menu
e-boekhouden

Veel zzp’ers worden te laat betaald

Bijna één op de drie zelfstandigen zonder personeel heeft te maken met opdrachtgevers en bemiddelaars die de vooraf bepaalde betaaltermijnen overschrijden. Hoewel de meerderheid van de zzp’ers een betaaltermijn van dertig dagen na indienen van de factuur heeft vastgelegd, wordt dit bij lange na niet gehaald.

HeadFirst ondervroeg meer dan driehonderd zzp’ers naar de contractueel afgesproken termijnen. Daaruit bleek dat van de zzp’ers die te laat betaald worden, het gemiddelde op een overschrijding van 10,6 dagen ligt.

Ruim een derde direct ingehuurde ZZP’ers krijgt te laat betaald

Zelfstandigen zonder personeel die rechtstreeks ingehuurd worden, blijken slechter af te zijn dan hun mede-zelfstandigen. In het eerste geval gaat het om 36,5 procent die te laat wordt betaald, terwijl het bij zzp’ers die via een bemiddelaar een opdracht hebben binnengesleept om 26,7 procent gaat. Zzp’ers die rechtstreeks zijn ingehuurd worden gemiddeld ook nog eens 13,9 dagen te laat betaald, daar waar zzp’ers met een contract met een bemiddelaar gemiddeld ‘slechts’ 7,5 dagen te laat worden betaald.

Voorkeur voor betaling binnen vier weken

Zzp’ers zien het liefst een betalingstermijn van 28 dagen gehanteerd worden. In werkelijkheid blijken zes op de tien zelfstandigen zonder personeel de gebruikelijke 30 dagen af te spreken met opdrachtgevers. Hoe het ook zij, de overschrijdingen van de betaaltermijn baren veel zelfstandigen zorgen en een oplossing zou kunnen zijn om kosten te betalen per gewerkt uur voor een gegarandeerd snellere betaling. Meer dan de helft van de ondervraagden zou voor deze garantie willen betalen.

Reacties