie en begrip rondom de waarde van diversiteit en inclusie. Door deze aspecten meetbaar te maken, kun je diversiteit benutten als een katalysator voor bedrijfssucces en creëren we een gelijke omgeving voor alle medewerkers.”

Sector ziet voordelen in diversiteit

Volgens het onderzoek vindt 66 procent van de techmedewerkers het belangrijk dat de organisatie actief stappen neemt in diversiteit en inclusie. Voor de helft gaat dit voornamelijk om sociale overwegingen, maar 62 procent denkt ook dat het zal bijdragen aan een goed imago en het bereiken van diverse doelgroepen. Toch kan 65 procent van de medewerkers geen concrete acties noemen die binnen het bedrijf genomen worden.

Ondanks deze positieve instelling valt het op dat er meer weerstand en kritiek is op concrete initiatieven. Respondenten zeggen dan dat het onderwerp overdreven wordt en zien geen heil in doelen en verantwoordelijkheden.

47% mannen vindt belang diversiteit overdreven

Bijna de helft (47 procent) van de mannen denkt dat het belang van diversiteit op de werkvloer overdreven wordt, tegenover 24 procent van de vrouwen. Een derde van de mannen (34 procent) ziet er zelfs geen toegevoegde waarde in. Maar liefst 86 procent van de vrouwen ziet wel in dat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie belangrijk is voor bedrijfssucces.

‘De kloof tussen hoe we diversiteit uitdragen en wat we in realiteit zien, is een wake-up call.’

“De kloof tussen hoe we diversiteit naar buiten uitdragen en wat we in de realiteit zien, is een wake-up call voor de hele industrie”, verklaart Tappin. “Ook als je kijkt naar de huidige verkiezingsdiscussies zie je dat thema’s als diversiteit en gelijke kansen onder een enorm vergrootglas liggen. We moeten ons bewust zijn dat we het beste talent nodig hebben, en daarom juist op dit thema versnellen. Zo helpen we mensen vooruit en kunnen we Nederland laten doorgroeien.”

Rol divers managementteam

Over het belang van een divers managementteam zijn de meningen ook verdeeld, minder dan de helft (49 procent) vindt het belangrijk. In de generaties Y en Z vindt 61 procent deze rolmodellen belangrijk. Boven de 44 jaar ziet slechts 39 procent hier het belang van in.

Pleuni

Pleuni

Pleuni Jacobs werkt sinds 2019 bij Zietuwel, waar ze nieuwsberichten schrijft voor Ondernemen & Internet.

Bekijk alle berichten van Pleuni

Gerelateerde berichten