21% ondernemers overweegt te stoppen

21% ondernemers overweegt te stoppen

Maar liefst één op de vijf ondernemers overweegt te stoppen. Daarnaast ervaart 45 procent van het mkb een hoge mate van stress sinds de pandemie. In vergelijking met mannen ervaren vrouwen minder plezier en meer stress dan mannen.

Ongeveer een derde van de ondernemers in Nederland heeft sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie minder plezier in ondernemen. Dit blijkt uit onderzoek van October Nederland. De economische onrust die sindsdien is ontstaan zorgt er zelfs voor dat 21 procent van de 600 ondervraagde mkb’ers overweegt te stoppen.

‘Ondernemers krijgen steeds te maken met onzekerheden.’

“Het is even logisch als zorgwekkend dat zoveel ondernemers overwegen te stoppen. Het doorzettingsvermogen wat ondernemers normaal zo kenmerkt, krijgt telkens weer te maken met nieuwe tegenslagen en onzekerheden”, vertelt Luuc Mannaerts, CEO bij October Nederland.

Verschillen organisaties en ondernemers

Uit het onderzoek blijkt dat de grootte van een organisatie invloed heeft. Bij organisaties met maximaal 10 medewerkers overweegt namelijk 25 procent van de ondernemers te stoppen. Bij bedrijven met 100 of meer werknemers ligt dit lager, op 14 procent.

Ook zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen ervaren namelijk meer stress en minder plezier in ondernemen sinds de pandemie. Zo’n 34 procent van hen heeft al een plan bedacht voor de opvolging of verkoop van de onderneming. Van de mannelijke ondernemers heeft 26 procent een plan klaarliggen.

Zorgen om faillissementsgolf

De huidige economische situatie veroorzaakt zorgen bij veel ondernemers. Ruim 40 procent van hen maakt zich zorgen om stijgende kosten van energie en grondstoffen. “We zitten tegen een faillissementsgolf aan”.

‘36% vreest voor faillissementsgolf en gevolgen daarvan.’

“Ondernemers maken zich niet alleen druk om de eigen organisatie. Ze vrezen ook voor het kopje onder gaan van bedrijven waarmee zij samenwerken.” Volgens het onderzoek stelt 42 procent dat partners erg kwetsbaar zijn. Bovendien vreest 36 procent voor een faillissementsgolf en de gevolgen daarvan.

“Hun voortbestaan hangt natuurlijk ook samen met het succes van partners. Als een leverancier de productie verlaagt of zelfs sluit vanwege de hoge energiekosten, heeft dat een direct effect op de gehele keten. Dat vergroot de angst voor een kettingreactie.”

Negatief ondernemersklimaat

Naast de zorgen over hogere kosten hebben veel ondernemers zorgen over hun personeelsbestand. Maar liefst 40 procent lukt het niet om nieuw personeel aan te nemen. Het behouden van personeel is voor evenveel ondernemers een probleem.

‘1 op de 4 ondernemers geeft ondernemersklimaat onvoldoende.’

Dit alles zorgt ervoor dat bijna één op de vier ondernemers het ondernemersklimaat een onvoldoende geeft. In 2019 gaf nog 15 procent van het mkb hier een onvoldoende voor. “De grote en opeenvolgende schokgolven, zoals de energieprijzen, maken ondernemen enorm uitdagend en moeilijk”.

“Ook hele goede bedrijven gaan mogelijk kopje onder. Dat moeten we zien te voorkomen door slimme en gerichte steun van de overheid, bijvoorbeeld via borgstelling van mkb-kredieten.”

60% ziet toekomst positief tegemoet

Toch zien veel ondernemers de toekomst hoopvol tegemoet. Volgens het onderzoek heeft 60 procent goede verwachtingen op de de korte- als lange termijn. De meerderheid heeft ook vertrouwen in perspectief van de sector waarin met actief is.

Zo’n 30 procent geeft aan dat corona ook veel goeds gebracht heeft. “Zo’n schokgolf en ingrijpende veranderingen in de wereld leiden ook weer tot kansen. Ondernemen is kansen zien en benutten.”

Pleuni

Pleuni

Pleuni Jacobs werkt sinds 2019 bij Zietuwel, waar ze nieuwsberichten schrijft voor Ondernemen & Internet.

Bekijk alle berichten van Pleuni

Gerelateerde berichten