e-boekhouden

Nieuwe huisstijl ontwerpen

Door een goede huisstijl te ontwerpen maak je jouw bedrijf herkenbaar voor klanten. Ook straalt het vertrouwen en professionaliteit uit. Het bekendste onderdeel is je logo, maar een goede huisstijl is zoveel meer dan dat.

Wat is een huisstijl?

Nieuwe huisstijl ontwerpen voor je bedrijfEen huisstijl is de basis voor wat je een visuele identiteit zou kunnen noemen. Het zijn zichtbare zaken waarin een klant jouw bedrijf herkent. Je logo is onderdeel van je huisstijl maar deze kan ook uit bepaalde kleuren, typografie of iconen en afbeeldingen bestaan.

Het gebruik hiervan is al terug te vinden voor onze jaartelling. Verschillende pottenbakkers bijvoorbeeld verwerkten toen merktekens om te laten zien dat zij die potten hadden gemaakt. Je kunt dit zien als een logo. Sinds het begin van de jaren zestig begon men hier in West-Europa het begrip huisstijl aan te geven.

Een huisstijl bevestigt je identiteit met een vormgeving, logo of andere visuele elementen.

Een huisstijl kan ook het gedrag van een bedrijf bepalen

Tegenwoordig hebben de meeste bedrijven een eigen huisstijl waarmee ze zich onderscheiden. Al zijn de verschillen onderling erg groot. Sommige organisaties zien huisstijl alleen als een logo dat overal wordt gebruikt. Anderen zien het begrip huisstijl echter veel breder, als een corporate identity of corporate behaviour. Daarbij wordt ook de manier waarop mensen met elkaar om gaan en waarop klanten worden begroet gezien als de huisstijl. Bij dit artikel gaan we uit van de ‘visuele huisstijl’, de visuele identiteit.

Ben je op zoek naar een nieuwe huisstijl én moet je nog een pakkende bedrijfsnaam bedenken? Je kunt hiervoor ook een reclamebureau inschakelen!

Een sterke visuele identiteit laten ontwerpen

Een sterke visuele huisstijl is een goed middel om de organisatie te positioneren. Het helpt niet alleen bij acquisitie- en marketingactiviteiten, maar helpt ook om intern alle afdelingen een geheel te maken. Organisaties investeren hierin dus zowel om vertrouwen te winnen in de organisatie zelf als in de diensten en producten die ze aanbiedt. Bekende huisstijlen zijn bijvoorbeeld die van grote bedrijven als Shell, KLM en de Rabobank. Maar ook voor een klein bedrijf kan een met zorg gekozen huisstijl heel nuttig zijn.

Wanneer we spreken over visuele identiteit, dan hebben we het over de schrijfwijze van de naam van de organisatie, eventueel het gebruik van een beeldmerk, het gebruik van vaste kleuren, van steeds hetzelfde lettertype, de vaste opmaak van drukwerk en de vaste indeling van brieven.

Een huisstijl laten ontwerpen

Wil je een unieke huisstijl laten ontwerpen? Een goed reclame- of ontwerpbureau heeft hier waarschijnlijk duidelijke richtlijnen voor. Let daarbij wel op dat het auteursrecht van slogans of websiteteksten en gebruiksrecht van het beeldmerk bij jou komt te liggen. Als je later een ander bureau wilt inschakelen moet die de vrijheid hebben om met jouw vormgeving aan de slag te gaan. Een logo kan eventueel gedeponeerd worden bij een merkenbureau.

Beperk je bij het ontwerpen van een huisstijl niet alleen tot de dingen die je nu nodig hebt. Als je later ook vlaggen, billboards of kleding wilt laten bedrukken is het belangrijk dat jouw logo en huisstijl aanwezig zijn in de juiste resoluties. Onderzoek vooraf of bestanden in de juiste kwaliteit zijn en of het ook voldoende vergroot of verkleind kan worden.

Beperk de resolutie en kwaliteit van bestanden niet tot de zaken die je nu nodig heb.

Andersom is ook waar. Een heel geavanceerd groot logo kan er prachtig uitzien op je pand of auto maar op een klein visitekaartje kunnen details te klein worden. Daarnaast is het slim om goed naar het kleurgebruik te kijken. Iedere vaste drukkleur is een aparte drukgang. Een logo met veel kleuren ziet er mooi uit, maar is ook heel kostbaar. Maak daarom het aantal vaste kleuren niet te groot. Zorg dat het logo ook in zwart wit beschikbaar is.

Let bij het ontwerpen van eigen brieven en enveloppen op de voorschriften van PostNL. Let ook op portokosten voor verschillende maten enveloppen.

Bekende huisstijldragers

Het logo en de kleur kunnen op veel plekken terugkomen. Bij kleine bedrijven is de website vaak het bekendste voorbeeld van een plek die de huisstijl uitdraagt. Andere bekende huisstijldragers zijn onder andere het drukwerk, zoals briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, formulieren, rekeningen en brochures.

Bij grotere bedrijven kan het vrij ver gaan. Vaak zijn de auto’s of het kantoorpand zeer herkenbaar. Ook de naamborden, bewegwijzering, stands op tentoonstellingen, relatiegeschenken, vlaggen, koffiekopjes in de kantine en presentaties zijn dragers van de huisstijl en kunnen bedrukt worden met het logo.

Waarom zou je een eigen huisstijl ontwerpen?

Eenheid in de visuele presentatie draagt bij aan een consistente visuele uitstraling, maar kan ook bijdragen aan kostenbesparing en aan de vorming en instandhouding van de identiteit van de organisatie. Een organisatie kan dus om vele verschillende redenen een (vernieuwde) huisstijl ontwerpen.

Ook bedrijven die al een huisstijl hebben zijn er vaak nog regelmatig mee bezig. Een reden om de huisstijl opnieuw te ontwerpen kan bijvoorbeeld een fusie of reorganisatie zijn, maar ook het nastreven van een moderner imago. Het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl kan ook economische achtergronden hebben. Een van de eerste dingen bij de opzet van een bedrijfsstijl is sanering van de grote hoeveelheid drukwerk. Vaak zijn lang niet alle formaten enveloppen en verschillende formulieren nodig.

Een laatste overweging kan zijn dat het invoeren van een huisstijl ook een intern bewustwordingsproces op gang brengt. Een nieuwe huisstijl raakt immers iedereen. Van de administratie tot de wagenparkbeheerder en van het management tot de mensen in de nieuwe werkkleding. Het brengt mensen zichtbaar bij elkaar waardoor de wil tot samenwerking tussen verschillende afdelingen vaak aanwijsbaar toeneemt.

Waar moet je bij het ontwerpen van een huisstijl aan denken?

nieuwe huisstijl bedenkenZomaar een ontwerper opdracht geven om een nieuw logo te bedenken leidt bijna zeker tot teleurstellingen. Goede ideeën alleen zijn niet voldoende. Een duidelijke briefing, goede planning en kostenbewaking zijn minstens net zo belangrijk.

Voorbereiding

Bij de invoering van een nieuwe huisstijl is de voorbereiding van groot belang. In deze fase worden gekeken naar wat de huisstijl nu is, en waar de organisatie naar toe wil. Veel organisaties roepen in deze fase een werkgroep in het leven die het hele proces, tot en met de bewaking van de nieuwe ingevoerde huisstijl, zal begeleiden. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Hoe willen we overkomen? Willen we verbinding houden met het verleden, of kunnen we een hele nieuwe weg in slaan? Willen we alleen een woordbeeld of ook een vignet? Zijn speciale kleuren van belang? Willen we het logo kopiëren in kopieermachines?

Inventarisatie van de onderdelen

Ook worden de huisstijldragers geïnventariseerd zoals het drukwerk inclusief auto’s, kleding, panden et cetera. Daarbij wordt gekeken naar de representativiteit van drukwerken en wordt er gekeken welke prioriteit verdienen en welke kunnen vervallen.

Nadenken over ideaalbeeld

Uiteindelijk mondt deze voorbereiding uit in een programma van eisen waarin aandacht wordt geschonken aan alle voorwaarden waaraan de nieuwe huisstijl moet voldoen. Ook is het belangrijk hierbij na te denken over het gewenste ideaalbeeld.

Inschakelen reclamebureau of vormgever

Vervolgens kan een grafisch vormgever worden gezocht. Tijdens een gedetailleerde briefing is het van belang alle organisatorische, financiële en juridische aangelegenheden goed door te spreken. Om medewerkers alvast aan het idee te laten wennen, is het van belang in deze fase ook alvast intern informatie te verspreiden over de nieuwe huisstijl.

Ben je op zoek naar een nieuwe huisstijl én moet je nog een pakkende bedrijfsnaam bedenken? Je kunt hiervoor ook een reclamebureau inschakelen!

Test of de nieuwe stijl voldoet aan alle wensen

Test of de huisstijl werkelijk doet wat het moet doenWanneer uit de verschillende ontwerpen van het ontwerpbureau een beeldmerk is gekozen, is het van groot belang deze te testen om te kijken of het aan alle eisen voldoet. Kan je er ook alles mee doen dat is omschreven in het programma van eisen? Het is handig dan voor een aantal representatieve drukwerken een uitwerking op schaal te maken om te zien hoe het basis ontwerp gaat worden.

Nadat de eerste materialen vervaardigd zijn wordt de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Tijdens deze introductieperiode wordt voor het eerst ervaring opgedaan met de toepassing van de nieuwe stijl. Wanneer alle eventueel door de praktijk voortgebrachte veranderingen zijn verwerkt, komt het huisstijlhandboek tot stand.

In het huisstijlhandboek worden alle hoofdzaken van vormgeving duidelijk vastgesteld. Meestal is een handboek een losbladig systeem zodat aanvullingen en/of wijzigingen makkelijk verwerkt kunnen worden. Vaak begint een huisstijlhandboek met een verklaring over de nieuwe huisstijl. Daarnaast bevat het boek gegevens over waar, hoe groot en hoe een embleem of logo wordt toegepast. Ook over de kleur, eventuele rastervlakjes of achtergronden etc. Hierbij valt te denken aan:

  • voorschriften over kleur inclusief de PMS-nummers voor drukwerk en coderingen
  • instructies en voorbeelden voor interne te maken stukken, bijvoorbeeld in de correspondentie ook hoofdletters en punten in bijvoorbeeld de BV of b.v. van de bedrijfsnaam
  • instructies voor extern drukwerk, eventueel met verwijzing naar speciaal papier
  • instructies voor formaten
  • voorschriften voor enveloppen
  • instructies en voorbeelden voor het lettertype, regelafstand, kopregels inspringen
  • instructies bewegwijzeringen, gebouwen, transportmiddelen

De kosten van een nieuwe huisstijl?

De kosten van een nieuwe huisstijl zijn niet gering. Het is natuurlijk afhankelijk van de grote van de organisatie en de hoeveelheid dragers die de huisstijl/het logo gaan dragen. Er moet onder andere rekening gehouden worden met onderzoek- en ontwikkelingskosten, ontwerp- en presentatiekosten, kosten van invoering (bijvoorbeeld de kosten van de vervanging van het drukwerk en de samenstelling van een handboek) en de kosten voor een consequente doorvoering en bewaking van de huisstijl.

Hier tegenover staat echter wel dat een goede huisstijl zich op de langere termijn kan terugverdienen door een betere presentatie van de organisatie en door een betere bedrijfsefficiency.