e-boekhouden

Klachten over monopolie SIDN

Klachten over monopolie SIDN

De Vereniging van Registrars maakt zich meer en meer zorgen over de monopoliepositie van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. In der loop der jaren is SIDN namelijk meer gaan doen dan enkel het beheren van het .nl-domein. En dat concurreert met de marktactiviteiten van vele registrars.

De kosten van een .nl-domeinnaam zijn goed te overzien. De uitgaven van een eigen zakelijke website kunnen sterk oplopen, maar dat ligt meestal niet aan de kosten voor hosting of domeinnaam. Toch zijn registrars van mening dat het nog iets goedkoper moet kunnen. Zij vinden dat SIDN hun inkoopkosten onnodig hoog houdt.

Sinds 1996 wordt het .nl-domein beheerd door Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, kortweg SIDN genaamd. Deze stichting verkoopt zelf geen domeinnamen, dat laat het over aan de zogeheten registrars. Hiervan zijn er meer dan 1200 in Nederland. Deze registrars kopen domeinnamen in bij SIDN en verkopen die vervolgens door aan de eindgebruiker. Dit zijn met name ondernemers in het mkb die een eigen zakelijke website hebben.

SIDN concurreert met registrars

Via een convenant (en dus niet via bijvoorbeeld een aanbesteding) is overeengekomen dat SIDN het .nl-domein beheert. Hiermee is volgens de Vereniging van Registrars veel geld en een hoog maatschappelijk belang gemoeid. Maar waar SIDN zich tot 2011 enkel bezighield met het beheren van het .nl-domein, ontplooit het de laatste jaren tal van commerciële activiteiten, zoals ‘New Business’ en SIDN Labs. In een brief aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat stelt de branchevereniging dat SIDN direct met registrars en andere marktpartijen concurreert.

‘Prijs voor domeinnaam is meer dan kostendekkend’

Volgens de Vereniging van Registrars heeft SIDN de uitbreiding van haar commerciële activiteiten gefinancierd met de overwinst uit haar monopolie. In 2017 had SIDN ongeveer 19 miljoen euro omgezet door de verkoop van .nl-domeinnamen en was het eigen vermogen zo’n 32 miljoen euro. “Het hoge eigen vermogen is bereikt door .nl-domeinnamen uit te geven voor een prijs die ruim meer dan kostendekkend is. Hier is geen bedrijfseconomische of maatschappelijke reden voor”, aldus de branchevereniging.

De Vereniging van Registrars verwijt SIDN ook dat ze eenzijdig haar statuten heeft aangepast en zichzelf ‘feitelijk een vergunning gaf om haar activiteiten te verbreden en zo financiële middelen vrijuit te kunnen besteden zonder hierover verantwoording af te leggen aan de overheid’.

De branchevereniging hoopt op een afspraak met het ministerie om van gedachten te wisselen over een oplossing voor de ontstane situatie.

Gerelateerde berichten