e-boekhouden

Kleineondernemersregeling verandert

Kleineondernemersregeling verandert

De kleineondernemersregeling gaat in 2019 op de schop. De regeling die ervoor zorgt dat ondernemers geen of minder btw hoeven af te dragen als ze onder bepaalde btw-grenzen blijven laat vanaf volgend jaar de omzet bepalend zijn. Het voorstel is om de grens te leggen op een omzet van 17.500 euro.

Kleineondernemersregeling in Europa

In alle andere EU-landen wordt al met een omzetcriterium gewerkt, al is het drempelbedrag in elk lidstaat wel weer anders. De Europese Unie wil toewerken naar een situatie waarin de omzetdrempel op 100.000 euro ligt. Hierdoor krijgen kleine ondernemers mogelijk minder snel met btw-heffing te maken.

In Nederland werkt de KOR-regeling momenteel nog anders, maar ook hier zal deze waarschijnlijk worden aangepast. Dit blijkt uit een bijlage bij de Miljoenennota 2018. Hierin staat het voorstel dat als de omzet voor kleine ondernemers lager is dan 17.500 euro, de ondernemer de vrijstelling van btw, oftewel de kleineondernemersregeling (KOR), kan toepassen. De regeling is dan ook rechtsvorm neutraal, waardoor ook ondernemers met een bv hier bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken.

De huidige kleineondernemersregeling

Momenteel geldt de kleineondernemersregeling voor natuurlijke rechtsvormen, zoals eenmanszaken, maatschappen of vof’s, die na aftrek van de voorbelasting minder dan 1.883 euro aan btw betalen in een jaar. Ook moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn en moet de ondernemer voldoen aan zijn of haar administratieve verplichtingen voor de btw. Als aan deze vier voorwaarden wordt voldaan, kunnen ondernemers belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat ze moeten betalen.

Het kabinet wil nu kleine ondernemers meer stimuleren en ondersteunen en denkt dat deels te kunnen doen door hun administratieve lasten te verlagen. Daarom ligt er nu een voorstel (dat nog in een wetsvoorstel moet worden uitgewerkt) dat de omzet bepalend laat zijn voor eventuele toepassing van de kleineondernemersregeling. Het idee is dan dat ondernemers met een omzet lager dan 17.500 euro de KOR mogen toepassen.

Gerelateerde berichten