Geldt er een minimumloon voor ZZP’ers?

Geldt er een minimumloon voor ZZP’ers?

Als zelfstandig ondernemer ben je vrij om je eigen uurloon te bepalen. De sky is the limit zou je zeggen. Maar zijn afnemers wel bereid om het bedrag te betalen dat je zelf in gedachten hebt? En hoe zit het met het minimumloon? Kun je daar ook als zelfstandige op terugvallen? Ondernemen & Internet zocht het voor je uit.

Wanneer je werkzaam bent in loondienst heb je te maken met een minimumloon, ook wel brutominimum genoemd. Concreet houdt dit in dat jouw werkgever wettelijk verplicht is om jou in ieder geval dit bedrag uit te keren. Op dit moment ligt het minimumloon voor mensen vanaf 23 jaar op 1537,20 per maand. Het minimum uurloon is daarentegen niet wettelijk vastgelegd, omdat een volledige werkweek zowel 36, 38 als 40 uur kan tellen.

Je kunt alleen aanspraak maken op het minimumloon wanneer je werkzaam bent via een arbeidsovereenkomst. Als ZZP’er ontbreekt deze overeenkomst, waardoor een wettelijk minimumloon niet aan de orde is. Tenminste, niet voor een eenmanszaak. Voor een DGA van een BV geldt wel een minimum, maar dat is vooral fiscaal. Het betekent dus niet dat je het ook werkelijk verdient. In de praktijk betekent dit helaas dat menig ZZP’er onder de minimumloongrens werkt. Dat dit verre van wenselijk is, moge duidelijk zijn. Maar wettelijk gezien mag het dus.

Is een minimumvergoeding de oplossing?

Het probleem is dat door het ontbreken van de zekerheid van een arbeidscontract de zelfstandige veel minder sterk in zijn recht staat dan een gemiddelde werknemer. Daarnaast zijn de meeste opdrachtgevers niet te beroerd om te kijken in hoeverre zij het tarief kunnen drukken. Vooral startende ondernemers ondervinden hier veel hinder van.

In de Tweede Kamer wordt er dan ook al jaren gediscussieerd over hoe men het ‘uitbuiten’ van de zelfstandig ondernemer kan tegengaan. Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA pleitte in 2013 al voor een minimumvergoeding voor ZZP’ers van honderdvijftig procent van het minimumloon. Maar tot op heden is er niets vastgelegd voor zelfstandigen. Ook is niet elke ZZP’er even blij met voorstellen als deze, omdat minimumtarieven in hun ogen niet passen bij de vrijheid die je als ondernemer hebt.

Heb jij moeite met het bepalen van jouw uurtarief? In ons artikel ‘Wat hou ik netto over‘ krijg je tips en handvatten voor het bepalen van een realistisch uurtarief.

Over de auteur

Over de auteur

Ondernemen & Internet is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten