Aantal zzp’ers groeit naar 1,2 miljoen

Aantal zzp’ers groeit naar 1,2 miljoen

Tussen het derde kwartaal van 2021 en hetzelfde kwartaal dit jaar is het aantal zzp’ers in ons land gegroeid met 127 duizend. In totaal zijn er nu 1,2 miljoen zzp’ers geregistreerd. Maar liefst 125 duizend van hen zijn zzp’ers die eigen arbeid aanbieden. Dat aantal groeide naar 1 miljoen.

Van de 9,6 miljoen mensen tussen de 15 en 75 die betaald werk hadden in het derde kwartaal, werkten maar liefst 1,2 miljoen in hun hoofdbaan als zelfstandige zonder personeel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De sterke groei in het aantal zzp’ers kwam vooral van zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden (een toename van 125 duizend). De overige soort zelfstandigen veranderden bijna niet in omvang.

60.000 werknemers werden tussen Q2 en Q3 dit jaar zzp’er.

De stroom aan nieuwe zzp’ers kwam gedeeltelijk voort uit mensen die voorheen werkten als werknemers. Dit jaar gingen 60 duizend werknemers tussen het tweede en derde kwartaal aan de slag als zzp’er. In diezelfde periode begonnen 54 duizend mensen als zzp’er terwijl ze daarvoor geen werk hadden. Dit is een hoger aantal dan in 2021, toen ging het in datzelfde kwartaal om 40 duizend werknemers en 42 duizend mensen zonder werk.

Regel je administratie zelf met een goed boekhoudprogramma. Probeer e‑Boekhouden.nl of MoneyMonk vrijblijvend uit. 100.000+ mkb-ondernemers gingen je voor.

Spanning arbeidsmarkt neemt af

De spanning op de arbeidsmarkt nam dit jaar verder af. Het aantal werknemers groeide in de periode vanaf het derde kwartaal van 2021 tot hetzelfde kwartaal in 2022 met 144 duizend. Maar liefst twee derde daarvan had een vaste arbeidsrelatie, de rest had een flexibele arbeidsrelatie.

werkzame beroepsbevolking verdeling

Volgens het CBS daalde het aantal flexibele werknemers in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toch waren er in het derde kwartaal dit jaar nog 50 duizend meer werknemers met een flexibele arbeidsrelatie dan vorig jaar. Het aantal vaste werknemers bleef stijgen.

Vooral meer zzp’ers in de zorg

Er waren in het derde kwartaal van dit jaar 34 duizend meer zzp’ers in de sector zorg en welzijn dan in dezelfde periode vorig jaar. De toename was vooral te zien in de beroepsgroepen sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders, psychologen, sociologen en medisch vakspecialisten. Tegelijkertijd zorgde die groei in deze sector voor een krimp in het aantal werknemers.

We moeten ervoor waken dat iemand om fiscale redenen als zzp’er gaat werken.

“We moeten ervoor waken dat iemand die eigenlijk in een vast contract hoort te werken, ook ten aanzien van de collega’s die anders achterblijven, als zzp’er gaat werken om fiscale redenen, of om de vrijheid te zoeken die anders ook in een normaal contract geboden zou kunnen worden”, aldus minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. De stijgende werkdruk in de zorg en het onderwijs komt volgens haar door de toename van zzp’ers. Verpleegkundigen en onderwijzers schuiven opleidingstaken, administratie en nachtdiensten af op ex-collega’s nadat ze zzp’er worden.

zzpers beroepsgroep

Pleuni

Pleuni

Pleuni Jacobs werkt sinds 2019 bij Zietuwel, waar ze nieuwsberichten schrijft voor Ondernemen & Internet.

Bekijk alle berichten van Pleuni

Gerelateerde berichten