e-boekhouden

Dutch Startup Association opgericht

Dutch Startup Association opgericht

Nederland telt vanaf nu een eigen, onafhankelijke associatie voor startups. De Dutch Startup Association gaat lobbyen voor startup-vriendelijk beleid. De DSA wil uiteindelijk voor startups in ons land de belangrijkste stem worden richting beleidsmakers en politici.

Volgens de Dutch Startup Association was Nederland tot voor kort een van de weinige landen in Europa die geen onafhankelijke vereniging voor startups kende. President Roland Sars ziet de oprichting van de DSA als een logische stap, gezien de belangrijke rol die startups spelen in onze economie. “Startups kennen zeer specifieke uitdagingen die we moeten aankaarten bij politici en ambtenaren. Ons uiteindelijke doel is om het Nederlandse beleid zo ver te krijgen dat ze het startup-ecosysteem steunen en daarbij luisteren naar de wensen en behoeften van de startups.”

“We willen de kloof tussen ondernemers en beleidsmakers verkleinen”, aldus Sars. “Startups en scale-ups die graag invloed willen uitoefenen in het publieke debat zijn dan ook meer dan welkom om zich bij ons aan te sluiten.”

‘Het ontbreekt aan specifiek beleid voor startups’

Volgens de DSA erkent de nieuwe regering startups wel als een belangrijke groep van ondernemers voor de innovatie in ons land, maar ontbreekt het nog altijd aan specifieke beleidsvoorstellen. Als voorbeelden noemt de Dutch Startup Association betaling in aandelen in plaats van loon en fiscale stimulering van venture capital of alternatieve vormen van investeren. “Bovendien is de huidige regelgeving nog steeds niet aangepast aan nieuwe technologieën, producten en diensten. En overheden zouden vaker moeten optreden als launching customer of partner.”

De DSA wordt in haar missie bijgestaan door Google en het Nederlandse bedrijf Messagebird, dat in oktober vorig jaar 60 miljoen dollar ophaalde. Ook partijen als Peerby, Ticketswap, Moneybird, Mollie en The Next Web zijn betrokken en worden gezien als founding fathers van de Dutch Startup Association.

Nederland beste land voor startups maken

Ook bestaande organisaties als StartupDelta en ONL zullen de nieuwe startup-vereniging ondersteunen. “We kijken uit naar een actieve samenwerking tussen de Dutch Startup Association en StartupDelta”, aldus prins Constantijn. “Niemand streeft beter de belangen na van startups dan zijzelf. En we hebben hetzelfde doel: van Nederland het beste land voor startups maken.”

Gerelateerde berichten