menu
e-boekhouden

Minimumkapitaal van een Besloten Vennootschap

Om een besloten vennootschap, kortweg een BV, te kunnen oprichten moet je aan enkele wettelijke eisen voldoen. Een van deze eisen is het storten van het minimumkapitaal van €18.000. Veel ondernemers zien dit als drempel. Toch hoeft dit verplichte minimumkapitaal je er niet van te weerhouden een BV op te richten.

Waarom men het minimumkapitaal als drempel ziet is me nog steeds een raadsel, want als dit minimumkapitaal al onbereikbaar hoog voor je is, dan heb je zeker de fiscale eigenschappen van de BV nog niet vergeleken met de eenmanszaak? Fiscaal heeft de overheid de afgelopen jaren een behoorlijk gat geslagen tussen beide ondernemingsvormen. Als je niet minimaal tientallen duizenden euro’s aan pure winst bereikt is een BV echt niets voor jou. Maar dat terzijde.

Reden van minimumkapitaal bij een BV
Het minimumkapitaal van de besloten vennootschap is ooit in het leven geroepen om crediteuren enige zekerheid te bieden. Een BV is een eigen rechtspersoon en als die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan een crediteur niemand anders aansprakelijk stellen. Met dit minimumkapitaal en de eis om jaarlijks enkele basiscijfers publiekelijk te publiceren hebben crediteuren nog enigszins zekerheid op financieel gebied.

Minimumkapitaal en de politiek
Er zijn al jarenlang plannen om het oprichten van een besloten vennootschap te vereenvoudigen. Eén van de punten om dit te realiseren is de afschaffing van het minimumkapitaal. Dat kan al snel gebeuren! Momenteel ligt er wederom een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om per 1 januari 2011 het verplichte minimumkapitaal af te schaffen. Of dit wetsvoorstel het zal halen blijft de vraag want de politiek is momenteel een gevoelig punt in Nederland. Toch zal het minimumkapitaal eens worden afgeschaft om de Nederlandse rechtsvorm meer in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd.

In het verleden had elk Europees land zijn eigen regelgeving op dit gebied. Voor een  Duitse GMBH is bijvoorbeeld 25.000 aan minimumkapitaal nodig. Ook de Belgische BVBA kent een minimumkapitaal. Maar aangezien met de eenwording van Europa een Frans bedrijf eigenlijk net zoveel rechten moet krijgen als een Nederlands bedrijf worden deze regels langzaam maar zeker gelijk getrokken. Voor een Frans SARL of Engelse Limited is geen minimumkapitaal vereist omdat deze landen een strenger aansprakelijkheidsbeleid kennen voor het bestuur. Indien er geen kapitaal in de onderneming blijkt te zijn en deze gaat failliet wordt er altijd gekeken of het bestuur wel alles eraan heeft gedaan om dit te voorkomen.

Uiteindelijk is de verwachting dat een Belgische BVBA, Duits GMBH, Frans SARL en ook de Nederlandse BV allemaal ongeveer dezelfde rechten en plichten zullen krijgen. Maar zover zijn we nog niet.

Wat is minimumkapitaal
Los van de kosten van het oprichten van een besloten vennootschap, zoals de kosten voor de notaris, de accountant, eventueel ingeschakelde jurist of andere kosten die je gaat maken als je de ondernemingsvorm wilt aanpassen moet je ook een minimum aan kapitaal storten voor het eigen vermogen. We hebben het over kapitaal, dat hoeft dus niet perse liquide te zijn. Een veel voorkomend misverstand is dat het om alleen om liquide kapitaal mag gaan, maar je mag ook ander kapitaal inbrengen.

Natuurlijk zijn er regels aan de waardevastheid verbonden, want als je voor 18.000 aan bloemkool stort en we zijn twee weken verder en je kunt niet aan je verplichtingen voldoen dan is alle eventuele financiële zekerheid die de onderneming had allang vergaan.

Hoever je hierin kunt gaan is deels een grijs gebied. Er zijn richtlijnen voor maar puur theoretisch gezien is het een accountant die de doorslag geeft. Meestal accepteren accountants ook ander waardevast kapitaal. Te denken valt bijvoorbeeld aan vastgoed of een bankgarantie.

Met name door die bankgarantie zit je gelijk in een enorm grijs gebied. Want alhoewel er voor een minimumkapitaal grenzen zijn met betrekking tot de waardevastheid, in het geval van een bankgarantie zijn die er niet. Als een bank dus besluit dat de goederen die jij geeft als onderpand voldoende zekerheid bieden om een bankgarantie te verlenen, heb je gelijk voldoende kapitaal om aan het minimumkapitaal van een BV te kunnen voldoen.

Als je al even bezig bent en je eenmanszaak om wilt zetten naar een besloten vennootschap dan kun je dus inderdaad een deel van de dagwaarde van je eenmanszaak zien als storting. Je kantoorpand bijvoorbeeld. Of een deel van je auto, inboedel of andere zekerheden. Naar zaken waarop afgeschreven wordt zal ook een bank kritischer kijken voor het er een garantie op biedt, maar als het bij elkaar maar ruim genoeg is, dan zal het ook daar wel mee lukken.

Minimumkapitaal wordt werkkapitaal
Het minimumkapitaal van de BV wordt eigen vermogen en moet daarmee dus van de onderneming blijven. Je mag het dus niet direct uitkeren aan jezelf als salaris, en de bewering dat je het minimumkapitaal alleen bij oprichting nodig hebt, is dus niet waar.

Waar het geld blijft nadat de BV is ingeschreven is geheel aan het bestuur, en als jij enige aandeelhouder bent kun je hiermee doen wat je wilt, maar bij eventuele liquiditeitsproblemen van de onderneming kun je aangesproken worden op dit bedrag. Bij het oprichten van een BV, met name in het eerste jaar maar ook daarna, wordt gekeken of het bestuur zich wel behoorlijk gedraagt. Met het risico dat je, indien dit niet zo blijkt te zijn, alsnog hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de onderneming.

Juridisch mag je dus niet zomaar het volledige saldo van de BV aan salaris naar jezelf overmaken. Dan heb je je niet behoorlijk gedragen. Je bent dan, zelfs met de besloten vennootschap als ondernemingsvorm, hoofdelijk aansprakelijk. Feitelijk ben je eigenlijk als bestuurder het eerste jaar na oprichting net zo aansprakelijk voor het succes van je eigen bedrijf als je dat zou zijn bij een eenmanszaak.

Maar dit is alleen van toepassing als het echt duidelijk is dat je jezelf hebt verrijkt ten nadele van de onderneming. Mensen denken dan soms dat ze, doordat het minimumkapitaal het eigen vermogen is, met dat geld niets meer mee kunnen en het dus kwijt zijn. Dat is niet waar! Zolang het geld eigen vermogen blijft, ben je vrij om het te gebruiken als werkkapitaal. Je kunt er dus gelijk mee shoppen, maar dan wel voor je bedrijf. Je hebt naast het minimumkapitaal dus niet ook nog eens veel geld nodig voor de eerste bedrijfsaankopen. Als jij besluit dat je vandaag een paar nieuwe bureaustoelen nodig hebt of dat die laptop er nu echt moet komen, dan kun je deze aanschaffen van het bij de oprichting gestorte minimumkapitaal.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is het minimumkapitaal voor een BV niet een bedrag wat je opzij moet zetten en altijd moet blijven staan om aan je verplichtingen als BV te voldoen. Het is kapitaal waarmee jij je onderneming kunt uitbouwen, waarmee je investeringen kunt doen en goederen kunt kopen, zolang het maar ten goede komt aan het bedrijf. Daarbij kunnen ook zaken als vastgoed of een bankgarantie bijdragen aan het minimumkapitaal. Wellicht beschik je dus al lang over dat minimumkapitaal, en heb je die horde waar je zo tegenop zag in werkelijkheid al genomen.

Reacties